Forsa

Facebook

ForsaForsa za ogrzewanie już była poruszana na naszej stronie. Wiemy o kolejnych ciekawych rzeczach dotyczących opłat za ogrzewanie. To czego się dowiedzieliśmy musimy  ujawnić innym spółdzielcom Metalowca. Przedstawimy co się robi z naszymi  zaliczkami za ogrzewanie.

Tak to się robi w Metalowcu

W naszym wpisie z września 2021 (“Jak zwykle po staremu”) napisaliśmy, że prezes zaproponował aby nie zwracać nam całej nadwyżki za ogrzewanie. Na posiedzeniu RN w czerwcu 2021 prezes poszedł dalej i zaproponował aby skorygować naszą nadpłatę o połowę. W późniejszym terminie prezes poszedł jeszcze dalej proponując wypłatę nadwyżki w wysokości 600.000 zł., na co Rada Nadzorcza się zgodziła. Aby uzmysłowić o jakie kwoty chodzi podajemy, że w 2020 r. nadwyżka za ciepło wynosiła 1.941.720 zł.

Na koniec

Jakby tego co napisaliśmy wyżej było za mało, Rada Nadzorcza w jednej z uchwał w 2021 r. przyznała, że już z poprzednich latach nie oddawała nam pieniędzy za ogrzewanie W uchwale nr 5/06/21 Rada używa takich słów:
Rada Nadzorcza zatwierdza rozliczenie, które uwzględnia 24,6% pozostałej z rozliczenia energii cieplnej kwoty z 2019 r., tj. w łącznej wysokości 600.000 zł (kwota określona w kol. 10).
Pozostała kwota z 2019 r. oraz z 2020 r. zostanie rozliczona w kolejnych okresach rozliczeniowych.”

Dotarliśmy do informacji jakie były nadwyżki za ogrzewanie w poprzednich latach:
1. 2018 r. – 3.231.564 zł
2. 2019 r. – 4.625.235 zł
3. 2020 r. – 1.941.720 zł

Jak nazwać takie postępowanie organów spółdzielni? Jakim prawem nie oddają nam naszych pieniędzy? Dlaczego jeżeli my mamy zaległości w opłatach to podaje się nas do sądu lub nawet eksmituje, a organy spółdzielni robią co chcą z naszymi pieniędzmi i jeszcze dostają  kupę forsy.
Dla zainteresowanych podajemy adres internetowy pozwu o zwrot nadwyżki za ogrzewanie – pozew o zwrot nadpłaty

Takie rzeczy dzieją się od lat w “jednej z najlepszych spółdzielni mieszkaniowych”, która posiada setki nagród , tytułów i wyróżnień, która pozytywnie przechodzi lustracje, badania bilansu i inne kontrole, która posiada ISO 9001. Prezes tej spółdzielni jest ekspertem i obrońcą spółdzielczości. 

Facebook

Dodaj komentarz

Uzupełnij !