JEST STOWARZYSZENIE !

big_moneySTOWARZYSZENIEnowa formacja pojawiła się w działalności Spółdzielni i tylko niektórzy o tym wiedzą.
Wrzucając w Google hasło „centrum kultury i edukacji Bakara” otrzymuje się między innymi odpowiedź: „STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY I EDUKACJI (SM METALOWIEC) “BAKARA”. Oczywiście zaciekawiła nas ta informacja. Wujek Google znowu nam pomógł i dlatego możemy podzielić się informacjami, którymi raczej nie kwapią się z nami podzielić inicjatorzy i władze stowarzyszenia.

Co to jest stowarzyszenie

Stowarzyszenie jest powoływane przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. W Polsce problematykę stowarzyszeń reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z ustawą stowarzyszenie rejestrowe posiada osobowość prawną i między innymi może korzystać z ofiarności publicznej i przyjmować dotacje od organów władzy państwowej i innych instytucji. Do założenia stowarzyszenia niezbędne jest uchwalenie statutu i wybranie komitetu założycielskiego przez co najmniej 7 osób fizycznych. Stowarzyszenie może uruchomić działalność gospodarczą, która służy pozyskiwaniu funduszy na cele statutowe. Dochód osiągnięty przez stowarzyszenie może służyć jedynie realizacji celów statutowych, które zgodnie z ustawą mają być celami niezarobkowymi. Ustawa daje możliwość otrzymywania wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia.

STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY I EDUKACJI (SM METALOWIEC) “BAKARA”

Data rejestracji – 12 kwietnia 2019 r.
KRS 0000781703
NIP 8943140635
REGON 383104613
Adres siedziby: Różana 4 / 6, 53-226 Wrocław, Polska
Zarząd
Jerzy Kruk – prezes zarządu
Jerzy Brodziński – wiceprezes zarządu
Lidia Latasiewicz – wiceprezes zarządu
Katarzyna Różycka – sekretarz
Komisja Rewizyjna
Maria Raczyńska
Ewa Łońska

Cel działania

Celem stowarzyszenie jest prowadzenie działalności kulturalnej  i edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i  pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz wszystkich grup wiekowych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie wymienione wyżej osoby pełnią także inne funkcje w Spółdzielni i poza nią.

Jerzy Kruk
prezes zarządu Spółdzielni
prezes zarządu Dolnośląskiej Delegatury Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Jerzy Brodziński

kierownik Centrum Kultury i Edukacji Bakara

Lidia Latasiewicz

sekretarz Rady Nadzorczej Spółdzielni

Katarzyna Różycka

asystentka prezesa zarządu Spółdzielni
wspólnik i prokurent „Perfect-Tax”

Maria Raczyńska

pełnomocnik zarządu Spółdzielni ds. ekonomiczno-finansowych
główna księgowa

Ewa Łońska

pełnomocnik zarządu Spółdzielni ds. ISO
z-ca głównej księgowej

Naszą uwagę zwrócił skład organów stowarzyszenia, bardzo mocno związany ze Spółdzielnią a właściwie z prezesem i księgowością.
Do działalności stowarzyszenia są potrzebne środki finansowe. Na dzień dzisiejszy nie wiemy skąd stowarzyszenie będzie pozyskiwało pieniądze i jaki był skład komitetu założycielskiego (7 osób).
W przeszłości wielokrotnie nie najlepiej pisaliśmy o pieniądzach  w Spółdzielni:
https://wmetalowcu.pl/nie-ma-jak-forsa/,
https://wmetalowcu.pl/nagroda-za-ile/,
https://wmetalowcu.pl/money-money/,
https://wmetalowcu.pl/450-wynagrodzenia/ 

Jesteśmy pełni uznania dla p. Jerzego Kruka, który w wieku 78 lat jest prezesem w trzech organizacjach .

**************************************************************************

Opublikowano ORGANY SPÓŁDZIELNI | Otagowano | Skomentuj

RĄCZKA, BUŹKA, KLAPA !

medaleRĄCZKA, BUŹKA, KLAPA – czyli 60-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec we Wrocławiu. Spółdzielnia Metalowiec obchodziła w lutym tego roku 60-lecie. O obchodach większość spółdzielców dowiedziała się już po fakcie z Gazety Południowej. Imprezy trwały trzy dni i odbywały się w spółdzielczym Domu Kultury „Bakara”.

Geneza

W dniu 31.01.2019 roku Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:
Rada Nadzorcza – uwzględniając 60. rocznicę powstania Spółdzielni (6.02.1959.), która z liczby 18 członków założycieli – pracowników Fabryki Urządzeń Mechanicznych (później FAT) przekształciła się w największą spółdzielnię Wrocławia (kilkanaście tysięcy członków) – spełniając swoją misję podstawową budowy mieszkań dla młodych ludzi zwraca się do organów samorządowych Spółdzielni o zorganizowanie 7, 8, 9 lutego 2019 roku jubileuszowych spotkań i imprez podkreślających szczególne osiągnięcia Spółdzielni dla dobra nas wszystkich – członków.”
Jesteśmy pod wrażeniem. W czwartek 31 stycznia Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zorganizowaniu obchodów 60-lecia, a już w następny czwartek 7 lutego rozpoczęły się uroczystości. Imponująca, wręcz kosmiczna szybkość. W cztery dni robocze zostały zorganizowane trzydniowe uroczystości. Najwyższych lotów profesjonalizm.

Druga uchwała

Naszą uwagę zwróciła także inna uchwała Rady Nadzorczej podjęta także z okazji 60-lecia Spółdzielni:
Uchwała RN nr 6/12/18 z 20.12.2018 roku, w sprawie uhonorowania Pana dra Jerzego Jankowskiego – prezesa zarządu Związku Rewizyjnego SM RP – nagrodą specjalną oraz medalem 60-lecia SM Metalowiec – Wrocław.
Rada Nadzorcza uwzględniając wielką rolę Pana dra Jerzego Jankowskiego w obronie zasad i idei spółdzielczych … – w imieniu całego samorządu spółdzielczego przyznaje mu nagrodę specjalną oraz medal honorowy 60-lecia SM Metalowiec.
Na pierwszy rzut oka nic szczególnego w tej uchwale, po prostu postanowiono uhonorować swojego szefa. Po ponownym przeczytaniu uchwały naszą uwagę zwróciły słowa przyznaje mu nagrodę specjalną”. Zaciekawiło nas co to za „nagroda specjalna”. Co się okazało?

Dr. Jerzy Jankowski dostał „OSKARA”!

oskar

Jak napisał prezes Metalowca:
Dołączona statuetka nieprzypadkowo przypomina nagrodę przyznawaną przez Amerykańską Akademię Filmową, bo żeby tak działać, jak robi to dr Jerzy Jankowski, trzeba być scenarzystą, aktorem i reżyserem… oraz dyplomatą – dodają nasi samorządowcy.”
                                         MAMY WIĘC LAUREATA!

Trochę statystyki

W czasie uroczystości 60-lecia Spółdzielni przyznano ok. 150 różnego rodzaju odznaczeń, między innymi:
prezes – 3 odznaczenia

dyrektor – 4 odznaczenia
asystentka prezesa – 3 odznaczenia
członkowie RN (12 osób) – 19 odznaczeń

Ciekawostki

Syn prezesa w maju 2018 r. został wybrany do Rady Osiedla nr II, a już w lutym 2019 r. został odznaczony medalem 60-lecia SM. Naszym zdaniem obserwujemy szybką ścieżkę awansu. Awansu, o którym pisaliśmy w maju 2018 r. (http://wmetalowcu.pl/walne-maj-2018/).  Dziwnym „zbiegiem okoliczności” od maja 2018 r. na stronie internetowej Spółdzielni zaprzestano publikowania składu Rad Osiedli. O wyborze syna do Rady Osiedla nr II wiedzą chyba tylko obecni na zebraniu Osiedla nr II czyli ok. 20 osób.

Znajomy

Wśród odznaczonych był także znany lustrator, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Jelczu-Laskowicach, b.agent SB, dr. Jerzy Worwa. Lustrujący w przeszłości naszą Spółdzielnię Jerzy Worwa został odznaczony medalem 200-lecia i medalem 60-lecia SM. Jako uzasadnienie podano:  za wieloletnią współpracę przy konsultacjach dotyczących zmian w prawie spółdzielczym” (???). Na temat Jerzego Worwy już pisaliśmy http://wmetalowcu.pl/lustracja-problemowa/.
O “WORWOLANDII” można przeczytać pod tym adresem: stanowice-marcinkowice.hpage.com/worwolandia.html.

******************************************************************************

Opublikowano OGÓLNE, ORGANY SPÓŁDZIELNI | Otagowano | 1 komentarz

TOLERANCJA REPRESYWNA

ręceWpis „Tolerancja represywna” powstał pod wpływem i w oparciu o materiały na stronie osiedlezaciszewaw.pl
W 1965 roku został opublikowany esej pt. „Tolerancja represywna” autorstwa Herberta Marcuse. Herbert Marcuse (ur. 19.07.1898 w Berlinie, zm. 29.07. 1979 w Starnbergu) – niemiecko-amerykański filozof pochodzenia żydowskiego, socjolog marksistowski, przedstawiciel szkoły frankfurckiej.
Czytaj dalej

Opublikowano OGÓLNE | Otagowano | Skomentuj