WOMAK i 800.000 zł

WOMAK i 800.000 złNa temat związków firmy Womak ze Spółdzielnią “Metalowiec” pisaliśmy już niejednokrotnie. Dla przypomnienia Womak ma podpisaną ze Spółdzielnią umowę dzierżawy, a w zamian sfinansuje modernizację pawilonu przy ul. Grabiszyńskiej 240. Przez jakiś czas nie było żadnych nowych informacji. Na zlecenie Womaku firma Budimex stawia pawilon, cicho także w sprawie eksmitowanych właścicieli zakładu fryzjerskiego i “warzywniaka”.
Prace szły do przodu, było cicho i spokojnie aż  tu nagle….

TRAAACH !

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28 kwietnia br. prezes przedstawił wniosek dotyczący pisma Womak w sprawie rozliczenia nieprzewidzianych kosztów związanych z przebudową pawilonu przy Grabiszyńskiej 240, a wynoszących 800.000 zł. W jednej z Komisji Rady Nadzorczej, chyba ds. Zasobów Mieszkaniowych, wniosek ten podobno przeszedł dwoma głosami przy dwóch wstrzymujących się, a Komisja ta jest sześcioosobowa. Komisja Rewizyjna podobno przyjęła wniosek jednogłośnie. Na posiedzeniu Rady odbyła się rzecz stosunkowo rzadka czyli faktyczna dyskusja nad wnioskiem. Okazało się, że nie wszyscy członkowie Rady znają umowę zawartą z Womakiem. Niektórzy członkowie Rady nie byli pewni czy w tej sprawie nie jest potrzebna uchwała Walnego Zgromadzenia, a nawet byli skłonni nie podejmować tej sprawy na tym posiedzeniu. W pewnym momencie głos zabrali przewodniczący Rady oraz prezes i doszło do głosowania. Wniosek przeszedł ale przy dwóch głosach wstrzymujących co jest niezmiernie rzadkie dla tego organu.

Jaka była treść uchwały?

Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie wniosek zarządu aby 800.000 zł dla Womak rozliczyć w sposób bezgotówkowy dając na własność ok. 1000 m.kw. pawilonu.
W ten sposób jeszcze przed zakończeniem prac Womak przejmuje już ok.10% pawilonu.

Naszym zdaniem wniosek zarządu w tej sprawie jest niezgodny z § 1 pkt 9 (“Oświadczenia stron”) oraz § 21 (“Podział ryzyka”) umowy dzierżawy nr DG/MR/133/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. zawartej między Spółdzielnią i Womak.

Jest to  przykład działania organów Spółdzielni.

*********************************************************************

3 myśli w temacie “WOMAK i 800.000 zł

 1. członek s.m. Metalowiec we Wrocławiu

  Rada Nadzorcza s.m. Metalowiec we Wrocławiu nie udostępnia na bieżąco protokołów z posiedzeń. Ostatni jest z maja 2017 r., a jest już listopad 2017 r.

 2. spółdzielca

  Biały pawilon

  Inwestorem białego pawilonu, który uzyskał sporne pozwolenie na budowę nie była  wcale spółka Womak Omega sp. z o.o, a osoba fizyczna prowadząca  jednoosobową działalność gospodarczą!

 3. admin Autor wpisu

  Wpis ten jest także tutaj: temidacontrasm.info/10-juz-nasze/ (strona nie działa)

Dodaj komentarz

Uzupełnij !Przekroczony czas. Proszę odnowić CAPTCHA.