Udostępnianie materiałów

Udostępnianie materiałówOrgany naszej Spółdzielni często powtarzają taki zwrot:
“…cały komplet materiałów dotyczących  spraw  objętych  proponowanym porządkiem  był  do wglądu dla  wszystkich  członków  w siedzibie  administracji  osiedla  i zarządu  Spółdzielni.”
Jak to jest w praktyce możemy się dowiedzieć z doświadczeń jednego ze spółdzielców, który chciał skorzystać z prawa do materiałów i udał się do biura Spółdzielni. Swoje doświadczenia przedstawił na Walnym Zgromadzeniu osiedla II w dniu 11.06.2014. Nie było żadnej reakcji organów spółdzielni. Poniżej przedstawiamy fragment protokołu z ww. Zgromadzenia.

Udostępnianie materiałówJesteśmy pełni uznania i szacunku dla tego człowieka, który działaniem próbuje  naprawić funkcjonowanie Spółdzielni. Możemy zapewnić, że nie jest sam. Ujawnił jak w praktyce wyglądają słowa i czyny.

 

****************************************************************************************************************

Vademecum Prezesa

vademecumW internecie krąży takie vademecum, które wydaje się powstało w wyniku obserwacji i osobistych doświadczeń spółdzielców. Publikujemy go, bo mimo żartobliwej formy zawiera dużo gorzkiej prawdy.

VADEMECUM PREZESA
Postępowanie spółdzielcze
Każdą sprawę, o którą występuje frajer, należy załatwiać w maksymalnie wydłużonym czasie, a jeśli tylko można, np, nie ma dużego zagrożenia sądowego, nie należy jej załatwiać w ogóle. Poza bardzo nielicznymi wyjątkami, frajer wcześniej czy później rezygnuje. Wyjątkiem są sprawy wykluczenia frajera ze spółdzielni, które należy załatwiać niezwłocznie oraz sprawy w których grozi wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, np. zacieki, jeśli frajer przyleci z pismem. Na te przypadki trzeba szczególnie uważać. Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie /pisma/

Udostępnianie materiałówNajbliższe Walne Zgromadzenie SM “Metalowiec” ma się odbyć w dniach:
8 czerwca – Osiedle II
9 czerwca – Osiedle I
10 czerwca – Osiedle III.
W związku z mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniem  do Spółdzielni Mieszkaniowej zostały skierowanie pisma od grup mieszkańców. Dzięki uprzejmości i aktywności części spółdzielców przedstawiamy kopie tych pism, oczywiście z pominięciem strony zawierającej wymagane podpisy.

Udostępnianie materiałówUdostępnianie materiałówUdostępnianie materiałów

 

 

 

 

Kolejny wniosek podpisany przez 23 członków Spółdzielni.

Udostępnianie materiałów

 

 

 

 

W jednym z powyższych pism jest odniesienie do  anonimu “Kto właściwie nami zarządza?”. Zdobyliśmy kopie tego pisma i uznaliśmy, że należy go także przedstawić.

Udostępnianie materiałów

 

 

 

********************************************************************************