Walne Zgromadzenie

Facebook

Walne ZgromadzenieWalne Zgromadzenie członków spółdzielni odbyło się w tym roku w maju. Trochę to nasza wina, że piszemy o tym fakcie dopiero teraz. Tak to czasami bywa w okresie wakacyjnym. Z opóźnieniem, ale poniżej przedstawiamy trochę wiadomości o tym jak wyglądało w tym roku Walne Zgromadzenie w Spółdzielni Mieszkaniowej “Metalowiec” we Wrocławiu.

Osiedle nr I

Walne Zgromadzenie osiedla I odbyło się w dniu 25.05.2022 i było ostatnim w kolejności. W zebraniu uczestniczyło ok. 1% uprawnionych. Według naszych informacji było to ciekawe zebranie. Przy wyborach do Rady Osiedla przewodniczący zebrania p.Więckowski (84) zaproponował aby głosować na całą poprzednią Radę, bo wyrazili zgodę. Okazało się, że kilka kandydujących osób nawet nie było na sali. Po wyjaśnieniach prezesa nowa, stara Rada została wybrana. Przy wyborze członków Rady Nadzorczej była próba odmłodzenia i odświeżenia Rady, ale stare trzymało się mocno. W dyskusjach nad sprawozdaniami wziął udział aż jeden człowiek, który powiedział, że coś jest nie tak w spółdzielni i powinno się odwołać prezesa.

Osiedle nr II

Walne Zgromadzenie osiedla II odbyło się w dniu 24.05.2022 i było drugim w kolejności. W zebraniu uczestniczyło ok. 1% uprawnionych. Według naszej wiedzy to zebranie było także ciekawe. Od samego początku spotkania coś się działo i padały z sali zapytania. Przy wyborach Rady Osiedla nr II zaistniała taka sama sytuacja jak opisana wyżej dla Osiedla nr I. Jednej z kandydujących osób nie było na sali, ale po wyjaśnieniach prezesa nowa, stara Rada została wybrana. Do Rady Osiedla został ponownie  wybrany także syn prezesa. Spora dyskusja była przy wyborach do Rady Nadzorczej. Z sali padło pytanie do kandydata  do RN, przewodniczącego zebrania, p.Ciołkosza o ilość kadencji. Zapytany p.Ciołkosz odpowiedział, że będzie to druga kadencja. Według naszych informacji p.Ciołkosz był już członkiem RN w 2007r. Jeden z obecnych na zebraniu chciał kandydować do RN, ale jego osobę odrzucono ponieważ procesuje się ze spółdzielnią. To Walne wyróżniało się dużą aktywnością obecnych na zebraniu. Padło wiele pytań.

Osiedle nr III

Walne Zgromadzenie osiedla III odbyło się w dniu 23.05.2022 i było pierwszym w kolejności. W zebraniu uczestniczyło ok. 1% uprawnionych. Przewodniczącym zebrania był przewodniczący RN p.Wąs, który został wybrany do Rady na następna kadencję. W głosowaniach nie było głosów sprzeciwu. W dyskusji poruszane były sprawy lokalne.

Facebook

Dodaj komentarz

Uzupełnij !