WALNE - październik 2019

Image teatrzyk2a-150x150Walne - październik 2019 odbyło się dokładnie 7 października 2019 r. Posiadane przez nas informacje pozwalają ocenić, że te ostatnie Walne było nawet ciekawe. Na zebraniu można było zaobserwować oddolną aktywność spółdzielców i zdeptanie tej aktywności przez beton spółdzielczy. W tym wpisie postaramy się przedstawić, naszym zdaniem, ciekawe rzeczy jakie miały miejsce na tym zebraniu.

Na wstępie - Walne październik 2019

Przewodniczący zebrania nie dopuścił do głosowania wniosków o zmianę porządku obrad. Okazało się także, że na zebraniu był obecny radca prawny, który nie przedstawił się i nie wiadomo dlaczego był obecny na zebraniu skoro Spółdzielnia nie zatrudnia radcy prawnego.
Przy wyborach do Rady Nadzorczej nie było żadnej prezentacji kandydatów nie mówiąc o możliwości zadawania pytań. Jest to sprzeczne z obowiązującym "Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia". Przewodniczący powtarzał "głosujemy bez skreśleń". Tak odbyły się wybory do Rady Nadzorczej.

Nadwyżka finansowa

Mimo iż rok się jeszcze nie zakończył zarząd już wie, że będzie nadwyżka finansowa i chciał aby część nadwyżki zasiliła budżet na następny rok. Ktoś ze spółdzielców próbował się sprzeciwić ale i tak było jak chce zarząd.

Konsultacja z czlonkami

W tym punkcie miały być konsultacje z członkami "w sprawie zakresu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Spółdzielni". Nic takiego nie było. Jedna pani z administracji czytała i wyjaśniała regulaminy dotyczące strony internetowej. Nie było żadnej dyskusji. Podjęto uchwałę, że wszystko jest zgodne z prawem.

Rozpatrzenie wniosków grupy członków

Członkowie z Osiedla nr 2 złożyli prawidłowe wnioski w sprawie obniżenia wynagrodzenia i zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej. W tym punkcie obrad był przykład "demokracji". Praktycznie nie pozwolono autorom wyjaśnić o co im chodzi, nie głosowano ich wniosków. Przegłosowano propozycję zarządu i nie tylko nie głosowano, ale nawet nie przeczytano zgłoszonej poprawki do propozycji zarządu. Ponieważ poprawka była ciekawa i publikowana w internecie  pozwalamy sobie ją zacytować.

Uzasadnienie

1. Przedstawiony przez zarząd projekt uchwały jest nieprecyzyjny bo określa wynagrodzenie jako około 1600 zł/netto czyli może to być w granicach 1500-1700 zł. Ponadto 1600 zł/ netto tj. 2250 zł/ brutto czyli tyle ile obecnie otrzymuje Rada Nadzorcza .
2. Przedstawiony przez zarząd projekt uchwały jest nieprecyzyjny bo nie określa dokładnie na jakiej podstawie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę. Podany przez zarząd projekt uchwały mówi „na podstawie § 20 Statutu Spółdzielni” . Podany paragraf 20 ma 17 ustępów. Moja poprawka precyzuje, że chodzi o ust. 9 § 20 statutu.
3. Przedstawiony przez zarząd projekt uchwały jest zaprzeczeniem intencji wniosku zgłoszonego przez członka spółdzielni czyli obniżenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej
4. Przedstawiony przez zarząd projekt uchwały może świadczyć o nie wykonywaniu obowiązku określonego w art. 83 ust. 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarząd miał prawie miesiąc czasu, aby wyjaśnić ewentualne niejasności z autorem wniosku."

Na koniec musimy dodać, że jednemu z zabierających głos po prostu wyłączono mikrofon.

Tak mniej więcej wyglądało Walne - październik 2019...
**************************************************************

Zaszufladkowano do kategorii ORGANY SPÓŁDZIELNI | Otagowano , | 1 komentarz

PŁYNIE FORSA, PŁYNIE

metalowiec-kran2aPłynie forsa, płynie - czyli gdzie się podziewają nasze spółdzielcze pieniądze. Przedstawiane na Walnych Zgromadzeniach sprawozdania finansowe mają być zgodne z obowiązującymi przepisami. Aby podnieść powagę sprawozdania finansowego jest ono badane przez niezależnego biegłego księgowego. Tenże księgowy kończy badanie sprawozdania takimi słowami jak "rzetelne", "jasne", "zgodne", "prawidłowe". Co to wszystko mówi przeciętnemu zjadaczowi chleba? Naszym zdaniem niewiele, a może nawet nic.
Przedstawiamy na co, między innymi, płynie forsa, nasza spółdzielcza forsa.

Gadżety

Już w korytarzu biura Spółdzielni zetkniemy się z dużą gablotą pełną różnego rodzaju nagród i wyróżnień. W tym roku prawie co miesiąc otrzymujemy informacje o kolejnych nagrodach, wyróżnieniach i nominacjach. Nie ma nic za darmo i za te wszystkie nagrody, wyróżnienia i nominacje trzeba po prostu zapłacić. Ostatnio otrzymana statuetka "Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2019" została wręczona na gali w zamku w Gniewie, a tylko za udział w konkursie Spółdzielnia musiała zapłacić 3500 zł netto. Wszystkie te nagrody, wyróżnienia, dyplomy generują tylko koszty. Więcej na ten temat można przeczytać we wpisie "NAGRODA? ZA ILE?".
Sporo różnego rodzaju odznaczeń, medali, statuetek iitp. zostało wręczonych z okazji 60-lecia Spółdzielni. Wydatki materialne obchodów wyniosły ok. 30000 zł, a ok.  36000 zł wynagrodzenia.  Pan dr. Jerzy Jankowski, prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczości w ramach obchodów 60-lecia wygłosił dwa wykłady ale nie mamy informacji ile to nas kosztowało.
Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii OGÓLNE | Otagowano , | 3 komentarze

WYROK

metalowiec-kopniak2gW ubiegłym roku ukazał się ciekawy wyrok, który dotyczy spółdzielni mieszkaniowych. Postanowiliśmy poświęcić temu osobny wpis ponieważ wyrok dotyczy relacji prezes-członkowie spółdzielni. Może nawet nie tak relacji, jak bezprawnego poczynania  jednego z prezesów spółdzielni mieszkaniowej w sterowaniu przebiegiem Walnego Zgromadzenia. (Sygn. akt V ACa 1277/17) Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii ORGANY SPÓŁDZIELNI | Otagowano , , | 2 komentarze