ZNOWU PODWYŻKA !

Facebook

puste kieszenieOd stycznia  2017 “Metalowiec” serwuje kolejną podwyżkę. W październiku administracje osiedli dostarczyły mieszkańcom pisma z informacją o zwiększeniu opłaty za mieszkanie. Ze względu na formę i treść pisma postanowiliśmy przedstawić ten temat szerszemu ogółowi.

 

 

Jak to było

Na początku października wszyscy mieszkańcy “Metalowca” otrzymali od administracji swoich osiedli informacje o zmianie opłat od stycznia 2017 r. Mniej więcej wyglądało to tak:

ZNOWU PODWYŻKA !Należy sądzić, że nikt z mieszkańców nie był zadowolony z tej informacji, a jeden zareagował i skontaktował się z nami. Poniżej przedstawiamy pismo jakie zostało skierowane do kierownika osiedla III z wiadomością do Rady Nadzorczej.

ZNOWU PODWYŻKA !Zgadzamy się z treścią tego pisma.

  1. Nowa stawka nie powinna obowiązywać ponieważ spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić mieszkańców o zmianie z co najmniej   trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Jest to obowiązek ustawowy określony w art. 4 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
    7. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1–2 i 4, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
  2. Podstawą do zwiększenia opłat jest dodatnia różnica między kosztami eksploatacji nieruchomości a przychodami  z opłat /art. 6 ust. 1 ustawy o spółdz. mieszk./
    Art. 6.  1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1–2 i 4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
    Ten przepis także nie został zachowany i powoływanie się na niego w informacji dla mieszkańców jest chyba kpiną jak nie bezczelnością liczącą na niewiedzę adresatów.

To co zrobili szefowie administracji jest przejawem lekceważenia lub braku znajomości prawa. Licząca 4 zadania informacja stanowi kpinę ze spółdzielców ze strony pracowników najemnych. W normalnych warunkach takie postępowanie powinno się skończyć zakończeniem umowy. Podwyżka opłaty za mieszkanie wydaje się absurdalna w obliczu corocznej nadwyżki bilansowej /zysku/ i wskazuje raczej na działanie wbrew interesom spółdzielców.

**************************************************************************************

Facebook

Dodaj komentarz

Uzupełnij !