Archiwum kategorii: ORGANY SPÓŁDZIELNI

Walne Zgromadzenia, Zarząd, Rada Nadzorcza, Rady Osiedli SM Metalowiec Wrocław.

Vademecum Prezesa

vademecumW internecie krąży takie vademecum, które wydaje się powstało w wyniku obserwacji i osobistych doświadczeń spółdzielców. Publikujemy go, bo mimo żartobliwej formy zawiera dużo gorzkiej prawdy.

VADEMECUM PREZESA
Postępowanie spółdzielcze
Każdą sprawę, o którą występuje frajer, należy załatwiać w maksymalnie wydłużonym czasie, a jeśli tylko można, np, nie ma dużego zagrożenia sądowego, nie należy jej załatwiać w ogóle. Poza bardzo nielicznymi wyjątkami, frajer wcześniej czy później rezygnuje. Wyjątkiem są sprawy wykluczenia frajera ze spółdzielni, które należy załatwiać niezwłocznie oraz sprawy w których grozi wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, np. zacieki, jeśli frajer przyleci z pismem. Na te przypadki trzeba szczególnie uważać. Czytaj dalej

Facebook

Walne Zgromadzenie /pisma/

Vademecum PrezesaNajbliższe Walne Zgromadzenie SM “Metalowiec” ma się odbyć w dniach:
8 czerwca – Osiedle II
9 czerwca – Osiedle I
10 czerwca – Osiedle III.
W związku z mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniem  do Spółdzielni Mieszkaniowej zostały skierowanie pisma od grup mieszkańców. Dzięki uprzejmości i aktywności części spółdzielców przedstawiamy kopie tych pism, oczywiście z pominięciem strony zawierającej wymagane podpisy.

Vademecum PrezesaVademecum PrezesaVademecum Prezesa

 

 

 

 

Kolejny wniosek podpisany przez 23 członków Spółdzielni.

Vademecum Prezesa

 

 

 

 

W jednym z powyższych pism jest odniesienie do  anonimu “Kto właściwie nami zarządza?”. Zdobyliśmy kopie tego pisma i uznaliśmy, że należy go także przedstawić.

Vademecum Prezesa

 

 

 

********************************************************************************

Facebook

Walne Zgromadzenie

Vademecum PrezesaWalne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni służącym do realizacji uprawnień spółdzielców do kierowania działalnością spółdzielni.
Zgodnie z prawem każdy członek spółdzielni ma prawo uczestniczenia w walnych zgromadzeniach.
W naszej spółdzielni  Walne Zgromadzenie podzielone jest na trzy części, a uczestniczy w nich ok. 2-3% spółdzielców. Z naszych obserwacji na Walne przychodzi ok. 50-60 osób, z których znaczną część stanowią członkowie Rady Nadzorczej, Rad Osiedli i pracownicy Spółdzielni. Przy takim składzie nie należy się spodziewać aby jakiekolwiek głosowanie przebiegło nie po myśli Prezesa. Jeżeli się mylimy to prosimy o przykład, że jest lub było inaczej.
Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że Walne Zgromadzenie jest, zgodnie z prawem, dzielone na trzy części. Może to powodować, że sprawy istotne dla jednego osiedla zostaną odrzucone na Walnych Zgromadzeniach pozostałych osiedli.
Ten system funkcjonuje skutecznie od wielu lat i od wielu lat kierowany jest przez tych samych ludzi.  Naszym zdaniem nie możemy tylko patrzeć na to co się dzieje, musimy  i działając wspólnie możemy to zmienić.
              Ten wpis został zainicjowany przez ostatnie komentarze jednego ze spółdzielców.

********************************************************************************

Facebook