WALNE – październik 2019

Facebook

WALNE - październik 2019Walne – październik 2019 odbyło się dokładnie 7 października 2019 r. Posiadane przez nas informacje pozwalają ocenić, że te ostatnie Walne było nawet ciekawe. Na zebraniu można było zaobserwować oddolną aktywność spółdzielców i zdeptanie tej aktywności przez beton spółdzielczy. W tym wpisie postaramy się przedstawić, naszym zdaniem, ciekawe rzeczy jakie miały miejsce na tym zebraniu.

Na wstępie – Walne październik 2019

Przewodniczący zebrania nie dopuścił do głosowania wniosków o zmianę porządku obrad. Okazało się także, że na zebraniu był obecny radca prawny, który nie przedstawił się i nie wiadomo dlaczego był obecny na zebraniu skoro Spółdzielnia nie zatrudnia radcy prawnego.
Przy wyborach do Rady Nadzorczej nie było żadnej prezentacji kandydatów nie mówiąc o możliwości zadawania pytań. Jest to sprzeczne z obowiązującym “Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia”. Przewodniczący powtarzał “głosujemy bez skreśleń”. Tak odbyły się wybory do Rady Nadzorczej.

Nadwyżka finansowa

Mimo iż rok się jeszcze nie zakończył zarząd już wie, że będzie nadwyżka finansowa i chciał aby część nadwyżki zasiliła budżet na następny rok. Ktoś ze spółdzielców próbował się sprzeciwić ale i tak było jak chce zarząd.

Konsultacja z czlonkami

W tym punkcie miały być konsultacje z członkami “w sprawie zakresu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Spółdzielni”. Nic takiego nie było. Jedna pani z administracji czytała i wyjaśniała regulaminy dotyczące strony internetowej. Nie było żadnej dyskusji. Podjęto uchwałę, że wszystko jest zgodne z prawem.

Rozpatrzenie wniosków grupy członków

Członkowie z Osiedla nr 2 złożyli prawidłowe wnioski w sprawie obniżenia wynagrodzenia i zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej. W tym punkcie obrad był przykład “demokracji”. Praktycznie nie pozwolono autorom wyjaśnić o co im chodzi, nie głosowano ich wniosków. Przegłosowano propozycję zarządu i nie tylko nie głosowano, ale nawet nie przeczytano zgłoszonej poprawki do propozycji zarządu. Ponieważ poprawka była ciekawa i publikowana w internecie  pozwalamy sobie ją zacytować.

Uzasadnienie

1. Przedstawiony przez zarząd projekt uchwały jest nieprecyzyjny bo określa wynagrodzenie jako około 1600 zł/netto czyli może to być w granicach 1500-1700 zł. Ponadto 1600 zł/ netto tj. 2250 zł/ brutto czyli tyle ile obecnie otrzymuje Rada Nadzorcza .
2. Przedstawiony przez zarząd projekt uchwały jest nieprecyzyjny bo nie określa dokładnie na jakiej podstawie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę. Podany przez zarząd projekt uchwały mówi „na podstawie § 20 Statutu Spółdzielni” . Podany paragraf 20 ma 17 ustępów. Moja poprawka precyzuje, że chodzi o ust. 9 § 20 statutu.
3. Przedstawiony przez zarząd projekt uchwały jest zaprzeczeniem intencji wniosku zgłoszonego przez członka spółdzielni czyli obniżenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej
4. Przedstawiony przez zarząd projekt uchwały może świadczyć o nie wykonywaniu obowiązku określonego w art. 83 ust. 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarząd miał prawie miesiąc czasu, aby wyjaśnić ewentualne niejasności z autorem wniosku.”

Na koniec musimy dodać, że jednemu z zabierających głos po prostu wyłączono mikrofon.

Tak mniej więcej wyglądało Walne – październik 2019…
**************************************************************

Facebook

1 komentarz do “WALNE – październik 2019

  1. Anonim

    Radzę kupić “Dziennik Gazeta Prawna” (4,90zł). Jest tam ciekawy artykuł “Pan na spółdzielni”.

Dodaj komentarz

Uzupełnij !