Archiwum autora: admin

Sprawdzam

SprawdzamSłowo “sprawdzam” może się komuś kojarzyć z grą w pokera.  W naszym przypadku “sprawdzam” odnosi się do możliwości, a może nawet obowiązku sprawdzania rachunków, które nam wystawia spółdzielnia. Dzięki pracy jednego z mieszkańców możemy przedstawić sposób sprawdzenia prawidłowości rachunków  jakie nam każe płacić administracja spółdzielni.

Jak sprawdzić rzetelnośc rozliczeń zaliczek i opłat w spółdzielni

Na podstawie art.4 ustawy o spółdz. mieszk. członkowie spółdzielni mają obowiązek uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniu swoich lokali i nieruchomości wspólnych. Spółdzielnia po zakończeniu roku ma obowiązek otrzymane zaliczki i opłaty rozliczyć. Poniżej przedstawiamy w jaki sposób można sprawdzić jakość rozliczenia.

Kolejność kroków

Krok 1
– złożyć wniosek do spółdzielni o dostarczenie danych za rok ubiegły dla naszej nieruchomości, zestawienie rozliczeń kosztów i przychodów, powierzchni ogrzewanej i ilości zamieszkałych osób, pełnego rozliczenia energii cieplnej
Krok 2
– przygotować ubiegłoroczne rozliczenia ciepłej i zimnej wody oraz zmiany opłat

Krok 3
– uszeregować elementy opłat lub zaliczek wg jednostek naliczania

“A” Koszty wg. powierzchni w m²                      zł
Koszty administr.
Opłaty i prowizje
Ubezpieczenie
Centralne ogrzewanie
Energia elektr. ogólna
Fundusz remontowy
MPWiK wody opadowe
Opłata za tereny wspólne
Podatek od nieruchomości
             “A” – Razem

“B” Koszty wg. osób                                                
Dżwigi
Modern. dźwigów
Gaz
Odpady komunalne
            “B” – Razem

“C” Koszty pozostałe                                       zł
Fundusz społ-kulturalny
Opłata stała wodna
Zimna woda abonament
Podgrzanie wody
Zimna woda
Vectra
            “C” – Razem
* Gdyby spółdzielnia nie rozliczyła kosztów w pozycji “C” to należy roczny koszt ustalić samodzielnie i wpisać. *

 Krok 4
– po otrzymaniu zestawienia rozliczeń kosztów i przychodów należy wpisać wykazane przez spółdzielnię kwoty z kolumny KOSZTY
Krok 5
– kwotę z pozycji “A” – Razem należy podzielić przez powierzchnię ogrzewaną nieruchomości i wynik pomnożyć przez powierzchnię lokalu
Krok 6
– kwotę z pozycji “B” – Razem należy podzielić przez ilość osób zamieszkałych w nieruchomości i pomnożyć przez liczbę osób zamieszkałych w lokalu
Krok 7
– wyniki działań w krokach 5 + 6 dodane do “C” – Razem określają nasze zobowiązania finansowe wobec spółdzielni
Krok 8
– ustalenie kwoty obciążającej nasz lokal przez spółdzielnię polega na zsumowaniu kwot miesięcznych obciążeń pomnożonych przez miesiące obowiązywania

Przykład:
I – IV      621,97 x 5 mies.  = 3109,85 zł
V – VIII   624,57 x 3 mies.  = 1873,73 zł
IX – XII   640,76 x 4 mies.  = 2563,04 zł
Razem = 7546,60 zł

* Uwaga: przy rozliczaniu centralnego ogrzewania powinna być uwzględniana nadwyżka z roku ubiegłego, którą do kwoty tegorocznej należy odjąć. *
                                                                           
/oprac. OLCZES/

W razie pytań autor powyższego opracowania może udzielić odpowiedzi za naszym pośrednictwem.

Facebook

Będzie bez zmian

SprawdzamMożna powiedzieć “bez zmian” czyli na początek, tak jak ostatnio, tematu dostarcza nam sam prezes. W październikowym numerze Gazety Południowej prezes poinformował o uchwałach Rady Nadzorczej podjętych na posiedzeniu w dniu 23 września 2021 r. Przeważnie prezes nie informuje o szczegółach uchwał Rady Nadzorczej, teraz zrobił inaczej. Czytaj dalej

Facebook

Jak zwykle po staremu

SprawdzamW Spółdzielni Mieszkaniowej “Metalowiec” jak zwykle po staremu,  bez zmian na lepsze. Tak jak niejednokrotnie, obecny wpis został zainicjowany aktywnością prezesa Metalowca w mediach. O nieprawidłowościach w spółdzielni pisaliśmy wiele razy. Przedstawiamy kolejne fakty na dowód, że tak jak zwykle, stara gwardia niewątpliwie rządzi źle spółdzielnią.
Czytaj dalej

Facebook