Archiwum kategorii: ORGANY SPÓŁDZIELNI

Walne Zgromadzenia, Zarząd, Rada Nadzorcza, Rady Osiedli SM Metalowiec Wrocław.

Zarząd

szef1Poniżej przedstawiamy skargę jednego ze spółdzielców do Rady Nadzorczej na Zarząd Spółdzielni.
Do tej pory nie słyszeliśmy aby ktoś skarżył się na Zarząd. Naszym zdaniem jest to dobrze udokumentowana skarga. Zgodnie z naszą deklaracją usunęliśmy wszelkie dane osobowe.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli w najbliższym czasie przedstawić reakcję Rady Nadzorczej w tej sprawie.
skan0005aZarządZarząd

 

 

 

 


Już możemy przedstawić reakcję Rady Nadzorczej na skargę

skan0002aZarząd

 

 

 

 

 

********************************************************************************************************

Facebook

Rada Nadzorcza

ZarządPewna część spółdzielców jest niezadowolona z działalności Spółdzielni i krytykuje lub jest przeciwna działaniom Zarządu. Przypominamy, że to Rada Nadzorcza, w naszym imieniu, sprawuje nadzór i kontrolę działalności Spółdzielni, ocenia pracę członków Zarządu i zawiera z nimi umowę. Jak widać nic się nie dzieje w Spółdzielni bez  wiedzy i zgody Rady Nadzorczej.
Za swoją pracę Rada Nadzorcza jest przez nas wynagradzana ryczałtem w wysokości najniższego wynagrodzenia. Jeden ze spółdzielców próbował obniżyć wynagrodzenie Rady, ale nie spotkało się to ze zrozumieniem. Ten sam człowiek próbował zaapelować do Rady aby sama zrezygnowała z części wynagrodzenia:

ZarządJak należało oczekiwać nie było żadnej reakcji ze strony Rady Nadzorczej. Czytaj dalej

Facebook

Udostępnianie materiałów

ZarządOrgany naszej Spółdzielni często powtarzają taki zwrot:
“…cały komplet materiałów dotyczących  spraw  objętych  proponowanym porządkiem  był  do wglądu dla  wszystkich  członków  w siedzibie  administracji  osiedla  i zarządu  Spółdzielni.”
Jak to jest w praktyce możemy się dowiedzieć z doświadczeń jednego ze spółdzielców, który chciał skorzystać z prawa do materiałów i udał się do biura Spółdzielni. Swoje doświadczenia przedstawił na Walnym Zgromadzeniu osiedla II w dniu 11.06.2014. Nie było żadnej reakcji organów spółdzielni. Poniżej przedstawiamy fragment protokołu z ww. Zgromadzenia.

ZarządJesteśmy pełni uznania i szacunku dla tego człowieka, który działaniem próbuje  naprawić funkcjonowanie Spółdzielni. Możemy zapewnić, że nie jest sam. Ujawnił jak w praktyce wyglądają słowa i czyny.

 

****************************************************************************************************************

Facebook