SHOW MUST GO ON

Facebook

SHOW MUST GO ONSHOW MUST GO ON czyli przedstawienie musi trwać.

W dniu 3 października br. w klubie “Bakara” o godz. 17 odbędzie się Walne Zgromadzenie członków SM “Metalowiec”.

W porządku obrad zebrania jest kilka ciekawych punktów, którymi zamierzamy się zająć.

Punkt trzeci porządku obrad

“Wybory Komisji statutowych.”
Problem w tym, że Statut mówi o komisjach, ale tylko w rozdziale VIII dotyczącym Rady Nadzorczej natomiast nic nie mówi o komisjach Walnego Zgromadzenia. Powstaje więc pytanie co  ma wybierać Walne Zgromadzenie. Jak widzimy na pewno nie “komisje statutowe”. Od lat ten punkt Walnego Zgromadzenia brzmiał:
“Wybory Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
i Uchwał i Wniosków”
Dlaczego teraz po latach zmieniono ten punkt ? Chyba nie w ramach ISO 9001 wprowadzono w błąd członków Spółdzielni, którzy przyjdą na zebranie nie bardzo wiedząc co będą wybierać.

Punkt piąty porządku obrad

“Rozpatrzenie wniosku zarządu i podjęcie uchwały w sprawie poprawki do regulaminu Walnego Zgromadzenia w § 12 ust. 18.”
Wyjaśniamy, że § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dotyczy wyborów Rady Nadzorczej. Poprawka ma polegać na dodaniu na końcu  ust. 18 w § 12 słów:
„a jeśli ponowne  wybory nie dadzą rozstrzygnięcia  – wyboru dokonuje kolejne Walne Zgromadzenie”.
O co tu chodzi? Otóż w dniu 7 czerwca 2016 r. na Walnym Zgromadzeniu osiedla nr II nie zdołano wybrać członka Rady Nadzorczej ponieważ kandydatury uzyskiwały taką samą liczbę głosów. Na tym zebraniu, poprzez  głosowanie, postanowiono  obie kandydatury skierować do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie w dniu 3 października 2016 r. Chyba zorientowano się, że nie wszystko może być w porządku więc pod doraźną potrzebę postanowiono zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Punkt szósty porządku obrad

“Wybory członków Rady Nadzorczej – jako potwierdzenie dokonanych wyborów przez części Walnego Zgromadzenia, w tym wyboru członka Rady Nadzorczej z osiedla II oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki – przed VI Kongresem Spółdzielczości.”
W tym punkcie mamy kilka  spraw.
Pierwsza
Proszę zauważyć, że pod hasłem “wybory członków Rady Nadzorczej” mamy dwie sprawy:
1. “potwierdzenie dokonanych wyborów przez części Walnego Zgromadzenia”

2. “wybór członka Rady Nadzorczej z osiedla II”.
W październiku ubiegłego roku analogiczny punkt porządku obrad WZ brzmiał:
“Wybory  członków  Rady Nadzorczej – jako potwierdzenie  dokonanych  wyborów  przez  części Walnego Zgromadzenia.”
Jak widać obecny porządek obrad zawiera dodatkowo “wybór członka Rady Nadzorczej z osiedla II”.
Najpierw
sprawdziliśmy co na ten temat mówi Regulamin Walnego Zgromadzenia. W § 12 ust. 1 jest napisane:
1.  Członków elektów  Rady Nadzorczej wybiera każda część Walnego Zgromadzenia  –  zgodnie  z § 27 Statutu Spółdzielni  –  spośród członków Spółdzielni  –  uprawnionych do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia – w systemie rotacyjnym.
W § 20 ust. 10 Statutu Spółdzielni jest napisane:
10)  wybór Rady Nadzorczej zgodnie z § 27 Statutu Spółdzielni,tj. wybór do 4 członków w systemie rotacyjnym przez odpowiednią część Zgromadzenia,
Jak widać wybór członka Rady Nadzorczej z osiedla II na Walnym Zgromadzeniu 3 października br. będzie niezgodny tak z Regulaminem jak i Statutem ale…
SHOW MUST GO ON.

Druga
W tym samym punkcie porządku obrad mamy także:
“wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki – przed VI Kongresem Spółdzielczości”
W porządku obrad Walnych Zgromadzeń w czerwcu br. był taki punkt:
“8.  Wybory:
a)  delegatów Spółdzielni na VI Kongres Spółdzielczości (Zjazd Dolnośląski),”
W wykazie uchwał Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2016 r. jest wymienione:
“Uchwała nr 5/06/16  –  WZ SM „Metalowiec” z 6, 7,  8 czerwca 2016  roku  –  w sprawie wyboru delegatów Spółdzielni na Zjazd Dolnośląski przed VI Kongresem Spółdzielczości.

Jak widać wybór został dokonany już w czerwcu. Po co więc dokonywać ponownego wyboru i to na trzy(!) dni przed terminem zjazdu ? Chyba po to żeby…
SHOW MUST GO ON.

Punkt ósmy porządku obrad

“Rozpatrzenie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej w sprawach:
b) wykreśleń z rejestru Spółdzielni na podstawie § 8 ust. 2 pkt 9 Statutu powiązanego z pkt 7 i 8”
Dotyczy to wyrzucenia ze Spółdzielni kolejnych siedmiu członków z ul. Tapicerskiej. W ten sposób chyba zostanie zakończona czystka z ulicą Tapicerską. W ciągu kilku miesięcy pracownik najemny zdołał wyrzucić ponad 20 członków Spółdzielni. Teraz chyba kolej na nas i “szkodników” z Grabiszyńskiej 311-315. O tym paskudnym, wstrętnym  postępowaniu organów spółdzielni pisaliśmy już we wpisach “PRECZ !” i “PRECZ ! CIĄG DALSZY!”

SHOW MUST GO ON

***************************************************************************************

Facebook

2 komentarze do “SHOW MUST GO ON

Dodaj komentarz

Uzupełnij !