Uwłaszczenie

Image zakupy_isaexh_e2tmla-113x150Według Wikipedii uwłaszczenie jest to przekazanie osobie prawnej bądź fizycznej prawa własności do mienia skarbu państwa, komunalnego lub spółdzielczego.

Uwłaszczenie mieszkaniowe polega na posiadaniu prawa odrębnej własności mieszkania wraz z fragmentem działki budowlanej, na której znajduje się dany blok mieszkalny.


TROCHĘ  HISTORII
W okresie komunistycznym powstały tzw. spółdzielnie mieszkaniowe by zdjąć odpowiedzialność z władz państwowych za zapewnienie każdemu obywatelowi mieszkania. Zgodnie z komunistyczną doktryną zorganizowano je tak, by nikt nie był właścicielem swojego mieszkania. Naruszało to oczywiście 3. zasadę spółdzielczości. Naruszona została również 2. zasada spółdzielczości gwarantująca demokratyczny udział w kierowaniu spółdzielnią każdemu członkowi. Zasada ta została naruszona w ten sposób, że stworzono spółdzielnie-molochy liczące po wiele tysięcy członków. Przy takiej liczebności demokratyczne procedury w spółdzielniach mieszkaniowych stały się parawanem dla hegemonii i bezkarności, tych których PZPR postawiła jako prezesów spółdzielni.
By wyciągnąć od spółdzielców jak najwięcej pieniędzy, komunistyczne władze wymyśliły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Do dziś większość tych, co posiadają to prawo jest przekonana, że są właścicielami mieszkań, Tymczasem właścicielem takiego mieszkania jest spółdzielnia, tak samo jak w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

/wg  uwlaszczenie.pl/

…JESZCZE TROCHĘ HISTORII
Mało znanym jest fakt, że z wejściem w dniu 17 lutego 1961 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ich związkach, wszyscy członkowie spółdzielni mający od okresu międzywojennego lub po wojnie ustanowione prawo własności mieszkania w budynku spółdzielczym, z mocy prawa utracili swoją własność, czyli zostali wywłaszczeni. Ogłupiono społeczeństwo perfekcyjnie. Nigdzie w tekście ustawy nie ma słowa o wywłaszczeniu czy utracie własności. Nie ma sformułowań takich i nie było. Nawet prawnicy w Sejmie mieli problemy z odczytaniem tego. Tylko przepisy końcowe ustawy mówią, iż utraciła moc z dniem wejścia jej w życie ustawa z dnia 29 października 1920 roku o spółdzielniach. We wspomnianej ustawie brak jest stwierdzenia o ograniczonym prawie do swojego mieszkania. Dopiero w 1982 roku w prawie spółdzielczym znalazło się określenie „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu”. Była to monstrualna manipulacja. Do dziś skutki jej są odczuwane i są przeszkodą, gdyż wielu członków spółdzielni nie rozróżnia prawa własności, którego nie mają, od ograniczonego prawa do tego mieszkania.

/wg. temidacontrasm.info/

DLACZEGO SPÓŁDZIELCY POWINNI SIĘ UWŁASZCZYĆ?
1. Należy się uwłaszczyć, dla stworzenia sobie i swojej rodzinie poczucia bezpieczeństwa dachu nad głową, a także w myśl zasady sprawiedliwości, że to, za co zapłaciliśmy powinno bezwzględnie należeć do nas.
2. W wypadku upadłości spółdzielni mieszkanie własne  nie wchodzi w skład masy upadłościowej, (czyli nie zostanie sprzedane przez syndyka na wolnym rynku dla pokrycia długów spółdzielni). Mieszkania spółdzielcze własnościowe wchodzą w skład masy upadłościowej.
3. Członek spółdzielni mieszkaniowej posiadający prawo odrębnej własności płaci długi spółdzielni tylko do wysokości wkładu członkowskiego, który nie może być wyższy niż obecnie obowiązująca najniższa pensja.
4. Będąc właścicielem kawałka ziemi związanej ze swoim mieszkaniem, nie musi obawiać się podwyżek czynszu dzierżawnego, który płacił wraz z czynszem za mieszkanie, ponieważ zostanie on zastąpiony dużo niższym podatkiem od nieruchomości.
5. Mieszkanie posiadające status odrębnej własności jest kapitałem, pod który możemy wziąć kredyt np. na działalność gospodarczą i mieszkaniem możemy dysponować dowolnie.

————————————————————————————————————————————
Jeżeli chcesz się dowiedzieć który z sąsiadów ma już prawo odrębnej własności możesz to zrobić tutaj
http://www.znajdzksiege.pl/adresy/dolnoslaskie/wroclaw/wroclaw/wroclaw/
————————————————————————————————————————————
Jeżeli masz mieszkanie spółdzielcze własnościowe i jeszcze się wahasz czy wyodrębnić własność to przeczytaj artykuł “Dobijanie spółdzielczych własnościowych praw do lokali” w Gazecie Prawnej.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/879389,dobijanie-spoldzielczych-wlasnosciowych-praw-do-lokali.html

————————————————————————————————————————————

Istotną barierą dla uwłaszczenia w spółdzielniach mieszkaniowych jest zniechęcanie członków oraz ich dezinformowanie w sprawie przepisów określających procedurę, okoliczności oraz skutki uzyskania prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Praktycznie wygląda to w ten sposób, iż członkowie spółdzielni przy składaniu wniosków uwłaszczeniowych w sekretariacie zarządu swojej spółdzielni są zniechęcani i dezinformowani w sprawie uwłaszczenia przez członków zarządu czy pracowników administracji spółdzielni. Przykładowo słyszą wówczas pytania typu: “A po co to pani? Czy jest pani u nas źle? Czy wie pani, co będzie, jak stanie się pani właścicielem swojego mieszkania? Czy wie pani, ile to wszystko będzie kosztować? Kto będzie pani remontował to mieszkanie? itd.“.                                                                /sm.mafia.mixxt.pl/

********************************************************************************

LINKI
http://www.uwlaszczenie.pl

Tyle na razie… Cdn

Dodaj komentarz

Uzupełnij ! Przekroczony czas. Proszę odnowić CAPTCHA.