Miesięczne archiwum: Lipiec 2018

OŚWIADCZENIE – maj 2018

Na Walnym Zgromadzeniu w maju 2018 r. zostało złożone oświadczenie. Oświadczenie to nie było odczytywane lecz złożone na piśmie. Autor oświadczenia podał je do wiadomości Prezydium i Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia,  Rady Nadzorczej, Rad Osiedli i naszej strony. … Czytaj dalej

Opublikowano NIERUCHOMOŚCI, ORGANY SPÓŁDZIELNI | Skomentuj