KOMEDIA CZY TRAGEDIA ?

Facebook

KOMEDIA CZY TRAGEDIA ?Komedia czy tragedia, tylko to przychodzi nam na myśl po przedstawieniu w dniu 3 października 2016 r.  Sprawdziło się wszystko o czym pisaliśmy we wpisie “SHOW MUST GO ON”. Aby widzowie się nie nudzili reżyserzy spektaklu zadbali o dodatkowe atrakcje.

 

Punkt trzeci porządku obrad

“Wybory Komisji statutowych.”
Tak jak pisaliśmy już wcześniej, dokonano wyborów komisji regulaminowych a nie statutowych. Zgodnie z “tradycją” nie wybrano Komisji Wyborczej mimo iż Regulamin Walnego  Zgromadzenia stawia taki wymóg w przypadku przeprowadzania wyborów, co miało miejsce na tym Walnym Zgromadzeniu.

Punkt piąty porządku obrad

“Rozpatrzenie wniosku zarządu i podjęcie uchwały w sprawie poprawki do regulaminu Walnego Zgromadzenia w § 12 ust. 18.”
Przegłosowanie tej poprawki miało usankcjonować to co miało nastąpić w punkcie szóstym porządku obrad czyli wybory do Rady Nadzorczej.

Punkt szósty porządku obrad

“Wybory członków Rady Nadzorczej – jako potwierdzenie dokonanych wyborów przez części Walnego Zgromadzenia, w tym wyboru członka Rady Nadzorczej z osiedla II oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki – przed VI Kongresem Spółdzielczości.”
W tym miejscu uważamy za właściwe przypomnieć, że nawet Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych stwierdził, że wybory do Rady Nadzorczej odbywają się z naruszeniem ustawy o o spółdzielniach mieszkaniowych. Jakby tego było za mało, organy spółdzielni poszły jeszcze dalej.
Na WZ osiedla nr II w dniu 7.06.2016 nie zdołano wybrać nowych członków Rady Nadzorczej, ponieważ pozostali w drugiej turze dwaj kandydaci uzyskali taką sama ilość głosów. W tym momencie prezes zaproponował aby obie kandydatury były poddane pod głosowanie na WZ w październiku br. Zebrani przegłosowali wniosek prezesa. No i tu się zaczyna.

 

1. Walne Zgromadzenie osiedla II głosowało nad wnioskiem złożonym w trakcie zebrania, a Statut i ustawa mówią, że wnioski muszą być składane co najmniej na 15 dni przed Walnym.
2. Walne Zgromadzenie osiedla II podjęło decyzję nie należącą do jej kompetencji i naruszającą normy dotyczące wyborów zawarte w Statucie i Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie osiedla II podjęło decyzję lecz nie nazwano jej uchwałą, a wyraz woli ciała kolegialnego nazywa się uchwałą.
4. Walne Zgromadzenie osiedla II podjęło decyzję w sprawie nie objętej porządkiem obrad.


W ślad za powyższą decyzją Walne Zgromadzenie w dniu 3 października 2016 r. dokonało  wyboru członków Rady Nadzorczej z osiedla nr II. Tym samym wybory te trwały prawie cztery miesiące i zostały dokonane nie przez członków z osiedla nr II lecz przez członków wszystkich osiedli. Został w ten sposób naruszony Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia mówiące o tym, że każde osiedle wybiera swoich reprezentantów w Radzie Nadzorczej.
Nikt z “kompetentnych” organów nie sprzeciwił się, zaprotestował lub zwrócił uwagę, że to co się dzieje nie powinno się dziać.
Na tym samym Walnym wybrano delegatów na Zjazd Wojewódzki przed VI Kongresem Spółdzielczości. Nie byłoby w tym nic szczególnego gdyby już takiego wyboru nie dokonano wcześniej. Już w czerwcu br. na Walnym Zgromadzeniu wybrano już  delegatów i nikt nie anulował podjętej wtedy uchwały. Są więc dwie uchwały w tej samej sprawie uchwała nr 5/06/16 i uchwała nr 4/10/16. Jak to się mówi “do wyboru do koloru”.

Punkt ósmy porządku obrad

“Rozpatrzenie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej w sprawach:
b) wykreśleń z rejestru Spółdzielni na podstawie § 8 ust. 2 pkt 9 Statutu powiązanego z pkt 7 i
8″
To był najpaskudniejszy fragment zebrania. Jak było do przewidzenia wyrzucono za Spółdzielni kolejnych siedem osób z ul. Tapicerskiej. Kilka z tych osób próbowało coś powiedzieć ale wygląda, że nikt za bardzo nie chciał ich słuchać. Chyba wszystko już było postanowione.
“Atrakcją” w tym punkcie obrad były dwa głosowania bez udziału komisji skrutacyjnej ponieważ przewodniczący zebrania uznał, że głosy może policzyć prezydium. To jaskrawe naruszenie reguł spotkało się z aprobatą wszystkich organów spółdzielni.

Ciekawa “atrakcja” była podobnież pod koniec zebrania. W swoim wystąpieniu prezes przygotowywał zebranych do dalszych czystek mając na myśli wyrzucenie ze Spółdzielni opozycji z ul. Grabiszyńskiej przy cmentarzu. Ponieważ nie było tego tematu w porządku obrad więc n
ie należy się spodziewać aby była umieszczona w protokóle zebrania.
******************************************************************

Facebook

Dodaj komentarz

Uzupełnij !