MOŻNA WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Facebook

komp1Można wiedzieć więcej o naszej Spółdzielni. Jeżeli jesteśmy jej członkiem to jest to możliwe. Podstawowym warunkiem jest dostęp do internetu, ale jeżeli to czytamy to chyba ten warunek jest spełniony. Spółdzielnia ma swoją stronę internetową dostępną dla wszystkich oraz specjalny moduł dostępny tylko dla członków spółdzielni.  Jako spółdzielcy mamy  prawo do informacji i tylko od nas zależy czy o Spółdzielni będziemy wiedzieć więcej.

Jak to zrobić?

Spółdzielnia ma uruchomioną tzw. Internetową Obsługę Kontrahenta. Jak z niej skorzystać wyjaśnia “Regulamin korzystania z modułu Internetowa Obsługa Kontrahenta” do pobrania ze strony internetowej spółdzielni w menu “Do pobrania. Statut i Regulaminy”. Aby załatwić sprawę dostępu do Obsługi Internetowej nie musimy udawać się do siedziby Spółdzielni, możemy to także załatwić w administracji osiedla. Jeżeli będziemy mieli już login i hasło możemy się zalogować korzystając z modułu umieszczonego na głównej  stronie spółdzielni w górnym prawym rogu. Przy korzystaniu z podanego w ww. Regulaminie adresu przeglądarki internetowe sygnalizują problem z certyfikatem zabezpieczeń. Jest to kolejna niedoróbka w Spółdzielni. Według naszych informacji nic strasznego się nie dzieje jeżeli zlekceważymy to ostrzeżenie.

KORZYŚCI
Korzystając z Internetowej Obsługi będziemy mogli zobaczyć między innymi informacje finansowe dot. naszego lokalu  oraz ogłoszenia  zarządcy.  Będziemy mogli wiedzieć co się działo na Walnych Zgromadzeniach oraz na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Możemy zobaczyć  kto z naszych wybranych wykazuje jakąś aktywność a kto bierze nasze pieniądze tylko za to że jest.

Zapewniamy, że ten wpis nie jest żadnym lokowaniem produktu lub reklamą. Uważamy, że jak najbardziej zasadnym jest propagowanie sposobu poszerzania wiedzy i informacji na temat funkcjonowania naszej współwłasności jaką jest Spółdzielnia. Według naszej obserwacji zasób informacji na temat działalności Spółdzielni jest niejednokrotnie bardzo mały.

Mamy nadzieję, że nasz wpis pomoże  większej liczbie osób bardziej świadomie i aktywnie uczestniczyć w działalności Spółdzielni i być może wpłynie na wiekszą kontrolę nad jej funkcjonowaniem
.

**************************************************************************************

Facebook

Dodaj komentarz

Uzupełnij !