CO Z RADĄ NADZORCZĄ ?

Facebook

rada_nadzorcza2Nie bardzo wiadomo co z Radą Nadzorczą. Od wielu miesięcy nie publikuje w internecie żadnych protokołów z posiedzeń co może świadczyć o braku działalności czyli braku kontroli nad działalnością Spółdzielni.
Już w październiku ubiegłego roku pisaliśmy:

 

ORGANY  SPÓŁDZIELNI

Wygląda na to, że chyba nikt z Rad Osiedla, Rady Nadzorczej, Zarządu  nie zwraca uwagi na to jak wygląda strona internetowa Spółdzielni.
Czyżby nikt jej nie oglądał?

Jeżeli zaś ogląda to czemu nie reaguje?
Co robi cały aparat administracji?
Gdzie jest kontrola?
Przecież strona internetowa współtworzy wizerunek Spółdzielni. W obecnych czasach internet stanowi ważną platformę informacji i komunikacji. Wiadomo, że za całość funkcjonowania Spółdzielni jest odpowiedzialny Zarząd. Art. 8.1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mówi:
“Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.”
Brak tych informacji na stronie internetowej stanowi nie wykonywanie przepisów ustawy. Jeżeli  aparat spółdzielczy wie i milczy w sprawie nieprawidłowości to takie zachowanie może wyglądać na działanie przeciwko Zarządowi i Spółdzielni.

Z przykrością musimy stwierdzić, że opisana  przez nas sprawa świadczy niekorzystnie o funkcjonowaniu Spółdzielni. Oczywiście, może ktoś powiedzieć, że nie jest to istotny element w działalności Spółdzielni. Jednak jeżeli w  małej sprawie jest niedobrze to co można pomyśleć o sprawach większych?

Jak widać mimo upływu czasu sytuacja nie poprawia się. Jest to kolejny przykład jak wygląda funkcjonowanie Spółdzielni i relacja organów do społeczności spółdzielczej. Nic nie usprawiedliwia takiego postępowania, żadne tłumaczenie o nikłym zainteresowaniu sprawami Spółdzielni. Naszym zdaniem jest to przejaw lekceważenia tak spółdzielców jak i obowiązującego prawa.

Czy za taką pracę i traktowanie płacimy niemałe pieniądze ?

************************************************************************************

Facebook

8 komentarzy do “CO Z RADĄ NADZORCZĄ ?

 1. spółdzielca

  Protokołów  Rady Nadzorczej  s.m. Metalowiec jak nie było, tak dalej nie ma. Ostatni jest ze stycznia 2017r. a jest maj 2017r. Co robi Rada Nadzorcza i czy w ogóle coś robi, piąty miesiąc nie informuje  członków o działalności  zarządzając spółdzielnią.

   

 2. olczes

  do Spółdzielcy – brak informacji o działalności rady nadzorczej może oznaczać że:
  – zostałeś wykluczony z członkostwa i dostęp do strony internetowej masz odcięty
  – rada zrozumiała swoje błędy i spaliła się ze wstydu
  – rada zaczęła rozliczać prezesa a on przepędził to towarzystwo
  – rada zbiera gotówkę na odszkodowanie za niezgodne z prawem przyznawanie apanaży prezesowi
  – prezes zabronił publikowania uczciwych decyzji rady
  – rada zaznajamia się z zasadami etyki samorządu spółdzielczego
  – rada jest zajęta zgłębianiem praw członków spółdzielni
  – rada szuka następnych kandydatów do wykluczenia
  – rada uzupełnia zapasy wazeliny
  Innych możliwości na razie nie widzę, ale chętnie zaznajomię się z opiniami innych obserwatorów  funkcjonowania spółdzielni “Metalowiec ” we Wrocławiu

 3. spółdzielca

  Co z Radą Nadzorczą ,brak protokołów od  lutego 2017 r..

  Czyżby nie pracuje?

 4. mieszkaniec

  Ja proponuję dać prezesowi 1000% premii oraz 500% dla każdego członka rady. A dlaczego, by nie? Skoro i tak wszyscy mają wywalone, Spółdzielnia robi co chce. Mieszkańcy interesują się tylko własnym kątem, nowi właściciele mieszkań nie mogą stać się członkami, no chyba, że zapłacą 1000zł. Nikt tego nie kontroluje.

 5. spółdzielca

  Może zarząd spółdzielni metalowiec wraz z Radą Nadzorczą udadzą się na ul Grabiszyńską 313-315 i zobaczą za jakie warunki zamieszkania  nagrodzili prezesa z naszych pieniędzy. Prezes powinien ponieść dotkliwą karę!!!

 6. spółdzielca

  Rada Nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej METALOWIEC we Wrocławiu w czerwcu 2016r.  uchwaliła podwyższenie wynagrodzenia prezesa o 4% i przyznała prezesowi nagrodę w wysokości 1 miesięcznego wynagrodzenia wraz z dodatkami jak za urlop i premię w wysokości 40% za czerwiec 2016r.

  To są ogromne pieniądze spółdzielców!

 7. spółdzielca

  Nie zaszła żadna pomyłka, co miesiąc Rada Nadzorcza uchwala premię dla prezesa od 25 -40%.
  Dodatkowo w październiku 2016r. uchwaliła 450% premii, to są ogromne  pieniądze spółdzielców!

  /Według naszych informacji w październiku 2016 RN przyznała prezesowi premię w wysokości 25%. Przyznała także 450% i o tym wkrótce napiszemy …admin…/

 8. spółdzielca

  Rada Nadzorcza uchwaliła dla prezesa premię 450%

  /Chyba zaszła pomyłka z tą wysokością. Szukamy potwierdzenia….admin…/

Dodaj komentarz

Uzupełnij !