GRATULACJE !

Facebook

metalowiec_fotelSkładamy gratulacje Panu Jerzemu Krukowi (76), Prezesowi SM “Metalowiec”, w związku z objęciem dodatkowej funkcji prezesa Dolnośląskiej Delegatury Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Pan Prezes jak i Rada Nadzorcza zwleka z poinformowaniem nas o powyższym fakcie, więc postanowiliśmy to zrobić za nich. Jest się przecież czym pochwalić. Dwie prezesury to jest coś. Nie każdy to potrafi.

Jak to było

 1. W dniu 24.10.2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 11/10/13 w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.
 2. Fragment protokółu WZ z 9 czerwca 2014 r. dotyczący przystąpienia spółdzielni do Krajowej izby Gospodarki Nieruchomościami:
  -Przed glosowaniem głos zabrał prezes zarządu Jerzy Kruk. przedstawił zebranym korzyści wynikające z przynależności spółdzielni do Krajowej Izby Gospodarczej. Uwag i zapytań nie zgłoszono.”
 3. Uchwala nr 18/06/14  Walnego Zgromadzenia SM ..Metalowiec” z 9 czerwca 2014 roku w sprawie zgody na przystąpienie spółdzielni do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami:
  ,,Walne Zgromadzenie Członków SM ,,Metalowiec” na podstawie § 20 pkt 6 wyraża zgodę na przystąpienie spółdzielni do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.”

Rada Nadzorcza zgodziła się na przystąpienie do organizacji, która nie istniała bowiem została zarejestrowana dopiero 7.04.2014 r. (KRS0000504998).
Drobnostka !

Podstawowe korzyści ze współpracy w ramach  Izby Gospodarki Nieruchomościami  /ze strony internetowej Izby/

 1. wdrażanie wspólnych jednolitych zasad oraz warunków do rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego, standardów i kwalifikacji zawodowych zarówno Członków Izby jak i również innych osób fizycznych i prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami oraz obsługą rynku nieruchomości,
 2. możliwość uzyskania prestiżowej licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN / Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN,
 3. prowadzenie wspólnego i ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości / Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
 4. ochrona interesów osób posiadających licencję Zarządcy Nieruchomości KIGN / Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN oraz Członków Izby, w tym również przed czynami nieuczciwej konkurencji,
 5. dla Członków Izby oraz osób znajdujących się w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości / Centralnym Rejestrze Pośredników w Obrocie Nieruchomościami:
 1. badanie i analizy rynku nieruchomości,
 2. zniżki na szkolenia organizowane przez KIGN,
 3. doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne, ekonomiczne, zawodowe i proinnowacyjne,
 4. udzielanie pomocy prawnej Członkom Izby w celu ochrony ich praw i interesów ekonomicznych,
 5. reprezentowanie ich interesów przed władzami publicznymi,
 6. dostęp do bezpłatnego newslettera,
 7. możliwość uzyskania preferencyjnego ubezpieczenia OC, majątkowego zarządzanych nieruchomości, komunikacyjnego i innych,
 8. wydawanie stosownych certyfikatów i zaświadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 9. wydawanie stosownych certyfikatów i zaświadczeń dla podmiotów oraz osób fizycznych korzystających z opracowanych przez Izbę procedur i metod postępowania,
 10. pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych z UE,
 1. przyznawanie odznaczeń branżowych oraz innych wyróżnień podmiotom oraz osobą fizycznym spełniającym najwyższe standardy związane z obszarem działalności izby,
 2. jako izba branżowa rekomendowanie osób fizycznych do odznaczeń państwowych, w tym również odznaczeń Prezydenta RP,
 3. udzielanie na życzenie Członka Izby, opinii i rekomendacji dotyczących prowadzonej przez niego działalności, dorobku zawodowego i wiarygodności zawodowej,
 4. udzielanie pomocy prawnej Członkom Izby oraz osobom posiadających licencję Zarządcy Nieruchomości KIGN / Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN w celu ochrony ich praw i interesów ekonomicznych,

Jak widać są to w dużej mierze korzyści o charakterze personalnym.
Prezes SM “Metalowiec” figuruje w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz w Rejestrze Zarządców Sądowych.

Zarząd Delegatury Dolnośląskiej:

Jerzy Kruk – Prezes ZarząduPrezes SM “Metalowiec” Wrocław (29 lat)
Mirosław Dąbrowski – Wiceprezes ZarząduPrezes SM “Nadodrze” Głogów (15 lat)
Andrzej Gajewski – Wiceprezes ZarząduPrezes SM “Złota Kielnia” Wrocław (4 lata)
Marian Kret – Wiceprezes ZarząduPrezes SM “Agat” Złotoryja (15 lat)
Janusz Ludowicz – Wiceprezes Zarządu,  Prezes SM “Wrocławski Dom” Wrocław (14 lat)
Anna Perłowska – Wiceprezes ZarząduDyr. Zarz. EZK Kowary
Roman Sadowski – Wiceprezes ZarząduPrezes “SARO Roman Sadowski” Bolków
Zygmunt Klimowicz – Członek Zarządu,  Prezes Fundacji “Zdrowa Wieś” Jelenia Góra

Adres Delegatury
ul. Inżynierska 17

53-227 Wrocław (adres SM “Metalowiec”)
Kontakt
tel. 71 3329301
(sekretariat SM “Metalowiec”)

 Jest przecież dobrze. Po co więc zmieniać ?

**************************************************************************************

Facebook

8 komentarzy do “GRATULACJE !

 1. Marcin D

  A czy Pan Szanowny Jerzy K. poinformował kiedykolwiek ile zarabia jako Prezes s.m. Metalowiec czy tylko podaje %, ale nie wiadomo od jakich kwot ?

 2. GRATULACJE !admin Autor wpisu

  @ olczes, Anonim – Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami jest wpisana w rejestrze stowarzyszeń (KRS0000237936). Zgodnie z wpisem w rejestrze celem organizacji jest:
  “Podejmowanie wszelkich możliwych działań na rzecz przedsiębiorców, w obszarach: organizacyjnym, szkoleniowym, technicznym, gospodarczym i ekonomicznym, ustrojowym i prawnym, w celu:
  -tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
  -ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej
  -kształtowania państwa przyjaznego przedsiębiorcom
  -ochrony podstawowych praw i wolności przedsiębiorców “

  Dodamy, że prezes Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami jest równocześnie prezesem Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, prezesem IGN Investment Sp z o.o. oraz był prezydentem zlikwidowanej Federacji Gospodarki Nieruchomościami. 
  Czy można mieć jakieś wątpliwości ?

   

 3. Anonim

  Izba Gospodarki Nieruchomościami powinna się dawno zainteresować, na osiedlu Grabiszyńska Filmowa działka nie została podzielona na działki jednobudynkowe,  i tym samym mieszkańcy  zostali okradzeni  z części wspólnej gruntu.

  admin – Grabiszyńska Filmowa ?

   

 4. olczes

  Ja do gratulacji się nie dołączam, ale znając  realia  spółdzielni  mieszkaniowej “Metalowiec” we Wrocławiu ujawnione na stronie internetowej  “wmetalowcu” uważam, że  sygnatariusze Izby Gospodarki Nieruchomościami powinni zapoznać się z tą stroną.

 5. GRATULACJE !admin Autor wpisu

  @Atsark – Składka członkowska dla zatrudniających 101-200 osób wynosi 50 zł miesięcznie płatne za rok z góry, wpisowe – 240 zł. Na temat wynagrodzenia zarządu nie sposób się coś dowiedzieć. Statut Izby mówi jedynie, że do kompetencji i zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  “określanie warunków zatrudnienia członków Zarządu Izby oraz zawieranie z nimi w imieniu Izby umów o pracę albo innych umów będących podstawą wykonywania obowiązków członka Zarządu Izby”

 6. Atsark

  Dobrze było by się jeszcze dowiedzieć ile wynosi składka członkowska w tej izbie i jaką gażę pobiera zarząd delegatury we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Uzupełnij !