Walne 2015 – zmiana Statutu

Walne 2015 - zmiana StatutuMa się odbyć Walne 2015. Na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia będzie głosowana między innymi zmiana § 27 Statutu. Dla przypomnienia jak ten § brzmi:

§ 27.
1.  Rada Nadzorcza składa się z 9-12 członków wybieranych bezpośrednio przez części Walnego Zgromadzenia, po 3-4 członków, w systemie rotacyjnym –przewidującym co roku ustąpienie członków, którym skończyła się w danym roku kadencja.
2.  Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa  3  lata, przy czym nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje –wybór na kolejne kadencje może nastąpić po co najmniej 1 rocznej przerwie.
3.  W wypadku utraty mandatu członka Rady w trakcie trwania kadencji –wybór nowego członka Rady, na okres kadencji członka ustępującego, powinien nastąpić na najbliższej części Walnego Zgromadzenia. Czytaj dalej

Facebook

Grabiszyńska 309? ODMOWA !

Walne 2015 - zmiana StatutuWydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia w dniu 29.05.2015 decyzją nr 2628/15 odmówił Spółdzielni Mieszkaniowej “Metalowiec” udzielenia pozwolenia na kontrowersyjną budowę budynku przy ul. Grabiszyńskiej 309.

Poniżej zamieszczamy kopię tej decyzji.

 

skan0006askan0007Walne 2015 - zmiana StatutuWalne 2015 - zmiana Statutu

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************

Facebook

Walne Zgromadzenie 2015

Walne 2015 - zmiana StatutuMieszkańcy z Grabiszyńskiej 311-313 złożyli wniosek w sprawie porządku obrad na Walne Zgromadzenie i dostali odpowiedź od Prezesa. Uważamy za celowe opublikowanie tej odpowiedzi aby reszta spółdzielców mogła się zapoznać z treścią jeszcze przed Walnym. Będzie można porównać to co zostało napisane z tym co zostanie powiedziane.

Walne 2015 - zmiana StatutuWalne 2015 - zmiana StatutuWalne 2015 - zmiana StatutuWalne 2015 - zmiana Statutu

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************

Facebook