Archiwum kategorii: ORGANY SPÓŁDZIELNI

Walne Zgromadzenia, Zarząd, Rada Nadzorcza, Rady Osiedli SM Metalowiec Wrocław.

Jak zwykle po staremu

Jak zwykle po staremuW Spółdzielni Mieszkaniowej “Metalowiec” jak zwykle po staremu,  bez zmian na lepsze. Tak jak niejednokrotnie, obecny wpis został zainicjowany aktywnością prezesa Metalowca w mediach. O nieprawidłowościach w spółdzielni pisaliśmy wiele razy. Przedstawiamy kolejne fakty na dowód, że tak jak zwykle, stara gwardia niewątpliwie rządzi źle spółdzielnią.

Ankieta

W maju br. wśród członków spółdzielni zostały rozesłane ankiety (cytujemy):  ” której celem jest zbadanie jakości pracy Spółdzielni, kompetencji i wiedzy pracowników oraz poznanie Państwa opinii i uwag”. W czerwcowym numerze Gazety Południowej  opublikowano wyniki ankiety, i co się okazało. Na ponad 10000 członków rozesłano 7000 ankiet a otrzymano … 262 wypełnione ankiety czyli 3,7%. Na tej podstawie (3,7%) opracowano wyniki ankiety. Przy okazji przypominamy, że spółdzielnia zatrudnia ok.140 pracowników, Rada Nadzorcza liczy 11 osób, a Rady Osiedli ok. 30 osób.

Walne

Rada Nadzorcza w marcu br. zadecydowała, że Walne Zgromadzenie w 2021 roku, ze względu na pandemię, odbędzie się drogą korespondencyjną. Rada także “uznała za słuszne powołanie trzech Komisji Skrutacyjnych, które składałyby się z przedstawicieli Rady Osiedla”. To wszystko co postanowiła Rada Nadzorcza w sprawie Walnego Zgromadzenia. Pisaliśmy już wcześniej o przygotowywaniu Walnego (https://wmetalowcu.pl/metalowiec-wroclaw-walne/ ). W kwietniu br. prezes zwrócił się do przewodniczących Rad Osiedli o wytypowanie 2 osób ze swojego grona do Komisji Skrutacyjnych. Komisje Skrutacyjne miały otrzymać protokoły do uzupełnienia, które później miały przekazać Radzie Nadzorczej do podsumowania. W maju br. Rada Nadzorcza zajęła się miedzy innymi wnioskiem p.Henryka F., który zgłosił  poprawkę do uchwały na Walne dotyczącej zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. Primus czyli prezes uznał, że zgłoszona poprawka nie jest poprawką, cała Rada Nadzorcza go usłuchała i poprawkę odrzuciła. W czerwcowej Gazecie Południowej Primus podał, że na Walnym Zgromadzeniu uchwały znalazły poparcie ponad 90% lecz nie podał jakiej ilości biorących udział. Podajemy to co nie podał Primus, w głosowaniach wzięło udział 77 osób z liczby ponad 10000 członków czyli 0,77%. Warto zaznaczyć, że w tej liczbie 77 osób były prawdopodobnie osoby mające dodatkowo pełnomocnictwo. Przepuszczenie powyższe uprawdopodabnia fakt, że w kwietniu jeden z członków RN zawnioskował aby pełnomocnictwa na Walne były przekazane do każdej administracji osiedla. Na zakończenie musimy dodać, że nie opublikowano żadnych protokółów z głosowania.

Przy okazji

Dowiedzieliśmy się co się stało z zatrudnieniem Primusa czyli prezesa, którego umowa wygasła w grudniu 2020 r. W październiku 2020 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczący tejże Rady:
“przedstawił treść (tekst) kontraktu z prezesem zarządu Jerzym Krukiem – uznając, że jego podpisanie powinno nastąpić z upoważnienia, ale też w obecności całej Rady Nadzorczej – i to uczynił”
Tak odbyło się zatrudnianie prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej “Metalowiec” we Wrocławiu.

Dowiedzieliśmy się także, dlaczego dostaliśmy tak mały zwrot pieniędzy za ogrzewanie. Na posiedzeniu RN, chyba w maju br., Primus powiedział, że przy przy próbie zrobienia rachunku przepływu pieniędzy wyszedł niedobór i dlatego zaproponował aby nie wypłacić spółdzielcom wszystkich pieniędzy z nadwyżki za ogrzewanie. Rada Nadzorcza, jak zwykle, nie wnosiła sprzeciwu.
Kłopoty z rachunkiem przepływu pieniędzy to nie jest  dobra wiadomość dla wszystkich członków spółdzielni.

Nie mamy wątpliwości, że w Metalowcu jest jak zwykle, po staremu, bez zmian na lepsze.

Skubią nas

puste kieszenieSkubią nas dalej, nas zwykłych spółdzielców. Skubią nas nie kto inny, ale nasi przedstawiciele czyli Rada Nadzorcza. Zgodnie z przyjętymi zwyczajami Rada i zarząd nie poinformowali nas o zmianie regulaminu udostępniania materiałów. Zmiana tego regulaminu znacznie zwiększyła odpłatność za uzyskiwane informacje. Uznaliśmy, że musimy o tym napisać i piszemy.
Czytaj dalej

Metalowiec Wrocław – Walne

urnaPrezes Spółdzielni Metalowiec Wrocław regularnie dba o to abyśmy mieli o czym pisać. W ubiegłym tygodniu wrzucono do skrzynek pocztowych pismo od prezesa zatytułowane “Szanowni Członkowie SM Metalowiec”. Po przeczytaniu tego pisma uznaliśmy, ze stanowi dobry materiał do kolejnego wpisu na temat spółdzielni Metalowiec Wrocław. Czytaj dalej