TAJNE! DLACZEGO?

TAJNE! DLACZEGO?trzy dni (!) po podpisaniu z firmą Womak Gamma umowy dzierżawy pawilonu Grabiszyńska 240 (10.06.2014) zostało podpisane między stronami tajne porozumienie (13.06.2014), o którym chyba mało kto wie (może nawet nikt) . Nic nam nie wiadomo aby zarząd o tym fakcie informował  Radę Nadzorczą bo nie ma żadnego śladu na ten temat w protokołach Rady. W takiej sytuacji nie można się spodziewać aby o tym wiedzieli szeregowi członkowie Spółdzielni. Także nic nam nie wiadomo aby zarząd zasięgał opinii prawników w sprawie Porozumienia. Ciekawe jest także to, że zobowiązanie niejawności nie zapisano w umowie dzierżawy, a zrobiono to w Porozumieniu. Naturalnie rodzi się pytanie “dlaczego?”.

Dlaczego treść tego Porozumienia musi być tajna? Co się  nagłego wydarzyło w ciągu trzech dni od podpisania  dzierżawy aby trzeba było zawierać tajne porozumienie?
Może warto się zapytać dlaczego te trzy strony są takie ważne, co się wydarzyło w ciągu trzech dni i dlaczego nam nic się o tym nie mówi.

Może już czas aby zadać sobie pytanie czy to jest jeszcze Spółdzielnia czy już folwark, a może jest nim już od dawna.

*************************************************************************************

Facebook

WALNE 5.10.2015

TAJNE! DLACZEGO?W dniu 5.10.2015 odbyło się Walne Zgromadzenie SM “Metalowiec”. Wygląda, że postępowanie organów Spółdzielni w trakcie zebrania było poniżej  poziomu. Według naszych informacji w trakcie zebrania było wiele nieprawidłowości i naruszeń prawa. Niewiele sobie robiono z uwag zgłaszanych z sali.  Zarząd bezprawnie nie dopuścił do głosowania uchwały zgłoszonej przez kilkudziesięciu członków z ul. Grabiszyńskiej. Natomiast bez problemu podjęto dziwaczną, nie mającą podstaw prawnych, uchwałę w sprawie pawilonu przy ul. Grabiszyńskiej 240. Właściciel zakładu fryzjerskiego w tym pawilonie zapowiedział, że zaskarży tę uchwałę. Jeżeli to zrobi to wygra, uchwały nie będzie, a my zapłacimy. Czy ktoś może powiedzieć, po co to wszystko?
Mamy już pismo w sprawie tego Walnego Zgromadzenia. Człowiek pisze do Zarządu i składa oświadczenie, które mimo obowiązku nie przyjął Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Czy to nie jest już cyrk?

TAJNE! DLACZEGO?TAJNE! DLACZEGO?

 

Ciekawe rzeczy. Kto pierwszy zrobi z tego użytek?

 

Ponieważ w tym piśmie są tzw. paragrafy dlatego pozwalamy sobie wyjaśnić:
1.  § 10 ust. 10 Regulaminu Walnego zgromadzenia brzmi:
 ” Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie, niezależnie od zgłaszanych wniosków, oświadczenia do protokółu Walnego Zgromadzenia.”
2.  § 12 ust. 16 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia brzmi:
” W terminie 90 dni od daty odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o wyborze na członków Rady Nadzorczej, wybranych przez części Walnego Zgromadzenia  –członków elektów.”

O tym ostatnim pisaliśmy  na stronie “Plusy ujemne” – “Szósty”
.
Czytaj dalej

Facebook