Zarząd

szef1Poniżej przedstawiamy skargę jednego ze spółdzielców do Rady Nadzorczej na Zarząd Spółdzielni.
Do tej pory nie słyszeliśmy aby ktoś skarżył się na Zarząd. Naszym zdaniem jest to dobrze udokumentowana skarga. Zgodnie z naszą deklaracją usunęliśmy wszelkie dane osobowe.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli w najbliższym czasie przedstawić reakcję Rady Nadzorczej w tej sprawie.
skan0005aZarządZarząd

 

 

 

 


Już możemy przedstawić reakcję Rady Nadzorczej na skargę

skan0002aZarząd

 

 

 

 

 

********************************************************************************************************

Grabiszyńska 309 ? cd.

ZarządChcemy zwrócić uwagę na jeden z elementów projektu budynku, który ma stanąć na Grabiszyńskiej 309. Projekt przewiduje duży parking podziemny, który wykracza znacznie poza obrys budynku. Znaczy to, że prace ziemne będą znacznie większe od standardowych przy budowie budynku. Nie wyobrażamy sobie przeprowadzenia prac w takim wymiarze na terenie istniejącego osiedla. Nie trzeba mieć większej wyobraźni aby zrozumieć, że mieszkańcy budynków 313 i 315 będą mieli wykopy i ciężkie maszyny budowlane tuż pod oknami i to przynajmniej przez kilkanaście miesięcy. Naszym zdaniem jest to szalony pomysł nie mający nic wspólnego z interesami spółdzielców.
W piśmie Prezesa do mieszkańców z dnia 12.03.2015 jako załącznik jest “Plan zagospodarowania działki Nr 18/4”. W legendzie tego planu jest “obrys garażu podziemnego”. Możecie Państwo zobaczyć jak blisko budynków 313 i 315 będzie kilkumetrowy wykop pod garaże podziemne i wyobrazić sobie jakiej wielkości będzie plac budowy.
Widząc to wszystko nie dziwi nas protest mieszkańców w sprawie budowy wieżowca. Nie jest to protest kilku osób, pod pismami widzieliśmy dziesiątki podpisów mieszkańców z ul.Grabiszyńskiej i Fiołkowej. Poniżej zamieszczamy orientacyjny rysunek budowy i kopie pisma wysłanego ostatnio do niektórych mieszkańców mini osiedla.

ZarządZarządZarząd

********************************************************************************

Rada Nadzorcza

ZarządPewna część spółdzielców jest niezadowolona z działalności Spółdzielni i krytykuje lub jest przeciwna działaniom Zarządu. Przypominamy, że to Rada Nadzorcza, w naszym imieniu, sprawuje nadzór i kontrolę działalności Spółdzielni, ocenia pracę członków Zarządu i zawiera z nimi umowę. Jak widać nic się nie dzieje w Spółdzielni bez  wiedzy i zgody Rady Nadzorczej.
Za swoją pracę Rada Nadzorcza jest przez nas wynagradzana ryczałtem w wysokości najniższego wynagrodzenia. Jeden ze spółdzielców próbował obniżyć wynagrodzenie Rady, ale nie spotkało się to ze zrozumieniem. Ten sam człowiek próbował zaapelować do Rady aby sama zrezygnowała z części wynagrodzenia:

ZarządJak należało oczekiwać nie było żadnej reakcji ze strony Rady Nadzorczej. Czytaj dalej