WALNE w czerwcu 2017

metalowiec_teatrWalne w czerwcu 2017 już dawno odbyło się. Nie pisaliśmy o tym z różnych powodów. Postanowiliśmy zająć się tym tematem ponieważ dotarły do nas wiadomości, że do tej pory nie ujawniono protokołów z Walnych Zgromadzeń. Dotarcie do informacji na ten temat zajmie nam trochę czasu i dlatego prosimy o cierpliwość …

Materiały

W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu było napisane:
“Materiały dotyczące spraw objętych powyższym porządkiem są wyłożone w biurze administracji … oraz centrum obsługi mieszkańca przy ul. Inżynierskiej 17.”
Jak to wyglądało w praktyce ? Materiały były niekompletne np. nie było protokołów Walnych Zgromadzeń z 2016 r. mimo, iż w porządku obrad było przyjęcie tych protokołów. Zainteresowanie materiałami na WZ było znikome, a można chyba powiedzieć że żadne. W centrum obsługi mieszkańca do dnia 5 czerwca czyli daty pierwszego zebrania nikt nie przeglądał materiałów.

Walne

Przebieg I części Walnego Zgromadzenia był nawet ciekawy …
Już na samym początku nastąpiło spięcie. Jeden z obecnych wniósł zastrzeżenie do protokołu Walnego Zgromadzenia z czerwca ubiegłego roku. Rozchodziło się o oświadczenie złożone na zebraniu w dniu 8 czerwca 2016 r. O tym oświadczeniu pisaliśmy we wpisie „OŚWIADCZENIE”. Widać było z zachowania, że przewodniczący zebrania nie bardzo wiedział o co chodzi. Na dodatek przewodniczący nie miał protokołu bo jak pisaliśmy wyżej materiały na Walne nie zawierały protokołów z poprzednich zebrań, które to protokoły miały być przyjmowane. Prezes próbował coś tłumaczyć, ale chyba coś pokręcił albo też nie wiedział o co chodzi. W efekcie po prostu spławili człowieka i przyjęto protokół bez poprawki.

W punkcie „dyskusja nad sprawozdaniami” padło pytanie dotyczące Dolnośląskiej Delegatury Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Temat Dolnośląskiej Delegatury przedstawiliśmy już wcześniej we wpisie “GRATULACJE !”. W tej sprawie wypowiedział się prezes twierdząc, że podjął się tej funkcji „tymczasowo”, robi to „społecznie” i „dokłada” do tego interesu ale nie powie ile. „Tymczasowość” pełnienia funkcji prezesa Dolnośląskiej Delegatury Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami wygląda w praktyce tak, że prezes Metalowca na dzień dzisiejszy dalej pełni także funkcję prezesa Dolnośląskiej Izby. Raczej nie dajemy wiary twierdzeniom, że robi to „społecznie” i ”dokłada” do tego interesu. Przy okazji prezes powiedział, że z tytułu przynależności do Krajowej Izby spółdzielnia ma dodatkowe zyski ze sprzedaży tzw. białych certyfikatów. Zainteresowaliśmy się tym tematem i co się okazało. Tematem „białych certyfikatów”  nie zajmuje się Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami lecz Instytut Gospodarki Nieruchomościami. Prezesem obu tych podmiotów jest Arkadiusz Borek. Przy próbie wyszukiwania w internecie sprawozdań finansowych Izby i Instytutu ukazał się komunikat :

„Brak danych o sprawozdaniach finansowych opublikowanych w Monitorze Polskim”

Zgodnie z porządkiem obrad Walne Zgromadzenie miało rozpatrywać odwołanie od wykluczenia ze Spółdzielni. Sprawę wykluczenia przedstawialiśmy już we wpisie „CZYSTKI-CHYBA DNO !”. Na wniosek prezesa Walne podjęło uchwałę o przeniesieniu rozpatrywania odwołania na następne Walne Zgromadzenie.

*************************************************************************** 

Dodaj komentarz

Uzupełnij !Przekroczony czas. Proszę odnowić CAPTCHA.