WALNE – czerwiec 2016

Facebook

WALNE - czerwiec 2016Walne Zgromadzenie SM “Metalowiec” odbędzie się w dniach:
6 czerwca (poniedziałek) – Osiedle III

7 czerwca (wtorek) – Osiedle II
8 czerwca (środa) – Osiedle I
W dostarczonych zawiadomieniach Zarząd przedstawił prawie standardowy porządek obrad. Następnie na stronie internetowej Spółdzielni ukazały się:

1. autopoprawka  uchwały dot. lustracji
2. uwaga błąd w porządku obrad
3. dodatkowy wniosek do porządku obrad
4. list polustracyjny za 2015 rok (inwestycje)

W porządku obrad naszą uwagę zwróciły następujące punkty:

1. wybory do Rady Nadzorczej
2. przyjęcie wyników lustracji
3. podział nadwyżki bilansowej
4. anulowanie uchwały z WZ w dniu 5.10.2015
5. odwołania członków wykreślonych z rejestru przez Radę Nadzorczą

PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ
Ponieważ Pelikan w swoim komentarzu poruszył ten temat na początek zajmiemy się tym punktem porządku obrad.
W zawiadomieniu zawierającym porządek obrad WZ w punkcie 12c jest rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2015 r. – nic więcej, choćby o wysokości nadwyżki. Szukaliśmy dalej i znaleźliśmy w “Wykazie uchwał do podjęcia przez WZ
projekt uchwały nr 15/06/16:


Uchwała  nr  15/06/16  –  WZ SM „Metalowiec”  z  6, 7, 8  czerwca 2016  roku –

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) za 2015 r.
„Walne Zgromadzenie Członków SM „Metalowiec” na podstawie § 20 pkt 15 Statutu
Spółdzielni uwzględniając wniosek zarządu i pozytywną opinię Rady Nadzorczej – wyraża
zgodę na  przeznaczenie nadwyżki bilansowej w wysokości  903.396,74  zł na  fundusz
zasobowy i jednocześnie przeznaczenie z funduszu zasobowego kwoty 4099 zł na
działalność społeczno-wychowawczą prowadzoną przez Rady osiedlowe oraz klub
integracyjny Osiedla III (środki niewykorzystane w 2015 roku).”

Za podjęciem uchwały głosowało …… Członków, przeciw ……, wstrzymujących ….

Dowiedzieliśmy się więc, że nadwyżka wynosi 903.396,74 zł i cała kwota pójdzie jak zwykle na fundusz zasobowy.
Na temat podziału nadwyżki bilansowej można przeczytać w komentarzach do wpisu “Walne Zgromadzenie 2015 http://wmetalowcu.pl/walne-zgromadzenie-2015/). Sprawa przeznaczenia nadwyżki bilansowej na fundusz zasobowy była poruszana na Walnym Zgromadzeniu Osiedla I w dniu 9.06.2015. Jeden z uczestników tego Walnego mówił o bezprawności takiego podziału nadwyżki i wdał się w dyskusję z prezesem. Na  Walnych Zgromadzeniach Osiedla II i III sprawa nadwyżki bilansowej przeszła bezboleśnie po myśli prezesa. Zresztą te dwa osiedla są “porządne” co dowodzą protokoły z Walnych w czerwcu 2015, liczące nie więcej niż 10 stron. Osiedle I urasta do roli “wichrzyciela” ponieważ protokół z tego samego okresu liczy 20 stron.

Z ostatniej chwili !
Coś się ruszyło !  Mamy wiadomość, że została zgłoszona poprawka do projektu uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.

 

WYBORY DO RADY NADZORCZEJ

W Osiedlu nr I kończy się kadencja p. Lidii Latasiewicz.
W Osiedlu nr II kończy się kadencja p. Eugeniusza Kałdowskiego.
W Osiedlu nr III kończy się kadencja p. Stanisławy Witka i p. Krystiana Nyza.

Według naszych informacji wszystkie te osoby pełniły funkcje dwie kolejne kadencje i zgodnie z prawem nie mogą już kandydować.

PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ  /ciąg dalszy/
Mamy informacje, że zostały zgłoszone 2 poprawki do projektu uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej. Obie poprawki zostały złożone z terenu Osiedla nr I i dotyczą przeznaczenia nadwyżki na zmniejszenie kosztów eksploatacji lokali czyli po prostu na zmniejszenie czynszów dla wszystkich spółdzielców.
Mamy skan jednej z poprawek, który publikujemy poniżej:

WALNE - czerwiec 2016WALNE - czerwiec 2016

 

 

 

 

APELUJEMY DO WSZYSTKICH  SPÓŁDZIELCÓW KTÓRZY CZYTAJĄ TĘ WIADOMOŚĆ O GŁOSOWANIE ZA TĄ POPRAWKĄ I PRZEKONANIE INNYCH ABY ZROBILI TO SAMO.
PRZYPOMINAMY, JEST TO JEDEN Z OSTATNICH PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD NR 12c.

PRZYJĘCIE WYNIKÓW LUSTRACJI
Sama lustracja jak i listy polustracyjne były wykonane przynajmniej bez należytej staranności i zawierają niejednokrotnie nieprawdę. Już na wstępie drugiego listu polustracyjnego jest nieprawda ponieważ druga lustracja nie odbyła się, jak napisano, na podstawie umowy z 8.05.2016 r. lecz ze stycznia 2016 r. W protokołach lustracyjnych wykazano wiele nieprawidłowości tak w odniesieniu do inwestycji przy Grabiszyńskiej 309 jak i Grabiszyńskiej 240. Np. w latach 2006 i 2007 przeprowadzono ankietę dotyczącą budowy przy Grabiszyńskiej 309. Za budową było 31% ankietowanych, przeciw było 28%, brak zdania-41%. Wiecie Państwo co zrobiono? Cytujemy:

“Do grona osób, które nie posiadają zdania co do planowanej inwestycji zaliczono osoby, które nie zwróciły ankiet. Licząc w ten sposób 72% ankietowanych mieszkańców nie sprzeciwia się budowie budynku mieszkalnego.”

W protokołach nie podano czy Spółdzielnia posiada odrębne konto inwestycyjne, czy ma regulamin rozliczenia inwestycji i ile wydano dotychczas na inwestycje.

Oczywiście pisma polustracyjne nie zawierają żadnych wniosków i zastrzeżeń. Nie należy się temu dziwić ponieważ według nas lustracja miała potwierdzić “jedynie słuszną linię” i prawdopodobnie miała służyć zarządowi a za to wszystko i tak zapłacą spółdzielcy.
Na temat lustracji problemowej pisaliśmy już wcześniej, a dobitnie napisano we wpisie “Koleś kolesia lustruje” na stronie internetowej temidacontrasm.info (strona zawieszona
)

ANULOWANIE UCHWAŁY Z WZ W DNIU 5.10.2015
Jest to potwierdzenie faktu, że Walne Zgromadzenie bez zastanowienia podejmuje uchwały proponowane przez zarząd. Szkoda słów.

ODWOŁANIA CZŁONKÓW WYKREŚLONYCH Z REJESTRU PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
Na ten temat pisaliśmy we wpisie “PRECZ!”. Jest dla nas rzeczą niepojętą, że spółdzielcy wyrzucają innych spółdzielców, którzy nie złamali żadnego punktu Statutu czy regulaminu. Naszym  zdaniem Rada Nadzorcza kąsa rękę, która ją karmi. Jest to przykład lekceważenia prawa, które już wielokrotnie tych spółdzielców przywracało do spółdzielni. Podstawa ich wyrzucenia była dodana do Statutu na wniosek zarządu i już wielokrotnie uznawana przez sądy jako niezgodna z ustawą.

Jeżeli Walne odrzuci odwołania tych ludzi to znowu zapłacimy za głupi upór organów spółdzielni.

SPRAWOZDANIE RAD OSIEDLI
Uznaliśmy, że musimy na ten temat napisać. Sprawozdanie Rady Osiedla nr I tak różni się od innych sprawozdań, że nie można na to nie zareagować.

Cała roczna działalność RO nr I zajmuje jeden punkt, a właściwie jedno zdanie:
“W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 zebrań plenarnych, na których podjęto 6 uchwał, wydano 10 opinii oraz 1 wniosek.”
Tak samo wyglądało sprawozdanie RO nr I za rok 2013 i 2014. Na stronie “Plusy ujemne” pod tytułem “Czwarty” pisaliśmy jeż na ten temat. Jak widać nic się nie zmienia. To się nazywa stabilność!
Nasze uznanie dla sprawozdań Rad Osiedla nr II i III.

PROSIMY O INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU WALNYCH ZGROMADZEŃ PONIEWAŻ NA PROTOKOŁY BĘDZIEMY MUSIELI CZEKAĆ WIELE MIESIĘCY

To chyba wszystko…
*****************************************************************************

Facebook

9 komentarzy do “WALNE – czerwiec 2016

 1. olczes

  Falstart Prezesa. – Regulamin Walnego Zgromadzenia w §10 p.1 nakłada obowiązek przeprowadzenia dyskusji po każdej sprawie zamieszczonej w porządku obrad. Tymczasem w zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu w dniu 06-06-2015 dyskusja została samowolnie przez prezesa ujęta w p. 10 po sprawozdaniach i wyborach,  co stanowi naruszenie postanowień regulaminu i świadczy o ignorancji obowiązującego prawa – nie pierwszy i nie ostatni raz.

   

 2. Romek

  Ok. ćwierć miliona/rok to chyba było przed podwyżką, którą dostał w czerwcu ubiegłego roku. On Radzie, Rada jemu.

 3. spółdzielca metalowca

  Chodzi o zarobki  prezesa Jerzego Kruka ..myślimy, że dużo więcej niż ćwierć miliona razem z premiami i dodatkowymi pensjami.

  A reszta zarządzających Dariusz Podroużek, Janusz Naskręcki, księgowa?

 4. OdpSp

  Odp. spółdzielcy: o tym była już wielokrotnie mowa na forum:  ok. ćwierć miliona zł/rok.

 5. Stasia

  Nawiązując  do info admin’a o kwocie nadwyżki bilansowej w tym roku ( ponad 900 tys zł) to warto  uświadomić sobie, że gdyby ją przeznaczyć zgodnie z ustawą na obniżenie czynszu w następnym okresie to każdy zapłacił by rocznie mniej o ok 3 zł za mkw  pu (tj ok 150 zł  za 50 metrowe mieszkanie). Jeśli więc  zagłosujcie  za przeznaczeniem tej kwoty na fundusz zasobowy, to nie dość że obniżki nie będzie to ta kwota , albo i więcej, pójdzie znów w straty w roku bieżącym. Taki wasz los….. jeśli nie dbacie o swój interes.

 6. Stasia

  Ci którzy już wyliczyli ile milionów z funduszu zasobowego zostało straconych-o czym pisze Pelikan– niech jeszcze podzielą tą kwotę przez ilość członków (6000 dla równego rachunku) to się dowiedzą ile każdy z was “ma w plecy” w wyniku radosnej twórczości  Prezesa i waszych “przedstawicieli” (RN)

 7. Atsark

  Z komentarza admin,a   już wiadomo dlaczego zebranie Osiedla I odbywa się teraz jako ostatnie, choć wcześniej było pierwsze (w logicznej kolejności wg numeracji osiedli). Gdyby tak dalej zostało to ich przykład mógłby wpłynąć na przebieg pozostałych “grzecznych”osiedli, a tak niezależnie co się dzieje na ostatnim, to zapas pozytywnych głosowań z poprzednich jest wystarczający na utrzymanie się  swoich (przy korycie). Refleksja z tego jest taka, że jak najszybciej trzeba zrezygnować z WZC w częściach. Ten system znakomicie pozbawia najważniejszy organ spółdzielni  wpływu na nią.  WZC jest  najwyższym organem spółdzielni i swoją wolą kształtuje kierunki jej działania; tą wolę wyraża w uchwałach w brzmieniu przez to zebranie wyartykułowanym (zebranie nie jest maszynką do głosowania nad gotowymi uchwałami). Zebranie w częściach uniemożliwia swobodne kształtowanie przez ten (najwyższy) organ swoich uchwał; zebrani na każdym zebraniu częściowym mają swoje argumenty i swoje rację które nie mogą być wysłuchane i rozważone przez zgromadzonych na innych zebraniach częściowych, zatem uzgodnienie wspólnej treści uchwał jest niemożliwe (w  co graj prezesowi). Zebrani na zebraniu częściowym skupiają się na sprawach dotyczących ich osiedla , a głosują w sprawach dotyczących innych osiedli bez możliwości wysłuchania innych opinii; przez odpowiednie ” naświetlanie” spraw prezes rozgrywa swoje interesy przeciw niektórym grupom spółdzielców (jak np. Tapicerska). Argument o konieczności zapewnienia odpowiedniej wielkości sali  jest nie trafiony; 120 osób (bo tyle zwykle bierze udział w zebraniu) nie jest oszałamiającą liczbą, zmieści się wszędzie; zresztą w okolicy są szkoły które chętnie udostępnią sale (np. przy Szkockiej z czego chętnie spółdzielnia korzysta). Organizowane są przecież nie dzielone zebrania np do wyboru członków RN i jakoś to się udaje zorganizować. Uniknie się przy tym też wielodniowych działań organizacyjnych poszczególnych części , problemów z konsolidacją protokołów, a co najważniejsze zebranie  reprezentować będzie wszystkich spółdzielców;  wszyscy zebrani poznają opinie i argumenty wszystkich przez co zebranie podejmie najoptymalniejsze decyzje.                                     Należy zatem złożyć wniosek na najbliższe walne zgromadzenie o zmianę regulaminu / zlikwidowanie częściowych zgromadzeń w spółdzielni.

 8. Pelikan

  Dociekliwych spółdzielców powinien zainteresować fundusz zasobowy: w 2011 roku wynosił on ok 20,4 mln zł, sprawdźcie ile wynosi dziś, mając na uwadze że, co roku od tego czasu, zasilany był po prawie pół miliona  zł corocznie. Co się stało z tymi kilkoma milionami, które wyparowały w międzyczasie. Fundusz ten jest rezerwowym (gwarancyjnym),  z niego nie finansuje się statutowej działalności spółdzielni, on służy tylko do pokrywania strat. Pięknie prezes z Radą Nadzorczą zabawiają się pieniędzmi spółdzielców, że tyle milionów poszło się p…ć nie wiadomo gdzie. Co za sens jest przeznaczać nadwyżkę bilansową na cel który z samego założenia przeznaczony jest na straty? Czy spółdzielcy nie mogli by pójść w końcu po rozum do głowy i uciąć to szaleństwo?. Metalowiec jest  spółdzielnią o najwyższych czynszach we Wrocławiu i pomimo to ma jeszcze takie straty. Warto by może jednak skorzystać z rad udzielanych przez internautów na tej stronie przed zeszłorocznym Walnym i przede wszystkim:            
  – nie wyrazić zgody na przeniesienie nadwyżki bilansowej na fundusz zasobowy,  a na obniżenie  czynszów roku przyszłego  zgodnie z art 5 i 6 usm    
  – nie wyrazić zgody na zaciąganie kredytu prawie 10 mln zł; spółdzielnia nie prowadzi jakichś znaczących inwestycji do czego mógł by być potrzebny  
  – złożyć wniosek zobowiązujący organa spółdzielni do zbycia 3 hektarów gruntu, niepotrzebnego balastu, chaszcze na obszarze zalewowym Ślęzy,  stanowiących bezsensowny kilkudziesięciotysięczny koszt ponoszony przez spółdzielców
  – nie przyjąć sprawozdania Rady Nadzorczej                                                           – nie udzielić wotum zaufania zarządowi

Dodaj komentarz

Uzupełnij !