PŁYNIE FORSA, PŁYNIE

metalowiec-kran2aPłynie forsa, płynie – czyli gdzie się podziewają nasze spółdzielcze pieniądze. Przedstawiane na Walnych Zgromadzeniach sprawozdania finansowe mają być zgodne z obowiązującymi przepisami. Aby podnieść powagę sprawozdania finansowego jest ono badane przez niezależnego biegłego księgowego. Tenże księgowy kończy badanie sprawozdania takimi słowami jak “rzetelne”, “jasne”, “zgodne”, “prawidłowe”. Co to wszystko mówi przeciętnemu zjadaczowi chleba? Naszym zdaniem niewiele, a może nawet nic.
Przedstawiamy na co, między innymi, płynie forsa, nasza spółdzielcza forsa.

Gadżety

Już w korytarzu biura Spółdzielni zetkniemy się z dużą gablotą pełną różnego rodzaju nagród i wyróżnień. W tym roku prawie co miesiąc otrzymujemy informacje o kolejnych nagrodach, wyróżnieniach i nominacjach. Nie ma nic za darmo i za te wszystkie nagrody, wyróżnienia i nominacje trzeba po prostu zapłacić. Ostatnio otrzymana statuetka “Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2019” została wręczona na gali w zamku w Gniewie, a tylko za udział w konkursie Spółdzielnia musiała zapłacić 3500 zł netto. Wszystkie te nagrody, wyróżnienia, dyplomy generują tylko koszty. Więcej na ten temat można przeczytać we wpisie “NAGRODA? ZA ILE?“.
Sporo różnego rodzaju odznaczeń, medali, statuetek iitp. zostało wręczonych z okazji 60-lecia Spółdzielni. Wydatki materialne obchodów wyniosły ok. 30000 zł, a ok.  36000 zł wynagrodzenia.  Pan dr. Jerzy Jankowski, prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczości w ramach obchodów 60-lecia wygłosił dwa wykłady ale nie mamy informacji ile to nas kosztowało.

ISO

Tapicerska

Wynagrodzenia

 

Wszystkie te nagłówki wkrótce rozwiniemy po uporaniu się ze sprzętem.

*******************************************************************************

Opublikowano OGÓLNE | Otagowano | 3 komentarze

WYROK

metalowiec-kopniak2gW ubiegłym roku ukazał się ciekawy wyrok, który dotyczy spółdzielni mieszkaniowych. Postanowiliśmy poświęcić temu osobny wpis ponieważ wyrok dotyczy relacji prezes-członkowie spółdzielni. Może nawet nie tak relacji, jak bezprawnego poczynania  jednego z prezesów spółdzielni mieszkaniowej w sterowaniu przebiegiem Walnego Zgromadzenia. (Sygn. akt V ACa 1277/17)

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w  Warszawie w dniu 30 listopada 2016 r.  stwierdził:
“Żaden przepis nie daje Zarządowi ani innemu organowi Spółdzielni prawa do dokonywania oceny przedłożonych przez członków wniosków i projektów uchwał i do podejmowania arbitralnej decyzji co do tego czy zostaną one przedstawione czy też nie pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. Zatem, w ocenie Sądu Okręgowego, skoro zaskarżona przez powodów uchwała przyjmująca określony porządek obrad w sytuacji, gdy członkom nie zostały przedstawione projekty uchwał zgodnie z ww. regulacjami to narusza ona zarówno Statut jak i prawa członków-powodów. Z tego powodu podlega ona uchyleniu.”

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie  w dniu 20.06.2018 r. wydał wyrok oddalający apelację spółdzielni od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. W uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego są istotne słowa ważne nie tylko dla naszej Spółdzielni.

Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdził:
“W przypadku wystąpienia przez podmioty wymienione w § 83 ust. 5 Statutu z wnioskami o objęcie ich porządkiem obrad, po stronie Zarządu Spółdzielni powstaje bezwzględny obowiązek nadania im biegu poprzez przygotowanie projektów pod względem formalnym i przedstawienie ich pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, poprzedzając to zamieszczeniem stosownej informacji w zawiadomieniu o terminie Walnego Zgromadzenia. W tym kontekście należy podzielić zapatrywanie Sądu Okręgowego, iż Zarząd Spółdzielni nie ma prawa do dokonywania oceny przedłożonych przez członków wniosków i podejmowania arbitralnej decyzji co do tego czy zostaną one przedstawione
pod głosowanie Walnego Zgromadzenia czy też nie. Brzmienie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zapisów Statutu jest jednoznaczne i nie pozostawia Zarządowi żadnego marginesu na ocenę wniosków pod względem merytorycznym.”

Uwagi

Przedstawiony przez nas wyrok jak najbardziej dotyczy naszej Spółdzielni. Prezes niejednokrotnie samowolnie  nie dopuszczał do głosowania projektów uchwał lub uznawał poprawki uchwał jako nowe uchwały. O bezprawnym postępowaniu prezesa pisaliśmy już wcześniej:
https://wmetalowcu.pl/walne-5-10-2015/
https://wmetalowcu.pl/walne-maj-2018/ 
********************************************************************

Opublikowano ORGANY SPÓŁDZIELNI | Otagowano , | 2 komentarze

JEST STOWARZYSZENIE !

Image big-money2-150x150STOWARZYSZENIEnowa formacja pojawiła się w działalności Spółdzielni i tylko niektórzy o tym wiedzą.
Wrzucając w Google hasło „centrum kultury i edukacji Bakara” otrzymuje się między innymi odpowiedź: „STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY I EDUKACJI (SM METALOWIEC) “BAKARA”. Oczywiście zaciekawiła nas ta informacja. Wujek Google znowu nam pomógł i dlatego możemy podzielić się informacjami, którymi raczej nie kwapią się z nami podzielić inicjatorzy i władze stowarzyszenia. 
Czytaj dalej

Opublikowano ORGANY SPÓŁDZIELNI | Otagowano | 3 komentarze