Lustracja problemowa. ŻARTY?

Facebook

Lustracja problemowa. ŻARTY?Lustracja problemowa?. Chyba żarty z tą lustracją problemową w SM “Metalowiec”.
Ponieważ trochę czasu upłynęło dlatego w skrócie przypomnimy jak to było.
W dniu 26.02.2015 Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Rada Nadzorcza, uwzględniając  wniosek zarządu ZJK/w-49/15 z 3.02.2015 r. wyraża zgodę za zlecenie lustracji problemowej na okoliczność prowadzenia inwestycji –Związkowi Rewizyjnemu SM RP ul. Jasna 1 w Warszawie.”

Jak widać lustrację podjęto nie na wniosek spółdzielców lub Rady Nadzorczej lecz Zarządu. Trochę to dziwna i raczej rzadko spotykana sytuacja, że kontrolę zleca sam kontrolowany. Niestety nie wiemy czym uzasadniano potrzebę przeprowadzenia lustracji. Tematowi tej lustracji problemowej poświęciliśmy w dniu 5.07.2015 wpis “LUSTRACJA PROBLEMOWA!”. W tym wpisie informowaliśmy między innymi, że lustrator spotkał się z grupą spółdzielców od których otrzymał pismo, a Zarząd obiecał mieszkańcom Grabiszyńskiej 311 informacje o wynikach lustracji. Co było dalej? Ano nic. Według naszej wiedzy lustrator nie odpowiedział na pismo spółdzielców i już się z nimi nie spotkał, a Zarząd nie raczył poinformować o wynikach lustracji.
Temat lustracji problemowej wypłynął niedawno wraz z informacją o Walnym Zgromadzeniu.
W zawiadomieniu o Walnym w porządku obrad w punkcie 9 jest taka informacja:

” …przedstawienie wyników lustracji Spółdzielni za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.  (pismo polustracyjne) oraz za okres od 01.02.2016 r. do 11.03.2016 r. (pismo polustracyjne).”

W punkcie 11 porządku obrad “Podjęcie uchwał w sprawach:” pod literą “f” jest taka informacja:

“przyjęcia wyników lustracji Spółdzielni za  okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. (pismo polustracyjne) oraz za okres od 01.02.2016 r. do 11.03.2016 r. (pismo polustracyjne).”

 W dniu 17.05.2016 ukazała się w internecie poprawka do porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

“Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej “Metalowiec”, w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w pkt 9 jest błąd polegający na wpisaniu okresu trwania lustracji w Spółdzielni, a nie okresu objęcia badaniem lustracyjnym.
Treść punktu w prawidłowej wersji:
Sprawozdanie zarządu z działalności Spółdzielni w 2015 roku, w tym sprawozdanie finansowe  z bilansem i rachunkiem wyników, informacja zarządu o realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2015 roku, przedstawienie wyników lustracji problemowej (prowadzonych inwestycji) w Spółdzielni w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015  r. (pisma polustracyjne).”

 To wszystko trochę nas zaniepokoiło i dlatego postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się całej tej lustracji i okazało się że słusznie.
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w dniu 15.10.2015 r. wystosował do Spółdzielni list polustracyjny
, który Rada Nadzorcza w dniu 3.12.2015 r uchwałą nr 3/12/15 przyjęła:

Rada Nadzorcza uwzględniając opinie Komisji RN i wyjaśnienia zarządu – przyjęła wyniki lustracji Spółdzielni za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. ujęte w piśmie polustracyjnym z 15.10.2015 r. (data wpływu do Spółdzielni 22.10.2015 r., l. dz. 2664) z rekomendacją do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie wyników lustracji. Ponadto, Rada uznała działania zarządu za prawidłowe, jak również stwierdziła, że mieszkańcy byli odpowiednio i wystarczająco informowani o inwestycjach.”

Poniżej prezentujemy pierwsza stronę tego liczącego 8 stron listu.

Lustracja problemowa. ŻARTY?W materiałach do najbliższego Walnego Zgromadzenia opublikowano inny, dotyczący tego samego tematu, liczący 5 stron, list polustracyjny, który Spółdzielnia otrzymała 17.05.2016 r. Poniżej publikujemy pierwsza stronę tego listu.

 

Lustracja problemowa. ŻARTY?

Oba pisma powołują się na na tę samą umowę ze Spółdzielnią z 8.05.2015 r. Wszystko to staje się coraz bardziej niejasne.
Może ktoś ma jakieś informacje na ten temat? Jeżeli ktoś ma login do Internetowej Obsługi Kontrahenta (eSpółdzielnia) to niech może sprawdzi czy tam nie ma trzeciego listu polustracyjnego.

Czekamy na informacje bo doświadczenie nam mówi, że … CDN.

Mamy potwierdzenie, że na Internetowej Obsłudze Kontrahenta są dwa protokoły lustracyjne, jeden liczy 28 a drugi 40 stron.

**********************************************************************************************

Facebook

3 komentarze do “Lustracja problemowa. ŻARTY?

  1. Lustracja problemowa. ŻARTY?admin Autor wpisu

    Podobnież na stronie internetowej Spółdzielni, tej na której trzeba podać login i hasło, jest protokół z lustracji problemowej.

  2. Stasia

    To ile tak naprawdę tych lustracji było?  “Koleś” z Jelcza lustrował w lipcu 2015, a tu okazuje się, że protokół obejmuje okres do grudnia 2015, jak on to zrobił?, to musiał być jakiś (eu) geniusz który wystawił laurkę spółdzielni  na pól roku naprzód od chwili swojej bytności w spółdzielni……….

Dodaj komentarz

Uzupełnij !