NIE NAJLEPIEJ

Facebook

NIE NAJLEPIEJNie najlepiej się dzieje ze stroną internetową Spółdzielni. Strona ta chyba nigdy nie należała do najlepszych, ale według docierających do nas informacji stan jej znacznie się ostatnio pogorszył. Sprawdziliśmy to i musimy powiedzieć, że docierające do nas informacje potwierdziły się. Jest nie najlepiej.

 

 Dlaczego się potwierdziły ?

Na stronie internetowej w pozycji “Aktualności” jest informacja o Wrocławskim Budżecie Obywatelskim … sprzed ponad jednego roku! W pozycji “Inwestycje w realizacji” są informacje … chyba sprzed ponad dwóch lat!

Chyba jeszcze gorzej wygląda sprawa tzw. Internetowej Obsługi Kontrahenta. Według docierających do nas informacji od ponad pół roku nie ma tam żadnych nowych wiadomości.

Na tym panelu ostatni protokół Rady Nadzorczej jest z marca tego roku. O protokołach Walnych Zgromadzeń z czerwca tego roku nie ma nawet co marzyć.
Jak nas poinformowały osoby znające się lepiej na internecie, panel logowania do Internetowej Obsługi Kontrahenta odbywa się w protokóle HTTP a nie w szyfrowanym protokóle HTTPS, który zapobiega przechwytywaniu danych takich jak login czy hasło.
Podobnież zdarza się, że strona Spółdzielni jest niedostępna w sobotę i niedzielę.
Za takie rzeczy także płacimy?

ORGANY  SPÓŁDZIELNI
Wygląda na to, że chyba nikt z Rad Osiedla, Rady Nadzorczej, Zarządu  nie zwraca uwagi na to jak wygląda strona internetowa Spółdzielni.
Czyżby nikt jej nie oglądał?

Jeżeli zaś ogląda to czemu nie reaguje?
Co robi cały aparat administracji?
Gdzie jest kontrola?
Przecież strona internetowa współtworzy wizerunek Spółdzielni. W obecnych czasach internet stanowi ważną platformę informacji i komunikacji. Wiadomo, że za całość funkcjonowania Spółdzielni jest
odpowiedzialny Zarząd. Art. 8.1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mówi:
“Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.”
Brak tych informacji na stronie internetowej stanowi nie wykonywanie przepisów ustawy. Jeżeli  aparat spółdzielczy wie i milczy w sprawie nieprawidłowości to takie zachowanie może wyglądać na działanie przeciwko Zarządowi i Spółdzielni.

Z przykrością musimy stwierdzić, że opisana  przez nas sprawa świadczy niekorzystnie o funkcjonowaniu Spółdzielni. Oczywiście, może ktoś powiedzieć, że nie jest to istotny element w działalności Spółdzielni. Jednak jeżeli w  małej sprawie jest niedobrze to co można pomyśleć o sprawach większych?

Czy za taką pracę płacimy niemałe pieniądze ?

**************************************************************************************

Facebook

Dodaj komentarz

Uzupełnij !