PRECZ ! CIĄG DALSZY !

Facebook

PRECZ ! CIĄG DALSZY !Mamy ciąg dalszy wyrzucania spółdzielców przez organy spółdzielni. Otrzymaliśmy informacje i materiały dotyczące kolejnego, naszym zdaniem także kuriozalnego, przypadku wykopania kolejnego członka ze spółdzielni. Nie wolno pomijać milczeniem niesprawiedliwości, która dotyka drugiego człowieka i to jednego z naszych. Uważamy za nasz obowiązek pokazywania metod działania naszych przedstawicieli i pracowników najemnych.  Metod działania, które mogą dotknąć także każdego z nas.

Jeden ze spółdzielców został ostatnio wykopany ze spółdzielni za to, że w swoich pismach używa określeń obraźliwych i kłamliwych takich jak:

“postępuje Pan nieuczciwie pokazując mi informacje niezgodne ze stanem faktycznym”
“serwuje mi Pan bzdurne zestawienie”
“udzielił mi Pan odpowiedzi bez dokładnego przeczytania i zrozumienia mojego pisma”
“postępuje Pan nieuczciwie podając nieistotne fakty”
“działanie takie jest nieprawidłowe i budzi zastrzeżenia co do uczciwości”
“mydlenie oczu frazesami nie zastąpi informacji uczciwej i zgodnej z obowiązującym prawem”
“(…) taka “kremlowska” metoda wydarzyła się Prezesowi nie po raz pierwszy”

Zarząd wnioskował do Rady Nadzorczej o wykopanie człowieka ze spółdzielni
“za umyślne działanie na szkodę Spółdzielni oraz umyślne naruszanie zasad współżycia społecznego, poprzez m.in. zachowania nie dające się pogodzić z dobrymi obyczajami (§ 8 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu Spółdzielni)”.
Ponieważ został tu przywołany paragraf ze Statutu Spółdzielni więc go poniżej cytujemy:

§ 8.
1.  Za powody wystarczające do wykluczenia członka ze Spółdzielni należy uznać:
1)  umyślne działanie na szkodę Spółdzielni doprowadzające do strat majątkowych lub wbrew jej interesom,
2)  umyślne naruszanie zasad współżycia społecznego, poprzez m.in. zachowania nie dające się pogodzić z dobrymi obyczajami, rażące niedbalstwo, w szczególności uporczywe nie respektowanie postanowień Statutu i Regulaminu porządku domowego i innych uchwał organów samorządowych,

Jakie tu mamy “umyślne działania na szkodę Spółdzielni”? Jaka to była szkoda ? Jakie “naruszania zasad współżycia społecznego” ? Wszystko wskazuje, że chyba nikt z Rady Nadzorczej nie przeczytał tego fragmentu Statutu ale decyzję podjęto i wynagrodzenie przyjęto.

Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości co do przedstawianych faktów, poniżej przedstawiamy kopię pisma Zarządu do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wykopanie człowieka ze spółdzielni.

IMG_0025a1

 

Naszym zdaniem jest to kolejny przykład patologii jaka panuje w części spółdzielni i był już przedstawiany w mediach. Większość z nas nie wiedziała, że to samo jest u nas, tylko tego nie wiedzieliśmy. Teraz ktoś kto to przeczyta będzie już wiedział jak się postępuje z aktywnymi spółdzielcami i to za ich pieniądze. W ostatnim numerze Gazety Południowej był artykuł o jednym z członków Rady Nadzorczej zatytułowany “Warto być przyzwoitym”. Chyba niektórzy o tym zapomnieli .

Czy tak działa spółdzielnia posiadająca certyfikat  ISO 9001 ?

Czy tak postępuje spółdzielnia, “która według rankingów należy do najlepszych w Polsce” ?

*******************************************************************************************

Facebook

Dodaj komentarz

Uzupełnij !