WALNE - październik 2019

Image teatrzyk2a-150x150Walne październik 2019 odbyło się dokładnie 7 października 2019 r. Posiadane przez nas informacje pozwalają ocenić, że te ostatnie Walne było nawet ciekawe. Na zebraniu można było zaobserwować oddolną aktywność spółdzielców i zdeptanie tej aktywności przez beton spółdzielczy. W tym wpisie postaramy się przedstawić, naszym zdaniem, ciekawe rzeczy jakie miały miejsce na tym zebraniu.

Na wstępie

Przewodniczący zebrania nie dopuścił do głosowania wniosków o zmianę porządku obrad. Okazało się także, że na zebraniu był obecny radca prawny, który nie przedstawił się i nie wiadomo dlaczego był obecny na zebraniu skoro Spółdzielnia nie zatrudnia radcy prawnego.
Przy wyborach do Rady Nadzorczej nie było żadnej prezentacji kandydatów nie mówiąc o możliwości zadawania pytań. Jest to sprzeczne z obowiązującym "Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia". Przewodniczący powtarzał "głosujemy bez skreśleń". Tak odbyły się wybory do Rady Nadzorczej.

Wkrótce ciąg dalszy...

Zaszufladkowano do kategorii ORGANY SPÓŁDZIELNI | Otagowano , | Dodaj komentarz

PŁYNIE FORSA, PŁYNIE

metalowiec-kran2aPłynie forsa, płynie - czyli gdzie się podziewają nasze spółdzielcze pieniądze. Przedstawiane na Walnych Zgromadzeniach sprawozdania finansowe mają być zgodne z obowiązującymi przepisami. Aby podnieść powagę sprawozdania finansowego jest ono badane przez niezależnego biegłego księgowego. Tenże księgowy kończy badanie sprawozdania takimi słowami jak "rzetelne", "jasne", "zgodne", "prawidłowe". Co to wszystko mówi przeciętnemu zjadaczowi chleba? Naszym zdaniem niewiele, a może nawet nic.
Przedstawiamy na co, między innymi, płynie forsa, nasza spółdzielcza forsa.

Gadżety

Już w korytarzu biura Spółdzielni zetkniemy się z dużą gablotą pełną różnego rodzaju nagród i wyróżnień. W tym roku prawie co miesiąc otrzymujemy informacje o kolejnych nagrodach, wyróżnieniach i nominacjach. Nie ma nic za darmo i za te wszystkie nagrody, wyróżnienia i nominacje trzeba po prostu zapłacić. Ostatnio otrzymana statuetka "Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2019" została wręczona na gali w zamku w Gniewie, a tylko za udział w konkursie Spółdzielnia musiała zapłacić 3500 zł netto. Wszystkie te nagrody, wyróżnienia, dyplomy generują tylko koszty. Więcej na ten temat można przeczytać we wpisie "NAGRODA? ZA ILE?".
Sporo różnego rodzaju odznaczeń, medali, statuetek iitp. zostało wręczonych z okazji 60-lecia Spółdzielni. Wydatki materialne obchodów wyniosły ok. 30000 zł, a ok.  36000 zł wynagrodzenia.  Pan dr. Jerzy Jankowski, prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczości w ramach obchodów 60-lecia wygłosił dwa wykłady ale nie mamy informacji ile to nas kosztowało.

ISO

Temat ISO jest dosyć trudny do analizy. Większość podmiotów związanych z tematem ISO umiejętnie ukrywa sprawę forsy. W przypadku naszej spółdzielni certyfikat ISO zgodnie z procedurą TUV NORD Polska przyznaje Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami. Certyfikaty ISO są ważne 3 lata. Odnowienie certyfikatu odbywa się poprzez audit recertyfikacji. Wymagane są coroczne audity nadzoru przeprowadzane przez Ogólnopolską Izbę GN oraz TUV Nord Polska. Ponadto w ciągu roku powinny się odbyć dwa audity wewnętrzne. Aby tym wszystkim wymaganiom sprostać w spółdzielni jest pełnomocnik zarządu ds. jakości ISO, który dostaje wynagrodzenie. Według naszych szacunków ISO kosztuje nas rocznie ok. 50000 zł. Certyfikat ISO spółdzielnia ma już 16 lat. Poszła niezła forsa. Co mają z tego spółdzielcy? Naszym zdaniem nic.

Tapicerska

To jest temat rzeka i rzeka pieniędzy. Wieloletnia, naszym zdaniem prywatna, wojna prezesa z Tapicerską kosztowała nas nie dziesiątki, setki a grubo ponad milion złotych. Przez te lata nikt z Rady Nadzorczej nawet nie zapytał się ile to nas kosztuje. Co nam to dało? Naszym zdaniem nic poza wstydem, bo w naszym imieniu była prowadzona wojna spółdzielców ze spółdzielcami.

Wynagrodzenia

W 2018 r. na wynagrodzenia w Spółdzielni poszło 8.322.899 zł i to był wzrost o 6,5% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten był ponad dwukrotnie większy niż wykazywany w poprzednim bilansie. Tematem tabu w Spółdzielni jest wynagrodzenie prezesa. Odnosimy wrażenie, że nawet Rada Nadzorcza nie wie ile zarabia prezes. Oparliśmy się na podanej w jednym z komentarzy  informacji, że zarobki prezesa wynosiły na początku 2015 r. ok. 250.000 zł rocznie. Ponieważ Rada Nadzorcza corocznie podwyższa  wynagrodzenie o 4% to wyszło nam, że w 2018 r. prezes zarabiał prawdopodobnie ok. 290.000 zł rocznie. Na Walnym Zgromadzeniu prezes powiedział, że teraz zatrudniony jest na podstawie powołania. Dla niewtajemniczonym powiemy o co się głównie rozchodzi z tym powołaniem, ano to, że nie trzeba płacić do ZUS-u czyli ok. 30% zostaje w kieszeni. Na wynagrodzenie Rady Nadzorczej poszło w 2018 r. ok. 302.000 zł. Trzeba też pamiętać, że zatrudniamy aż 7 pełnomocników zarządu. Niech każdy z pełnomocników zarabia tylko 10.000 zł miesięcznie to daje 840.000 zł rocznie. Sporo forsy idzie także na umowy zlecenia i niewiele na wynagrodzenie Rad Osiedli.

Tak to płynie forsa, płynie...

*******************************************************************************

Zaszufladkowano do kategorii OGÓLNE | Otagowano , | 3 komentarze

WYROK

metalowiec-kopniak2gW ubiegłym roku ukazał się ciekawy wyrok, który dotyczy spółdzielni mieszkaniowych. Postanowiliśmy poświęcić temu osobny wpis ponieważ wyrok dotyczy relacji prezes-członkowie spółdzielni. Może nawet nie tak relacji, jak bezprawnego poczynania  jednego z prezesów spółdzielni mieszkaniowej w sterowaniu przebiegiem Walnego Zgromadzenia. (Sygn. akt V ACa 1277/17)

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w  Warszawie w dniu 30 listopada 2016 r.  stwierdził:
"Żaden przepis nie daje Zarządowi ani innemu organowi Spółdzielni prawa do dokonywania oceny przedłożonych przez członków wniosków i projektów uchwał i do podejmowania arbitralnej decyzji co do tego czy zostaną one przedstawione czy też nie pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. Zatem, w ocenie Sądu Okręgowego, skoro zaskarżona przez powodów uchwała przyjmująca określony porządek obrad w sytuacji, gdy członkom nie zostały przedstawione projekty uchwał zgodnie z ww. regulacjami to narusza ona zarówno Statut jak i prawa członków-powodów. Z tego powodu podlega ona uchyleniu."

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie  w dniu 20.06.2018 r. wydał wyrok oddalający apelację spółdzielni od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. W uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego są istotne słowa ważne nie tylko dla naszej Spółdzielni.

Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdził:
"W przypadku wystąpienia przez podmioty wymienione w § 83 ust. 5 Statutu z wnioskami o objęcie ich porządkiem obrad, po stronie Zarządu Spółdzielni powstaje bezwzględny obowiązek nadania im biegu poprzez przygotowanie projektów pod względem formalnym i przedstawienie ich pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, poprzedzając to zamieszczeniem stosownej informacji w zawiadomieniu o terminie Walnego Zgromadzenia. W tym kontekście należy podzielić zapatrywanie Sądu Okręgowego, iż Zarząd Spółdzielni nie ma prawa do dokonywania oceny przedłożonych przez członków wniosków i podejmowania arbitralnej decyzji co do tego czy zostaną one przedstawione
pod głosowanie Walnego Zgromadzenia czy też nie. Brzmienie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zapisów Statutu jest jednoznaczne i nie pozostawia Zarządowi żadnego marginesu na ocenę wniosków pod względem merytorycznym."

Uwagi

Przedstawiony przez nas wyrok jak najbardziej dotyczy naszej Spółdzielni. Prezes niejednokrotnie samowolnie  nie dopuszczał do głosowania projektów uchwał lub uznawał poprawki uchwał jako nowe uchwały. O bezprawnym postępowaniu prezesa pisaliśmy już wcześniej:
https://wmetalowcu.pl/walne-5-10-2015/
https://wmetalowcu.pl/walne-maj-2018/ 
********************************************************************

Zaszufladkowano do kategorii ORGANY SPÓŁDZIELNI | Otagowano , , | 2 komentarze