Dłużej bez zmian

Facebook

metalowiec-fotelDlaczego dłużej bez zmian? Dowiedzieliśmy się o faktach które świadczą, że w “Metalowcu” przez kolejne lata będzie po staremu. Stara gwardia, bez zmian personalnych, będzie rządziła w spółdzielni tak jak dawniej. Okazało się, że układ funkcjonujący w spółdzielni postanowił nie zmieniać stołków przez kolejne lata.

Oto dowód

We wrześniu 2021 r. nasza kochana Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

1. Rada na podstawie § 35 Statutu Spółdzielni – powołuje z dniem 1.01.2024 do 31.12.2026 – na stanowiska członków zarządu spółdzielni:
− Dariusza Podroużka – na prezesa zarządu z jednoczesnym pełnieniem funkcji dyrektora – kierownika zakładu pracy,
− Marię Raczyńską – na zastępcę prezesa ds. ekonomiczno-finansowych, głównego księgowego spółdzielni,
− Małgorzatę Rączkowską – na zastępcę prezesa zarządu ds. gospodarki majątkiem spółdzielni i spraw członkowsko-mieszkaniowych.
2. Zakresy szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności będą uchwalone we wrześniu 2022 r..
3. Szczegółowe zasady wynagradzania zostaną ustalone na posiedzeniu we wrześniu 2023 roku.
4. Rada zastrzega możliwość zmian niniejszej uchwały bez żadnych konsekwencji prawnych, organizacyjnych czy finansowych.
5. Rada zwraca się do obecnego zarządu – o opracowanie koniecznych zmian w strukturze organizacyjnej spółdzielni i przedstawienie do zatwierdzenia – najpóźniej we wrześniu 2022 roku z uwzględnieniem postanowień pkt. 1.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Doświadczenie i praktyka z PRL-u procentuje.

Wszystko zaplanowane.

Wzorowa “spółdzielcza demokracja”.

Facebook

Dodaj komentarz

Uzupełnij !