ZWALONE WALNE

ZWALONE WALNEZwalone Walne – chyba można tak powiedzieć po analizie oświadczenia i pism dotyczących Walnego Zgromadzenia w dniu 5.10.2015. Po sprawdzeniu i przeanalizowaniu przedstawionych informacji doszliśmy do wniosku, że ostatnie Walne Zgromadzenie odbyło się z dużą ilością nieprawidłowości w tym naruszeń prawa i regulaminów. Potwierdzamy, że są prawdziwe  nieprawidłowości przedstawione przez autora oświadczenia i pisma w sprawie Walnego Zgromadzenie 5.10.2015 r. (opublikowane w naszym wpisie “WALNE 5.10.2015”).
Poniżej przedstawiamy wszystkie przedstawione nieprawidłowości zachowując kolejność wg. ich autora.

  1. brak uchwały Zarządu zwołującej Walne Zgromadzenie (w materiałach i na Walnym)
  2. przekroczono termin określony w § 12 ust.16 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
  3. brak w porządku obrad żądania wprowadzenia pod obrady uchwały o wstrzymaniu inwestycji budowy przy ul. Grabiszyńskiej 309
  4. brak w udostępnionych materiałach projektu uchwały dotyczącej zmiany § 13 Statutu, który to temat został umieszczony w porządku obrad
  5. wybory członków Rady Nadzorczej odbyły się bez powoływania Komisji Wyborczej czyli niezgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia
  6. wybory członków Rady Nadzorczej odbyły się niezgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółdzielni i art. 35 § 2 ustawy prawo spółdzielcze
  7. protokół z Walnego Zgromadzenia w dniu 5.10.2015 r. podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia  nie zawiera istotnego faktu i  złożonego oświadczenia

Jak widać jest tego sporo i chyba nie można powiedzieć aby Walne Zgromadzenie i wybory Rady Nadzorczej odbyły się zgodnie z prawem. Jeżeli tak było tylko na jednym Walnym to co się dzieje w działalności całej Spółdzielni ?. Ma to miejsce w spółdzielni zatrudniającej w administracji ok. 150 osób, posiadającej maksymalnie opłacaną 12 osobową Radę Nadzorczą oraz trzy 15 osobowe Rady Osiedla. Naszym zdaniem od dłuższego czasu w spółdzielni chyba nie dzieje się najlepiej i jak widać chyba jest coraz gorzej. Z naszych obserwacji od dawna lekceważono wszelkie słuszne uwagi pojedynczych spółdzielców. Na pozór wszystko funkcjonuje dobrze. Niestety jak widać duża część spółdzielców powtarza sobie jak mantrę, że jest dobrze.

Każdy chyba wie, że zło ma swój koniec, dlatego dla wszystkich spółdzielców  mamy jedną dobrą radę:

WYODRĘBNIJCIE SWOJE MIESZKANIA !

******************************************************************************

Dodaj komentarz

Uzupełnij !Przekroczony czas. Proszę odnowić CAPTCHA.