Grabiszyńska 309 – UKRYTA PRAWDA

Grabiszyńska 309 - UKRYTA PRAWDATo jest ukryta prawda. Poniżej przedstawiamy wiedzę jaką posiadamy na temat zamiaru budowy budynku przy ul. Grabiszyńska 309. Uważamy, że permanentne postępowanie organów Spółdzielni w tej sprawie jest niedopuszczalne i dlatego przedstawiamy jak wygląda prawda czyli to co powinniśmy usłyszeć już dawno od wybranych i opłacanych przez nas ludzi.

Na stronie internetowej Spółdzielni w pozycji „Inwestycje w realizacji” są przedstawione założenia realizacji inwestycji budowy budynku przy ul. Grabiszyńska 309. Poniżej przedstawiamy fragment treści :

“Podpisanie umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego wraz z zobowiązaniem Spółdzielni do zawarcia w formie aktu notarialnego, po wybudowaniu lokalu – umowy ustanowienia odrębnej własności do lokalu na rzecz nabywającego (podstawa prawna : art. 18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 roku, z późn. zm. ), nastąpi po zakończeniu procesu projektowania i uzyskaniu pozwolenia na budowę.”

Dla zrozumienia o co chodzi publikujemy treść powoływanej wyżej podstawy prawnej czyli art. 18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

Art. 18.
1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie;

W tym momencie właściwym jest przypomnienie brzmienia art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:
Art. 26.
1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni.

Zgodnie z cytowanym powyżej prawem po wybudowaniu budynku przy Grabiszyńska 309 działka jak i stojący na niej budynek przestaną być własnością Spółdzielni. Wszystko więc wskazuje, że od kilku lat organy Spółdzielni wydają nasze pieniądze i robią wszystko abyśmy w efekcie utracili działkę, którą obecnie dysponujemy.  Przyszli właściciele działki będą mogli się np. odgrodzić i utrudnić mieszkańcom Mini Osiedla dojście do ul. Grabiszyńskiej.
Niemożliwe aby osoby z  kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, zasiadające w organach Spółdzielni, nie wiedziały, że budowa budynku w konsekwencji spowoduje tylko szkodę poprzez zmniejszenie majątku Spółdzielni.

Czy to nie jest świadomym działaniem na szkodę Spółdzielni  ?

A to jeszcze nie koniec …

********************************************************************************

Dodaj komentarz

Uzupełnij !