450% WYNAGRODZENIA

big_money5Tak, 450% wynagrodzenia otrzymał prezes za 50 lat pracy. Jest to tzw. nagroda jubileuszowa. Temat ten został zainicjowany przez jeden z komentarzy. Postanowiliśmy się tym zainteresować i zebraliśmy trochę informacji na ten temat. Ponieważ raczej nie należy się spodziewać, że Rada Nadzorcza poinformuje nas o tym, przedstawiamy to co dowiedzieliśmy się na ten temat.

Nagroda jubileuszowa prezesa

W październiku 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

Rada Nadzorcza  uwzględniając jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej na podstawie przedstawionej dokumentacji pracowniczej (50 lat pracy)  –  wyraża zgodę na wypłatę  prezesowi zarządu p. Jerzemu Krukowi nagrody jubileuszowej w wysokości 450% wynagrodzenia liczonego zgodnie z regulaminem.”

To, co rzuciło się nam w oczy, to niepodanie podstawy prawnej przyznania tego świadczenia oraz  lata pracy (50!).
Według naszej wiedzy sprawa nagrody jubileuszowej nie jest regulowana w Kodeksie Pracy i tym samym nie należy się wszystkim pracownikom. Przyznawanie nagród jubileuszowych dla niektórych pracowników przewidują ustawy jak np. ustawa o służbie cywilnej, ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, Karta Nauczyciela itp. Pracodawcy pozostałych grup zawodowych mogą wprowadzić wypłatę pracownikom nagród jubileuszowych poprzez akty wewnętrzne takie jak regulamin czy układ zbiorowy. Co się dotyczy lat pracy to nie spotkaliśmy w regulaminach dotyczących nagród jubileuszowych pozycji dotyczącej 50 lat pracy ponieważ po 40-45 latach pracy prawie wszyscy pracownicy odchodzą na emeryturę.

Wątpliwości

Naszą wątpliwość budzi brak podstawy prawnej Rady Nadzorczej do podejmowania decyzji o wypłacie prezesowi nagrody jubileuszowej. Naszym zdaniem Rada Nadzorcza nie ma żadnych uprawnień ustawowych i statutowych do podejmowania takiej decyzji.
Co ma do wypłaty nagrody jubileuszowej Komisja Rewizyjna?
W prawidłowo funkcjonującej firmie wypłatę nagrody jubileuszowej przygotowuje dział zatrudnienia i płac.
Jak rozumieć słowa “pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej“.
Pozytywna opinia dotycząca czego, prawdopodobnie wniosku. Niestety nie ma takiego określenia, więc możliwe, że nie było żadnego wniosku o przyznanie nagrody. Według sprawozdania RN z 2015 r “pozytywną opinię” wydała Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący – Eugeniusz Kałdowski.
Członkowie:  Stefan Więckowski,  Stanisława Witka, Krystian Nyz,  Tadeusz Kaszyca,  Magdalena Graczyk.
Co mają znaczyć słowa “na podstawie przedstawionej dokumentacji pracowniczej”
Otóż dokumentacja pracownicza jest to dokumentacja, którą musi prowadzić pracodawca zatrudniający osobę na podstawie umowy o pracę. Obejmuje ona między innymi dokumentację osobową i dokumentację płacową. W przypadku określania stażu pracy trzeba podać na podstawie jakich konkretnie dokumentów to zrobiono. Według naszej informacji są to najczęściej dokumenty respektowane przez ZUS przy ustalaniu prawa do emerytury. Sformułowanie “dokumentacja pracownicza” jest zbyt ogólne i może budzić obawy co do prawidłowości określenia stażu pracy.
W uchwale napisano “450% wynagrodzenia liczonego zgodnie z regulaminem.”
Z jakim regulaminem? Na stronie internetowej Spółdzielni nie ma żadnego regulaminu dotyczącego wynagrodzeń.

Tak, między innymi,  wygląda jednogłośne podejmowanie decyzji  w sprawie niemałych pieniędzy.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza jednogłośnie przyznała prezesowi premię miesięczną w wysokości 25% wynagrodzenia.

*************************************************************************************

6 myśli w temacie “450% WYNAGRODZENIA

 1. admin Autor wpisu

  Dla porównania: dochód ze stosunku pracy Prezydenta Wrocławia wynosił w 2015 r. – 158130,52 zł.

 2. olczes

  450 % jeszcze nie wszystko stracone – jeżeli  ustalenie i zatwierdzenie “nagrody”  było niezgodnie z prawem przez radę nadzorczą, to należy zapoznać się z § 18 statutu, który stwierdza, że członkowie organów spółdzielni ponoszą osobistą odpowiedzialność za działanie sprzeczne z celami Spółdzielni jak i z prawem. Za czyny lub zaniedbania, przez które spółdzielnia poniosła szkody, odpowiadają za nie osobiście. Zwracam uwagę na fakt, że spółdzielnię stanowią jej członkowie  wraz z jej majątkiem. Prezes jest najemnikiem upoważnionym do kierowania spółdzielnią w ramach obowiązującego prawa, a rada nadzorcza  jest dodatkowo wynagradzana przez członków spółdzielni w celu patrzenia prezesowi na ręce i chronienia interesów członków spółdzielni. Skoro rada podjęła decyzję niezgodną z prawem to musi  nam tą gotówkę zwrócić z własnej kieszeni.

   

 3. spółdzielca

  130 tysięcy?? Mogę się założyć, że dużo…dużo więcej, przecież on operuje naszymi milionami !!!

 4. Romek

  Ludzie, toż on wziął ponad 13o tysięcy w ciągu miesiąca. Ja takich pieniędzy w życiu nie widziałem.

 5. mieszkaniec

  Ja proponuję dać prezesowi 1000% premii oraz 500% dla każdego członka rady. A dlaczego, by nie? Skoro i tak wszyscy mają wywalone, Spółdzielnia robi co chce. Mieszkańcy interesują się tylko własnym kątem, nowi właściciele mieszkań nie mogę stać się członkami, no chyba, że zapłacą 1000zł. Nikt tego nie kontroluje.

Dodaj komentarz

Uzupełnij !Przekroczony czas. Proszę odnowić CAPTCHA.