KOLEJNA PODWYŻKA !

Facebook

puste kieszenieKOLEJNA PODWYŻKA to chyba “prezent” Spółdzielni Mieszkaniowej “Metalowiec” w kolejnym Nowym Roku.
W październiku br. administracje osiedli dostarczyły mieszkańcom pisma z informacją o zmianach opłaty za mieszkanie. Sytuacja przypomina tą z października 2016 r. o której pisaliśmy rok temu (“ZNOWU PODWYŻKA“). Naszym zdaniem pismo z tego roku stanowi kolejny “postęp”.

O co chodzi ?

Poniżej przedstawiamy kopię jednego z pism skierowanego do spółdzielcy przez, w tym przypadku, kierownika Osiedla Nr 1.

[link]KOLEJNA PODWYŻKA  ![/link]
Na początek wystarczy spojrzeć na datę pisma: 29 września 2017 r. To był piątek, a więc siłą rzeczy pisma dochodziły do adresatów w następnym tygodniu czyli już w październiku. Jest to już nagminne naruszanie prawa, które mówi, że o zmianie wysokości opłat należy powiadamiać z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem (art. 4 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

To jeszcze nie koniec co mamy do powiedzenia o tym piśmie …

  1. Ubezpieczenie. Co ma wspólnego „rozliczanie różnic między kosztami eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości, a przychodami z opłat” ze składką na ubezpieczenie ?
  2. Opłata za odprowadzanie wód ściekowych. Opłata ma ulec obniżeniu ale nie ma informacji o ile.
  3. Energia elektryczna na cele ogólne. W tej pozycji nie ma nawet informacji czy zmiana ma polegać na obniżeniu czy podwyższeniu. Ograniczono się tylko do słów ” wprowadza się zmiany”. Jakie ?

********************************************************************************

 

Facebook

Dodaj komentarz

Uzupełnij !