4 komentarze do “PRAWA ROBACTWA

 1. olczes

  DO ADMINA – Swoim wpisem z 02-06-2017 “prawa robactwa” nie negowałem prawa do wynagrodzenia prezesa, tylko pragnąłem  okazać jego cynizm polegający na przekazaniu w sprawozdaniu za 2016 rok, na stronie 3 informacji że przeprowadzono PEŁNĄ  WERYFIKACJĘ wszystkich  regulaminów, co jest oględnie mówiąc nieprawdą. Regulamin zarządu nie uwzględnia jednoosobowego stanowiska i nie ma taryfikatora, który jest zgodnie z par.17 nieodłączną częścią regulaminu i  w tej sytuacji  nie spełnia podstawowych wymogów. Co na to pełnomocnik d/s terenowo- prawnych? Co na to rada nadzorcza? co na to prezes? Naszą opinię to towarzystwo zna.
   

 2. admin Autor wpisu

  @olczes – Naszym zdaniem prezes ma prawo do wynagrodzenia. Zawieszenie taryfikatora było podyktowane prawdopodobnie tym, że już w 2010 roku rada nadzorcza chciała przyznać prezesowi wynagrodzenie, które nie mieściło się  w taryfikatorze. Od tamtego czasu rada  nie jest związana żadnym ograniczeniem i w ten sposób wynagrodzenie prezesa znacznie przewyższa wynagrodzenie Prezydenta Wrocławia (o czym pisaliśmy).

 3. olczes

  W sprawozdaniu prezesa SM Metalowiec we Wrocławiu za 2016 rok      czytamy “ Przeprowadzono pełną weryfikację wszystkich regulaminów obowiązujących w spółdzielni ”  Konfrontacja w/wym  zapisu z regulaminem  zarządu pozwala na stwierdzenie, że prezes nie wie iż zarząd jest jednoosobowy  i że nie ma prawa do pobierania wynagrodzenia bowiem rada nadzorcza w dniu 28-10-2010 zawiesiła taryfikator  i do dnia dzisiejszego nie dokonała jego odwieszenia.

 4. olczes

  W wywiadzie prasowym prezes chełpi się wzorcowym systemem rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez  członków spółdzielni -to kolejna bzdura.                                                      

  Wzorcowy system to – zapoznanie się z treścią wniosku, zrozumienie jego treści, zapoznanie się z przepisami prawnymi w zakresie treści wniosku, porównanie  przepisów prawa z aktualnym stanem w spółdzielni  i jako efekt końcowy ustalenie wniosków. Tak się dzieje w normalnej spółdzielni.Rozpatrywanie wniosków nr 2 i 10  załączonych do niniejszego komentarza  prezes zaczął od ataku ” pomimo wielokrotnego wyjaśniania w naszych pismach, nie przyjmuje pan do wiadomości, że ewidencję kosztów i przychodów nieruchomości przy ul Szkockiej 75-99 za 2015 zarząd może udostępnić dopiero  po zatwierdzeniu   przez radę nadzorczą”. Przepisu, że rada nadzorcza  zatwierdza ewidencję kosztów i przychodów  w prawie spółdzielczym nie ma.        
  Następny atak: “Nie ma żadnego przepisu prawnego nakazującego spółdzielniom ustalać nowe stawki opłat każdorazowo po zakończeniu roku kalendarzowego, przywołany przez pana art.6 ust. 1  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie nakłada takiego obowiązku.Jest to pana wymysł ” Gdyby prezes zapoznał się i zrozumiał art. 6 ust 1 , to wiedziałby , że różnica między kosztami eksploatacji a przychodami z opłat zwiększa przychody lub koszty eksploatacji w roku następnym. Wynika z tego wniosek, że suma niedoboru i kosztów roku ubiegłego jest podstawą do wyliczenia stawki na rok następny, a  przy wystąpieniu nadwyżki podstawą do naliczenia jest różnica między kosztami i nadwyżką. Na wykonanie takich operacji logicznym  terminem jest  przełom roku. Kolejna bzdura prezesa            ” Wysokość opłat w odniesieniu do wyników ekonomicznych jest analizowana na bieżąco,a zmiany wprowadzane wówczas gdy są konieczne.” Szkoda,że bieżąca analiza wyników ekonomicznych nie wykazała , że członkom spółdzielni należy zwrócić miliony złotych bezprawnie pobranych  przez zawyżenie opłat za ogrzewanie.  Po atakach przyszła pora na kłamstwa:                
  1 “Każdy użytkownik lokalu otrzymuje pisemne zawiadomienie wraz z uzasadnieniem każdej  ze zmian”. Uzasadnienie zmiany polega na konkretnym wyliczeniu stawki, tak aby zmiana miała cechy uczciwości i bezsporności  a ,gołosłowie nie zastąpi konkretów.
  2-” Treść uchwał rady nadzorczej jest dostępna  dla zainteresowanych według zasad opisanych w pierwszej części niniejszego pisma”  od kilkudziesięciu miesięcy takich uchwał nie widzę  mimo poprawnego logowania
  3- “Zarząd na bieżąco i również obecnie opracowuje niezbędne zmiany do regulaminu rozliczeń kosztów i przychodów  na poszczególne nieruchomości pana wniosek w tej sprawie nie może być rozpatrywany, ponieważ nie zawiera konkretnych propozycji zapisu zmian, które rada nadzorcza miałaby przyjąć lub odrzucić”  Prezes nie rozumie pojęć “wszystkie opłaty i wydatki”, ” wszystkie pozycje opłat”, ” wszystkie zestawienia”, pozycje opłat nie ujęte w treści regulaminu” i inne                                                                                                   Zarząd opracowuje  zmiany  obecnie i na bieżąco , ale zmian nie widać. Z wielu pozycji wpłacanych opłat zarząd się nie rozlicza. O okazanie rejestrów kosztów występowałem wielokrotnie – bez skutku.
  Porównanie powyższych  zagadnień z moimi wnioskami jest dla mnie poniżające jako członka przodującej /w czym ? / spółdzielni .
  Tak wygląda wzorcowy system rozpatrywania wniosków.

Dodaj komentarz

Uzupełnij !