7 komentarzy do “PRECZ !

 1. olczes

  Prezes ” zarabia  na gazie “. Obowiązująca od 01-02-2016 stawka 10 zł/osobę /m-c  uzasadnia twierdzenie o kolejnym sposobie “wykolegowania “odbiorców gazu przez prezesa i spółkę. Nie trudno policzyć, że mieszkańcy bloku Szkocka 75-99 w przybliżonej ilości 780 osób / w ok. 390 lokalach / powinni w roku wpłacić  10  x 780 x 12 = 93 600 . Tymczasem koszty ponoszone przez administrację w poszczególnych latach  wynoszą :
  2012     84 958 zł
  2013     76 402 zł
  2014     78 256 zł
  2015     71 270 zł
  może prezes albo ktoś z rady wyjaśnią co się dzieje z różnicą ? My wiemy dokładnie.  Przyssali się do naszej spółdzielni  i czekają nie wiadomo na co.

 2. olczes

  Precz – część IV.    Moje pismo do prezesa z 01-07-:  

   “Stwierdzam, że w dalszym ciągu postępuje Pan nieuczciwie podając nieistotne fakty z okresu sprzed 2 lat, które miały miejsce w Białymstoku. Nie interesuje mnie orzeczenie Sądu w sprawie żądania niezidentyfikowanych użytkowników lokali, bowiem ja jestem współwłaścicielem lokalu oraz członkiem Spółdzielni i nie wysunąłem  żadnych  żądań, tylko zwróciłem się o podanie kosztów i przychodów dot. budynku Szkocka 75-99 ewidencjonowanych i rozliczanych na podstawie Regulaminu rozliczeń kosztów i przychodów, czyli gotowych dokumentów sporządzonych przez służby administracyjne Spółdzielni. Nie interesuje mnie fakt, że administracja spółdzielni wypracowała swój sposób ewidencji kosztów i przychodów  uniemożliwiający ustalenie prawdziwych kosztów i przychodów dla poszczególnych budynków przez podawanie kosztów z niedoborem a przychodów z nadwyżką z  roku ubiegłego, bowiem działanie takie  jest nieprawidłowe i budzi zastrzeżenia co do uczciwości.”                           Pogrubione elementy mojego pisma  wyjęte z  tekstu  / metoda ubecka / posłużyły prezesowi do stwierdzenia, że  skłamałem i go obraziłem . Oczywiście rada nadzorcza  poparła  prezesa i miała jeszcze jeden powód do wykluczenia niesfornego autora pisma czyli  P R E C Z !!!!!

 3. olczes

  Precz – część III.   Moje pismo z 16-11-2015: do  Prezes SM Metalowiec.              

   W dalszym ciągu stwierdzam, że postępuje Pan nieuczciwie przekazując mi informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym, co stanowi naruszenie moich praw jako Członka Spółdzielni. Z analizy pism wynika, że robi to  Pan rozmyślnie i z premedytacją. Przypominam, że pismem z 11-05-2015 wystąpiłem o podanie kosztów i przychodów dotyczących nieruchomości Szkocka 75-99 za lata 2012-2013-i 2014. Do dnia dzisiejszego takiej informacji nie otrzymałem. Zamiennie  serwuje mi Pan jakieś bzdurne zestawienia  nijak nie pasujące do nieruchomości Szkocka  75-99, ani do regulaminu rozliczeń kosztów i przychodów obowiązującego od prawie 10 lat. W tej sytuacji nalegam na ponowne rozpatrzenie mojego wniosku z 11-05-2015. Do wiadomości Rada Nadzorcza .                                                  Prezes wyjęte z kontekstu  a zaznaczone tłustym drukiem części zdań  ocenił jako obraźliwe i kłamliwe, a rada nadzorcza usłużnie w uchwale 9/12/15  z 3-12-2015 jako pomawianie i obrażanie  członków samorządu spółdzielni. O nazwiska pomówionych i obrażanych  ani słowa.  Za co ci nasi “wybrańcy” biorą od nas wynagrodzenie ? Za służalczość prezesowi powinni być wynagradzani  przez niego z  osobistych funduszy.

 4. Mieszkaniec

  Przecież jakby wysłali takie materiały to sami sobie prokuraturę by sprowadzili.

 5. olczes

  PRECZ część druga

  Precz – część druga. Moje pismo z  20-08-2015:                                                  

  Prezes SM Metalowiec –     ” Niniejszym zwracam do poprawienia pisma z 30-07-2015 z uwagi na fakt, że pan udzielił odpowiedzi bez dokładnego przeczytania i zrozumienia mojego pisma. Oczekuję na ujawnienie kosztów i ewentualnie przychodów rozliczanych na podstawie postanowień Regulaminu rozliczeń kosztów i przychodów w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości w spółdzielni za lata 2012-2013-2014. Wrocław 14-11-2015. ”                
  Prezes tłusty druk ocenił jako określenia obraźliwe i kłamliwe, a rada nadzorcza uznała, że to jest pomawianie i obrażanie, a ja do dnia dzisiejszego uczciwie sporządzonych materiałów nie otrzymałem.    Ludzie ratujcie !!! – z kim my mamy do czynienia ? Powołują się na prawo o spółdzielniach mieszkaniowych i regulamin, a przysyłają bezwartościowego knota.

   

 6. olczes

  Zaliczony zostałem do grona spółdzielczych szkodników i usunięty z grona spółdzielców, z powodu używania określeń  obraźliwych i kłamliwych w stosunku do prezesa. Piłka była krótka. Dnia 16-11-2015 uznałem, że prezes postępuje nieuczciwie przekazując mi informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym, co stanowi naruszenie moich praw jako członka Spółdzielni .Dodałem,  że robi to rozmyślnie i z premedytacją. Dnia 17-11-2015 rada nadzorcza otrzymała wniosek prezesa o wykluczenie mnie ze spółdzielni. W dniu następnym prezes wyznaczył terminy posiedzenia komisji na 30-11-2015  i rady nadzorczej na 03-12-2015 . Służalcza rada jednogłośnie podjęła uchwałę o wykluczeniu, a triumfujący prezes dnia 18-12-2015 przesłał mi decyzję. Oczywiście nie uczestniczyłem w posiedzeniach komisji i rady, bo uznałem wniosek i sposób jego przeforsowania za oględnie mówiąc wymagający hospitalizacji w odpowiednim zakładzie. Zaleciłem prezesowi, aby wspólnie z radą zapoznał się z adekwatnymi do tematu przepisami prawa.

 7. TUKAN

  Jakie bronienie interesów spółdzielców to jest załatwianie swoich interesów kosztem spółdzielców. Jak się członkowie nie obudzą!!! to za rok okaże się że Osiedle I i II jest własnością firmy np. Womak Alfa/ pracuje syn Prezesa/ wydzierzawionym na 30 lat a Osiedle III  własnością Pana Wąsa. Oni wtedy będą dyktować ceny !!! Jest to całkiem możliwe w świetle przygotowywanych Ustaw likwidujących  wieczyste użytkowanie. Na obecnym Walnym jak wynika z przygotowanych  materiałów będzie wyrzucanych kolejnych 15 członków po to tylko żeby zawłaszczyć ich majątek w postaci dróg i infrastruktury technicznej, który oni przed laty sfinansowali.  I w tym miejscu można powiedzieć za Poetą:

  Członek to brzmi dumnie  – ale nie u mnie /S.M. Metalowiec/

Dodaj komentarz

Uzupełnij !