PRECZ !

Facebook

PRECZ !Precz – odnosi się to niestety do spółdzielców “Metalowca”. Wszystko wskazuje, że kwestia wyrzucania członków Spółdzielni “Metalowiec” będzie jednym z tematów najbliższego Walnego Zgromadzenia. Ponieważ większość z obecnych na zebraniu chyba nie będzie za bardzo wiedziała o co chodzi postanowiliśmy przynajmniej częściowo przedstawić tę sprawę.

Jak to było

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu co jakiś czas wyrzuca kogoś ze Spółdzielni. Najczęściej wyrzucane są osoby permanentnie nie płacące czynszu ale także osoby “niewygodne” i będące w opozycji do Zarządu. Są osoby, które były już wyrzucane ze Spółdzielni kilkakrotnie i wyrokiem sądu przywracane. Koszty tych przepychanek ponosimy wszyscy. Organy Spółdzielni niestety nie widzą bezsensowności takiego postępowania. Co gorsza w swoje postępowanie wciągają Walne Zgromadzenie, które najczęściej odrzuca odwołania spółdzielców od decyzji Rady Nadzorczej. Prawdopodobnie na najbliższym Walnym będzie podobnie, bo jak nam wiadomo część osób dostała decyzje o wyrzuceniu ze Spółdzielni i będzie się odwoływała do Walnego Zgromadzenia.
Dla lepszego zrozumienia jak to wygląda w Spółdzielni “Metalowiec” cytujemy fragment protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej:
“Rada  podjęła uchwałę o wykreśleniu uwzględniając  wniosek zarządu, który  jest powtórzeniem wniosku z 13.01.2012 r. nr ZJK/w-21/12 opartego na § 8 ust. 2 pkt 9 Statutu, z uwzględnieniem pkt 7 i 8.”
Jak widać już w 2012 roku na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza wyrzuciła człowieka ze Spółdzielni. Ponieważ ponownie go wyrzuca należy sądzić, że na drodze sądowej spółdzielca uzyskał przywrócenie członkostwa. W 2015 roku Zarząd powtórzył wniosek z 2012 roku i Rada Nadzorcza po raz kolejny wyrzuca człowieka ze Spółdzielni, chyba zgodnie z powiedzeniem “do trzech razy sztuka”.

W celu dalszego zrozumienia zobaczymy na czym oparto wniosek o wyrzucenie, a no ponownie jak przed laty o § 8 ust. 2 pkt 9 Statutu. Ten fragment Statutu mówi o powodach wystarczających do wykreślenia członka ze Spółdzielni, a pkt 9 brzmi:
“nie przysługuje mu żadne prawo do lokalu/domu jednorodzinnego w zasobach Spółdzielni. Przez zasoby Spółdzielni rozumie się nieruchomości pozostające własnością lub współwłasnością Spółdzielni.

Już kilka lat temu sądy wydawały wyroki stwierdzały nieważność uchwał Rady Nadzorczej SM “Metalowiec” o wykreślaniu członków na podstawie tego punktu w Statucie np. wyrok SO we Wrocławiu sygn. akt I C 1127/13 (http://orzeczenia.wroclaw.so.gov.pl/content/$N/155025000000503_I_C_001127_2013_Uz_2014-04-09_001). W uzasadnieniu tego wyroku sąd uznał treść zapisu § 8 ust. 2 pkt 9 Statutu SM “Metalowiec” za sprzeczną z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.
Wszelkie wątpliwości w tym temacie rozwiewa wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2013 r. sygn. akt II CSK 283/12 (http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?ItemID=3383&ListName=orzeczenia2&Sygnatura=II+CSK+283%2f12).
I tak sądy swoje, a organy Spółdzielni swoje.
Jaki sens ma ciągłe wyrzucanie członków wbrew prawu. Wyrzuca się członków, którzy nie mają żadnego zadłużenia wobec Spółdzielni i przestrzegają Statut. Czy w Radzie Nadzorczej nie ma żadnego prawnika ? Dlaczego za pozbawione logiki, rozsądku i na dodatek bezprawne postępowanie  mają ponosić koszty wszyscy spółdzielcy ?
Poniżej przedstawiamy kopie pierwszych stron z mnóstwa wyroków przegranych przez Spółdzielnie dzięki organom Spółdzielni. Czytając część tych wyroków było nam wstyd za ludzi opłacanych przez nas aby zarządzali naszą własnością i pilnowali naszych interesów.

PRECZ !PRECZ !

 

 

 

 

Prawdopodobnie spora grupa wyrzuconych ostatnio ze spółdzielni odwoła się do Walnego Zgromadzenia. Uważamy za właściwe i uczciwe przedstawienie Państwu wcześniej przykładową treść takiego odwołania.

PRECZ !PRECZ !

                                                                                                                                                        Rada Nadzorcza postanowiła także wykluczyć jednego z członków zamieszkałego na Muchoborze Małym “za umyślne działanie na szkodę Spółdzielni oraz umyślne naruszanie zasad współżycia społecznego, poprzez m. in. zachowania niedające się pogodzić z dobrymi obyczajami,  tj. m.in. pomawianie, obrażanie członków samorządu spółdzielni, na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu Spółdzielni.”    Uchwałę podjęto jednogłośnie.

*********************************************************************************

Facebook

7 komentarzy do “PRECZ !

 1. olczes

  Prezes ” zarabia  na gazie “. Obowiązująca od 01-02-2016 stawka 10 zł/osobę /m-c  uzasadnia twierdzenie o kolejnym sposobie “wykolegowania “odbiorców gazu przez prezesa i spółkę. Nie trudno policzyć, że mieszkańcy bloku Szkocka 75-99 w przybliżonej ilości 780 osób / w ok. 390 lokalach / powinni w roku wpłacić  10  x 780 x 12 = 93 600 . Tymczasem koszty ponoszone przez administrację w poszczególnych latach  wynoszą :
  2012     84 958 zł
  2013     76 402 zł
  2014     78 256 zł
  2015     71 270 zł
  może prezes albo ktoś z rady wyjaśnią co się dzieje z różnicą ? My wiemy dokładnie.  Przyssali się do naszej spółdzielni  i czekają nie wiadomo na co.

 2. olczes

  Precz – część IV.    Moje pismo do prezesa z 01-07-:  

   “Stwierdzam, że w dalszym ciągu postępuje Pan nieuczciwie podając nieistotne fakty z okresu sprzed 2 lat, które miały miejsce w Białymstoku. Nie interesuje mnie orzeczenie Sądu w sprawie żądania niezidentyfikowanych użytkowników lokali, bowiem ja jestem współwłaścicielem lokalu oraz członkiem Spółdzielni i nie wysunąłem  żadnych  żądań, tylko zwróciłem się o podanie kosztów i przychodów dot. budynku Szkocka 75-99 ewidencjonowanych i rozliczanych na podstawie Regulaminu rozliczeń kosztów i przychodów, czyli gotowych dokumentów sporządzonych przez służby administracyjne Spółdzielni. Nie interesuje mnie fakt, że administracja spółdzielni wypracowała swój sposób ewidencji kosztów i przychodów  uniemożliwiający ustalenie prawdziwych kosztów i przychodów dla poszczególnych budynków przez podawanie kosztów z niedoborem a przychodów z nadwyżką z  roku ubiegłego, bowiem działanie takie  jest nieprawidłowe i budzi zastrzeżenia co do uczciwości.”                           Pogrubione elementy mojego pisma  wyjęte z  tekstu  / metoda ubecka / posłużyły prezesowi do stwierdzenia, że  skłamałem i go obraziłem . Oczywiście rada nadzorcza  poparła  prezesa i miała jeszcze jeden powód do wykluczenia niesfornego autora pisma czyli  P R E C Z !!!!!

 3. olczes

  Precz – część III.   Moje pismo z 16-11-2015: do  Prezes SM Metalowiec.              

   W dalszym ciągu stwierdzam, że postępuje Pan nieuczciwie przekazując mi informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym, co stanowi naruszenie moich praw jako Członka Spółdzielni. Z analizy pism wynika, że robi to  Pan rozmyślnie i z premedytacją. Przypominam, że pismem z 11-05-2015 wystąpiłem o podanie kosztów i przychodów dotyczących nieruchomości Szkocka 75-99 za lata 2012-2013-i 2014. Do dnia dzisiejszego takiej informacji nie otrzymałem. Zamiennie  serwuje mi Pan jakieś bzdurne zestawienia  nijak nie pasujące do nieruchomości Szkocka  75-99, ani do regulaminu rozliczeń kosztów i przychodów obowiązującego od prawie 10 lat. W tej sytuacji nalegam na ponowne rozpatrzenie mojego wniosku z 11-05-2015. Do wiadomości Rada Nadzorcza .                                                  Prezes wyjęte z kontekstu  a zaznaczone tłustym drukiem części zdań  ocenił jako obraźliwe i kłamliwe, a rada nadzorcza usłużnie w uchwale 9/12/15  z 3-12-2015 jako pomawianie i obrażanie  członków samorządu spółdzielni. O nazwiska pomówionych i obrażanych  ani słowa.  Za co ci nasi “wybrańcy” biorą od nas wynagrodzenie ? Za służalczość prezesowi powinni być wynagradzani  przez niego z  osobistych funduszy.

 4. Mieszkaniec

  Przecież jakby wysłali takie materiały to sami sobie prokuraturę by sprowadzili.

 5. olczes

  PRECZ część druga

  Precz – część druga. Moje pismo z  20-08-2015:                                                  

  Prezes SM Metalowiec –     ” Niniejszym zwracam do poprawienia pisma z 30-07-2015 z uwagi na fakt, że pan udzielił odpowiedzi bez dokładnego przeczytania i zrozumienia mojego pisma. Oczekuję na ujawnienie kosztów i ewentualnie przychodów rozliczanych na podstawie postanowień Regulaminu rozliczeń kosztów i przychodów w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości w spółdzielni za lata 2012-2013-2014. Wrocław 14-11-2015. ”                
  Prezes tłusty druk ocenił jako określenia obraźliwe i kłamliwe, a rada nadzorcza uznała, że to jest pomawianie i obrażanie, a ja do dnia dzisiejszego uczciwie sporządzonych materiałów nie otrzymałem.    Ludzie ratujcie !!! – z kim my mamy do czynienia ? Powołują się na prawo o spółdzielniach mieszkaniowych i regulamin, a przysyłają bezwartościowego knota.

   

 6. olczes

  Zaliczony zostałem do grona spółdzielczych szkodników i usunięty z grona spółdzielców, z powodu używania określeń  obraźliwych i kłamliwych w stosunku do prezesa. Piłka była krótka. Dnia 16-11-2015 uznałem, że prezes postępuje nieuczciwie przekazując mi informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym, co stanowi naruszenie moich praw jako członka Spółdzielni .Dodałem,  że robi to rozmyślnie i z premedytacją. Dnia 17-11-2015 rada nadzorcza otrzymała wniosek prezesa o wykluczenie mnie ze spółdzielni. W dniu następnym prezes wyznaczył terminy posiedzenia komisji na 30-11-2015  i rady nadzorczej na 03-12-2015 . Służalcza rada jednogłośnie podjęła uchwałę o wykluczeniu, a triumfujący prezes dnia 18-12-2015 przesłał mi decyzję. Oczywiście nie uczestniczyłem w posiedzeniach komisji i rady, bo uznałem wniosek i sposób jego przeforsowania za oględnie mówiąc wymagający hospitalizacji w odpowiednim zakładzie. Zaleciłem prezesowi, aby wspólnie z radą zapoznał się z adekwatnymi do tematu przepisami prawa.

 7. TUKAN

  Jakie bronienie interesów spółdzielców to jest załatwianie swoich interesów kosztem spółdzielców. Jak się członkowie nie obudzą!!! to za rok okaże się że Osiedle I i II jest własnością firmy np. Womak Alfa/ pracuje syn Prezesa/ wydzierzawionym na 30 lat a Osiedle III  własnością Pana Wąsa. Oni wtedy będą dyktować ceny !!! Jest to całkiem możliwe w świetle przygotowywanych Ustaw likwidujących  wieczyste użytkowanie. Na obecnym Walnym jak wynika z przygotowanych  materiałów będzie wyrzucanych kolejnych 15 członków po to tylko żeby zawłaszczyć ich majątek w postaci dróg i infrastruktury technicznej, który oni przed laty sfinansowali.  I w tym miejscu można powiedzieć za Poetą:

  Członek to brzmi dumnie  – ale nie u mnie /S.M. Metalowiec/

Dodaj komentarz

Uzupełnij !