WYROK

metalowiec-kopniak2gW ubiegłym roku ukazał się ciekawy wyrok, który dotyczy spółdzielni mieszkaniowych. Postanowiliśmy poświęcić temu osobny wpis ponieważ wyrok dotyczy relacji prezes-członkowie spółdzielni. Może nawet nie tak relacji, jak bezprawnego poczynania  jednego z prezesów spółdzielni mieszkaniowej w sterowaniu przebiegiem Walnego Zgromadzenia. (Sygn. akt V ACa 1277/17)

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w  Warszawie w dniu 30 listopada 2016 r.  stwierdził:
"Żaden przepis nie daje Zarządowi ani innemu organowi Spółdzielni prawa do dokonywania oceny przedłożonych przez członków wniosków i projektów uchwał i do podejmowania arbitralnej decyzji co do tego czy zostaną one przedstawione czy też nie pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. Zatem, w ocenie Sądu Okręgowego, skoro zaskarżona przez powodów uchwała przyjmująca określony porządek obrad w sytuacji, gdy członkom nie zostały przedstawione projekty uchwał zgodnie z ww. regulacjami to narusza ona zarówno Statut jak i prawa członków-powodów. Z tego powodu podlega ona uchyleniu."

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie  w dniu 20.06.2018 r. wydał wyrok oddalający apelację spółdzielni od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. W uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego są istotne słowa ważne nie tylko dla naszej Spółdzielni.

Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdził:
"W przypadku wystąpienia przez podmioty wymienione w § 83 ust. 5 Statutu z wnioskami o objęcie ich porządkiem obrad, po stronie Zarządu Spółdzielni powstaje bezwzględny obowiązek nadania im biegu poprzez przygotowanie projektów pod względem formalnym i przedstawienie ich pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, poprzedzając to zamieszczeniem stosownej informacji w zawiadomieniu o terminie Walnego Zgromadzenia. W tym kontekście należy podzielić zapatrywanie Sądu Okręgowego, iż Zarząd Spółdzielni nie ma prawa do dokonywania oceny przedłożonych przez członków wniosków i podejmowania arbitralnej decyzji co do tego czy zostaną one przedstawione
pod głosowanie Walnego Zgromadzenia czy też nie. Brzmienie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zapisów Statutu jest jednoznaczne i nie pozostawia Zarządowi żadnego marginesu na ocenę wniosków pod względem merytorycznym."

Uwagi

Przedstawiony przez nas wyrok jak najbardziej dotyczy naszej Spółdzielni. Prezes niejednokrotnie samowolnie  nie dopuszczał do głosowania projektów uchwał lub uznawał poprawki uchwał jako nowe uchwały. O bezprawnym postępowaniu prezesa pisaliśmy już wcześniej:
https://wmetalowcu.pl/walne-5-10-2015/
https://wmetalowcu.pl/walne-maj-2018/ 
********************************************************************

Ten wpis został opublikowany w kategorii ORGANY SPÓŁDZIELNI i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na WYROK

  1. admin pisze:

    @ Gucio – Jeszcze nie.

  2. Gucio pisze:

    Zwinęliście żagle?

Dodaj komentarz

Uzupełnij ! Przekroczony czas. Proszę odnowić CAPTCHA.