Fundusz zasobowy – aż ok. 18 mln zł !

Fundusz zasobowy - aż ok. 18 mln zł !Jest to ciekawy temat i uważamy, że trzeba się nim zająć. Na razie sygnalizujemy, a w miarę zdobywania wiedzy i informacji będziemy je sukcesywnie przekazywali. Oczywiście liczymy na Waszą pomoc poprzez komentarze, a w przypadku niejawnych informacji na skrzynkę mailową.


Na początek
przedstawimy co stanowi prawo w temacie funduszu zasobowego.|
Statut SM “Metalowiec

                                                         §51.
1. Zasadniczymi funduszami własnymi Spółdzielni są:
1) fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich
2) fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego lub innych źródeł określonych w przepisach 0drębnych
……….

oprPrawo spółdzielcze
                                                       Art. 18
§ 1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
§ 2. Członek spółdzielni ma prawo:
……….
5) udziału w nadwyżce bilansowej;
                                                       Art. 76
Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.
                                                      Art. 77
§ 1. Część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w art. 76, przeznacza się na cele określone w uchwale walnego zgromadzenia.
§ 2. Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni określa statut.
§ 3. Jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów.
§ 4. Jeżeli podział części nadwyżki bilansowej między członków ma nastąpić w formie ocentowania udziałów, w podziale tym uwzględnia się byłych członków (ich spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów.

Według naszych informacji fundusz udziałowy wynosi ok. 600 tys. zł. Powstaje pytanie dlaczego tak duży jest fundusz zasobowy skoro art. 76 prawa spółdzielczego wymaga tylko aby oba fundusze, udziałowy i zasobowy, były równe. Z czego wziął się tak duży fundusz zasobowy bo przecież nie z corocznej nadwyżki bilansowej?

********************************************************************************

6 myśli w temacie “Fundusz zasobowy – aż ok. 18 mln zł !

 1. admin Autor wpisu

  @Janusz – słuszna uwaga ale w ten sposób byśmy tolerowali niewystarczającą kontrolę Rady Nadzorczej nad pracą Zarządu. Tak nie można. Informacje na temat funduszu zasobowego powinny być ogólnodostępne dla wszystkich członków Spółdzielni. W Spółdzielni jest Regulamin tworzenia i gospodarki funduszem zasobowym z 29.06.2000 r. Na ten regulamin powołuje się Zarząd w corocznym sprawozdaniu na str. 4 lub 5. Na stronie internetowej Spółdzielni są opublikowane różne regulaminy lecz nie ten o funduszu zasobowym. I tutaj widać brak działania Rady Nadzorczej bowiem zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych:
  “Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.

  Krótko mówiąc, jest to naruszenie ustawy, jak wygląda, tolerowane przez Radę Nadzorczą.
  Przy okazji widać ile jeszcze informacji organy Spółdzielni ukrywają przed członkami.
  Dziękujemy za zwrócenie uwagi
  . Zamieścimy ten temat na stronie “Plusy ujemne”.

 2. Janusz

  cytat-Według naszych informacji fundusz udziałowy wynosi ok. 600 tys. zł. Powstaje pytanie dlaczego tak duży jest fundusz zasobowy skoro art. 76 prawa spółdzielczego wymaga tylko aby oba fundusze, udziałowy i zasobowy, były równe. Z czego wziął się tak duży fundusz zasobowy bo przecież nie z corocznej nadwyżki bilansowej?- koniec cytatu
  Co za problem oficjalnie zapytać o to Radę Nadzorczą. Może będę nudny, ale formalnie wszystkie działania administracji wynikają z decyzji Ciał Przedstawicielskich S.M.

 3. admin Autor wpisu

  Cenne są te komentarze. Co do sprawy sądowej to rzeczywiście byłaby do wygrania lecz to będzie usuwanie skutków, a nie przyczyn. Ponadto ewentualny proces zarząd będzie opłacał z naszych spółdzielczych pieniędzy. Im dłużej wnikamy w sprawy spółdzielni to wychodzą coraz ciemniejsze sprawy. Być może potrzebny byłby nie jeden a wiele procesów i zapłacilibyśmy za to naszymi pieniądzmi i czasem. Naszym zdaniem potrzebna nie jest korekta lecz raczej zmiany o charakterze systemowym.  Dzięki rozwijanemu od lat PR większość spółdzielców nie wie jak w rzeczywistości jest w spółdzielni.
  Zastanawiamy się nad uruchomieniem nowej strony ujawniającej inną, mniej znaną stronę może nie tak spółdzielni jak jej organów.

 4. Atsark

  Przykładowe wyroki sądowe w sprawie bezprawnego  “zagospodarowywania” dodatnich różnic bilansowych w spółdzielniach mieszkaniowych:                           –   I A Ca 1549/04 Sąd Apelacyjny Poznań                                                                     –  II CSK 30/05 Sąd Najwyższy                                                                                      –  I A Ca 458/13 Sąd Apelacyjny Warszawa                                                                     – IV CSK 78/07 Sąd Najwyższy                                                                                          – II CNP 17/12 Sąd Najwyższy

 5. Atsark

  Fundusz zasobowy…..

  Działalność spółdzielni mieszkaniowych reguluje w pierwszym rzędzie  ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (usm) z 2000r. Jeśli coś tam jest nieuregulowane to dopiero wtedy stosuje się prawo spółdzielcze ( i ew kodeks cywilny) – patrz Art 1 u.7 usm. Przeznaczenie dodatniej różnicy bilansowej reguluje Art 5 i Art 6 u.1 usm, a nie przepisy prawa spółdzielczego (te dotyczą innych spółdzielni tj. takich które wypracowują zysk; spółdzielnie mieszkaniowe nie wypracowują zysku). Nadwyżka bilansowa wynika z zawyżonej kalkulacji przewidywanych kosztów w przyszłym okresie; de facto jest nadpłatą kosztów eksploatacji i utrzymania i powinna być spółdzielcom zwrócona w następnym okresie w postaci obniżki opłat czynszowych zgodnie z dyspozycją w/w art. usm.  W tym roku znów (jak od lat to się dzieje) Walne zgromadzenie zostało wpuszczone w maliny i nie zdając sobie sprawy z bezprawności tego, podjęło uchwałę o zasileniu nadwyżką bilansową funduszu zasobowego. Fundusz ten kilkudziesięciokrotnie przekracza fundusz udziałowy, nie ma więc prawnego obowiązku  jego zasilania. Tym sposobem zarząd bezprawnie od lat, wbrew interesowi spółdzielców akumuluje środki na prowadzenie “działalności biznesowej” , akcje propagandowo reklamowe (przynależność do związków, stowarzyszeń i innych” gazel biznesu”) i utrzymywanie Gazety Południowej.  Ale jeszcze nic straconego , można to odkręcić, wystarczy złożyć pozew do sądu okręgowego o uznanie uchwały za niezgodną z prawem ( koszt 200 zł, które spółdzielnia zwróci po zakończeniu sprawy) ; sprawa na pewno wygrana.  W sądach przetoczyło się mnóstwo takich spraw (są też orzeczenia trybunału konstytucyjnego czy sądu najwyższego w tym zakresie) sprawa jest jasna, jest to działanie bezprawne. Było już wielu takich ” racjonali-zatorów” w różnych spółdzielniach którzy tak rolowali spółdzielców…..         Tylko trzeba się uwinąć, na to jest określony czas od chwili  podjęcia takiej uchwały.

 6. Stasia

  Fundusz zasobowy… 18 mln zł , a jeszcze 2 lata temu było 20 mln. Pomimo corocznego zasilania go z nadwyżki bilansowej po kilkaset tysięcy, tak znacząco zmalał…. ciekawe dlaczego? Ponad milion pochłonęły bezsensowne procesy sądowe, a co z resztą?

Dodaj komentarz

Uzupełnij !Przekroczony czas. Proszę odnowić CAPTCHA.