Walne Zgromadzenie

Walne ZgromadzenieWalne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni służącym do realizacji uprawnień spółdzielców do kierowania działalnością spółdzielni.
Zgodnie z prawem każdy członek spółdzielni ma prawo uczestniczenia w walnych zgromadzeniach.
W naszej spółdzielni  Walne Zgromadzenie podzielone jest na trzy części, a uczestniczy w nich ok. 2-3% spółdzielców. Z naszych obserwacji na Walne przychodzi ok. 50-60 osób, z których znaczną część stanowią członkowie Rady Nadzorczej, Rad Osiedli i pracownicy Spółdzielni. Przy takim składzie nie należy się spodziewać aby jakiekolwiek głosowanie przebiegło nie po myśli Prezesa. Jeżeli się mylimy to prosimy o przykład, że jest lub było inaczej.
Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że Walne Zgromadzenie jest, zgodnie z prawem, dzielone na trzy części. Może to powodować, że sprawy istotne dla jednego osiedla zostaną odrzucone na Walnych Zgromadzeniach pozostałych osiedli.
Ten system funkcjonuje skutecznie od wielu lat i od wielu lat kierowany jest przez tych samych ludzi.  Naszym zdaniem nie możemy tylko patrzeć na to co się dzieje, musimy  i działając wspólnie możemy to zmienić.
              Ten wpis został zainicjowany przez ostatnie komentarze jednego ze spółdzielców.

********************************************************************************

Grabiszyńska 309?

Walne ZgromadzenieReakcja kilku mieszkańców spowodowała, że uruchomiliśmy nowy wpis zatytułowany “Grabiszyńska 309?”. Sprawa planowanej budowy budynku przy ul.Grabiszyńskiej 309 od dłuższego czasu budzi sprzeciw mieszkańców okolicznych budynków. W odpowiedzi zarząd spółdzielni przekonuje, że wszystko jest w porządku i zgodnie z prawem. Temu działaniu poświęca tyle czasu i papieru, że podejrzewamy, że z tym porządkiem i zgodnością z prawem chyba coś jest nie tak.

********************************************************************************

Pawilon Grabiszyńska 240

Walne ZgromadzenieRadzimy przeczytać tekst “Odpowiedź anonim Millenium” ze strony internetowej spółdzielni. Ton tego pisma i spory zasób informacji  wzbudził w nas zdziwienie, a później odczucie, że  z  pawilonem przy Grabiszyńskiej 240 coś może być nie tak. Dzierżawca i zarządca obiektu już wydał ok.60 tys. zł na ekspertyzę stanu technicznego pawilonu, wyda od 10 do 30 mln. zł na modernizację oraz będzie płacił spółdzielni czynsz dzierżawny. Kiedy inwestuje się takie pieniądze to jaki przewiduje się zysk ? Co to za firma Womak Gamma ?
————————————————————————————————————————————-
Właścicielem spółki Womak Gamma jest spółka Womak Holding, która jest jedynym udziałowcem jeszcze takich spółek jak:
1./ Womak Alfa
2./ Womak Delta
3./ Womak Theta
4./ Womak Lambda
5./ Womak Sigma
6./ Womak Omega
7./ Galeria Rynek
8./ Lejdis

Womak Holding jeszcze w grudniu 2014 posiadała kapitał zakładowy 149,4 mln zł, ale została wyrejestrowana i w 2015 r. zarejestrowana ponownie z kapitałem zakładowym w wysokości 5 tys. zł.
Womak Holding i ww. jej spółki są zarejestrowane pod tym samym adresem we Wrocławiu pl.Powstańców Śląskich 1 lok.303.

/—  cdn./
Przedstawione dane są powszechnie dostępne w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
————————————————————————————————————————————-
W spółkach Womak: Alfa, Gamma, Delta, Theta, Lambda, Sigma, Omega oraz Galerii Rynek i Lejdis prezesem zarządu jest Radosław Szczepaniak (w Womak Holding jest wiceprezesem).
Prokurentem w spółkach Galeria Rynek i Lejdis jest Adam Jerzy Kruk, który w przeszłości był prokurentem w spółkach Womak Alfa, Womak Gamma, Womak Omega i Womak Holding.
Te dane są powszechnie dostępne w KRS.

****************************************************************************