RECYDYWA RADY

Facebook

rada_nadzorcza2Chyba jest to recydywa Rady ponieważ powtarza się to po raz kolejny. Nie bardzo wiadomo co z Radą Nadzorczą. Od wielu miesięcy nie publikuje w internecie żadnych protokołów z posiedzeń co może świadczyć o braku działalności czyli braku kontroli nad działalnością Spółdzielni.
Pisaliśmy już na ten temat kilkakrotnie, ostatnio w styczniu br.:

ORGANY  SPÓŁDZIELNI

Wygląda na to, że chyba nikt z Rad Osiedla, Rady Nadzorczej, Zarządu  nie zwraca uwagi na to jak wygląda strona internetowa Spółdzielni.

Czyżby nikt jej nie oglądał?
Jeżeli zaś ogląda to czemu nie reaguje?
Co robi cały aparat administracji?
Gdzie jest kontrola?

Przecież strona internetowa współtworzy wizerunek Spółdzielni. W obecnych czasach internet stanowi ważną platformę informacji i komunikacji. Wiadomo, że za całość funkcjonowania Spółdzielni jest odpowiedzialny Zarząd. Art. 8.1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mówi:

“Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.”

Brak tych informacji na stronie internetowej stanowi nie wykonywanie przepisów ustawy. Jeżeli  aparat spółdzielczy wie i milczy w sprawie nieprawidłowości to takie zachowanie może wyglądać na działanie przeciwko Zarządowi i Spółdzielni.

Z przykrością musimy stwierdzić, że opisana  przez nas sprawa świadczy niekorzystnie o funkcjonowaniu Spółdzielni. Oczywiście, może ktoś powiedzieć, że nie jest to istotny element w działalności Spółdzielni. Jednak jeżeli w  małej sprawie jest niedobrze to co można pomyśleć o sprawach większych?

Jak widać mimo upływu czasu sytuacja nie poprawia się. Jest to kolejny przykład jak wygląda funkcjonowanie Spółdzielni i relacja organów do społeczności spółdzielczej. Nic nie usprawiedliwia takiego postępowania, żadne tłumaczenie o nikłym zainteresowaniu sprawami Spółdzielni. Naszym zdaniem jest to przejaw lekceważenia tak spółdzielców jak i obowiązującego prawa.

***********************************************************************************

Facebook

Dodaj komentarz

Uzupełnij !