NIE MA JAK FORSA

Facebook

NIE MA JAK FORSANiektórzy twierdzą, że nie ma jak forsa. Temat pieniędzy jest w wielu spółdzielniach tematem tabu. W wywiadzie udzielonym w 2011 roku Gazecie Wrocławskiej prezes “Metalowca” powiedział, że zawsze podaje wysokość swoich zarobków spółdzielcom jeśli o to pytają. Trochę dalej prezes tłumaczy, że nie powie o swoich zarobkach na zebraniu ale jak ktoś do niego przyjdzie osobiście to zawsze udzieli takiej informacji. Proszę zauważyć, że został użyty czasownik “udzieli” czyli w czasie przyszłym, a nie w czasie przeszłym. Może z tego wynikać, że nikomu jeszcze takiej informacji nie udzielił. Prawdopodobieństwo, że tak było i chyba jest potwierdza zachowanie Rady Nadzorczej w kwestii zarobków prezesa, bowiem to Rada ustala wynagrodzenie zarządu. Otóż, jak wcześniej już pisaliśmy, od dłuższego czasu w sprawozdaniach Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenie permanentnie ukrywa się temat zarobków zarządu. Ukrywając fakt zwiększania zarobków przed Walnym Zgromadzeniem, Rada Nadzorcza czyni swoje sprawozdanie nie do przyjęcia.
Nieprzyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej jest bez znaczenia ponieważ w tej spółdzielni nie rodzi żadnych skutków – tak został skonstruowany Statut.

Jak było w tym roku

Ponieważ nic nie wskazuje aby w tegorocznym sprawozdaniu Rady Nadzorczej coś się zmieniło, postanowiliśmy już teraz napisać, że już zostały podjęte decyzje o podwyższeniu wynagrodzenia zarządowi.
W czerwcu br. zaraz po Walnym Zgromadzeniu Rada Nadzorcza uchwaliła:

  1. zwiększenie od 1 stycznia 2016 r. wynagrodzenia zasadniczego o 4%
  2. nagrodę roczną w wysokości 1 miesięcznego wynagrodzenia jak za urlop
  3. premię za czerwiec 2016 r. w wysokości 40%

Zgodnie z “tradycją” wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Trzeba zauważyć, że jest to już chyba “świadczenie okresowe” ponieważ dokładnie rok temu, także w czerwcu, Rada Nadzorcza dokładnie tak samo postąpiła. Pisaliśmy o tym we wpisie “MONEY, MONEY” oraz “WALNE-czerwiec 2016/WSTYD!/”. W tym roku Rada nie wysiliła się wcale powtarzając uchwały sprzed roku. W tym miejscu wydaje się celowe powtórzenie fragmentu wpisu OŚWIADCZENIE ponieważ zachował aktualność:

W przypadku uchwały dotyczącej nagrody rocznej Rada Nadzorcza nie miała takiego prawa bo podana podstawa czyli § 29 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni mówi, że do zakresu działań Rady należy:
“uchwalanie wszelkich regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia w szczególności Regulaminów: Zarządu Spółdzielni, Porządku domowego, Gospodarki lokalami, Rozliczeń finansowych w Spółdzielni,”
Jak widać podana podstawa prawna nie ma nic wspólnego z przyznawaniem nagrody rocznej dla Prezesa.

Wyraźnie widać, że świadczenia pieniężne dla zarządu nabrały przyśpieszenia, dlatego przestrzegamy wszystkich “szkodników spółdzielczych” przed zamiarem wyrzucenia prezesa. Jeżeli w kontrakcie jest odpowiedni zapis to powyższy zamiar  może się  skończyć nawet siedmiocyfrową liczbą.

 **************************************************************************
Facebook

1 komentarz do “NIE MA JAK FORSA

  1. olczes

    Wynagrodzenie prezesa można odtajnić – i dlatego podaję prosty sposób na uzyskanie takiej informacji :

    http://www.giodo.gov.pl/353/id_art/3082/i/pl/ 

    w pozycji 11 od góry  jest odpowiedź na pytanie ” czy członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymać kopię uchwały rady nadzorczej w sprawie aktualnej wysokości wynagrodzenia prezesa zarządu, członków zarządu oraz członków rady nadzorczej ?” Odpowiedź brzmi  T A K  ,uprawnienie do otrzymania kopii uchwały spółdzielni wynika z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych . Niżej  podane jest szczegółowe  uzasadnienie. Oczywistym faktem będzie lawirowanie przy udzielaniu odpowiedzi, co uzasadnia skierowania sprawy do sądu. Kilku prezesów ma w tej sprawie wyroki.

Dodaj komentarz

Uzupełnij !