Jak zwykle po staremu

Facebook

Jak zwykle po staremuW Spółdzielni Mieszkaniowej “Metalowiec” jak zwykle po staremu,  bez zmian na lepsze. Tak jak niejednokrotnie, obecny wpis został zainicjowany aktywnością prezesa Metalowca w mediach. O nieprawidłowościach w spółdzielni pisaliśmy wiele razy. Przedstawiamy kolejne fakty na dowód, że tak jak zwykle, stara gwardia niewątpliwie rządzi źle spółdzielnią.

Ankieta

W maju br. wśród członków spółdzielni zostały rozesłane ankiety (cytujemy):  ” której celem jest zbadanie jakości pracy Spółdzielni, kompetencji i wiedzy pracowników oraz poznanie Państwa opinii i uwag”. W czerwcowym numerze Gazety Południowej  opublikowano wyniki ankiety, i co się okazało. Na ponad 10000 członków rozesłano 7000 ankiet a otrzymano … 262 wypełnione ankiety czyli 3,7%. Na tej podstawie (3,7%) opracowano wyniki ankiety. Przy okazji przypominamy, że spółdzielnia zatrudnia ok.140 pracowników, Rada Nadzorcza liczy 11 osób, a Rady Osiedli ok. 30 osób.

Walne

Rada Nadzorcza w marcu br. zadecydowała, że Walne Zgromadzenie w 2021 roku, ze względu na pandemię, odbędzie się drogą korespondencyjną. Rada także “uznała za słuszne powołanie trzech Komisji Skrutacyjnych, które składałyby się z przedstawicieli Rady Osiedla”. To wszystko co postanowiła Rada Nadzorcza w sprawie Walnego Zgromadzenia. Pisaliśmy już wcześniej o przygotowywaniu Walnego (https://wmetalowcu.pl/metalowiec-wroclaw-walne/ ). W kwietniu br. prezes zwrócił się do przewodniczących Rad Osiedli o wytypowanie 2 osób ze swojego grona do Komisji Skrutacyjnych. Komisje Skrutacyjne miały otrzymać protokoły do uzupełnienia, które później miały przekazać Radzie Nadzorczej do podsumowania. W maju br. Rada Nadzorcza zajęła się miedzy innymi wnioskiem p.Henryka F., który zgłosił  poprawkę do uchwały na Walne dotyczącej zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. Primus czyli prezes uznał, że zgłoszona poprawka nie jest poprawką, cała Rada Nadzorcza go usłuchała i poprawkę odrzuciła. W czerwcowej Gazecie Południowej Primus podał, że na Walnym Zgromadzeniu uchwały znalazły poparcie ponad 90% lecz nie podał jakiej ilości biorących udział. Podajemy to co nie podał Primus, w głosowaniach wzięło udział 77 osób z liczby ponad 10000 członków czyli 0,77%. Warto zaznaczyć, że w tej liczbie 77 osób były prawdopodobnie osoby mające dodatkowo pełnomocnictwo. Przypuszczenie powyższe uprawdopodabnia fakt, że w kwietniu jeden z członków RN zawnioskował aby pełnomocnictwa na Walne były przekazane do każdej administracji osiedla. Na zakończenie musimy dodać, że nie opublikowano żadnych protokółów z głosowania.

Przy okazji

Dowiedzieliśmy się co się stało z zatrudnieniem Primusa czyli prezesa, którego umowa wygasła w grudniu 2020 r. W październiku 2020 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczący tejże Rady:
“przedstawił treść (tekst) kontraktu z prezesem zarządu Jerzym Krukiem – uznając, że jego podpisanie powinno nastąpić z upoważnienia, ale też w obecności całej Rady Nadzorczej – i to uczynił”
Tak odbyło się zatrudnianie prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej “Metalowiec” we Wrocławiu.

Dowiedzieliśmy się także, dlaczego dostaliśmy tak mały zwrot pieniędzy za ogrzewanie. Na posiedzeniu RN, chyba w maju br., Primus powiedział, że przy przy próbie zrobienia rachunku przepływu pieniędzy wyszedł niedobór i dlatego zaproponował aby nie wypłacić spółdzielcom wszystkich pieniędzy z nadwyżki za ogrzewanie. Rada Nadzorcza, jak zwykle, nie wnosiła sprzeciwu.
Kłopoty z rachunkiem przepływu pieniędzy to nie jest  dobra wiadomość dla wszystkich członków spółdzielni.

Nie mamy wątpliwości, że w Metalowcu jest jak zwykle, po staremu, bez zmian na lepsze.

Facebook

Dodaj komentarz

Uzupełnij !