Miesięczne archiwum: Maj 2015

Walne Zgromadzenie 2015

Walne Zgromadzenie 2015Mieszkańcy z Grabiszyńskiej 311-313 złożyli wniosek w sprawie porządku obrad na Walne Zgromadzenie i dostali odpowiedź od Prezesa. Uważamy za celowe opublikowanie tej odpowiedzi aby reszta spółdzielców mogła się zapoznać z treścią jeszcze przed Walnym. Będzie można porównać to co zostało napisane z tym co zostanie powiedziane.

Walne Zgromadzenie 2015Walne Zgromadzenie 2015Walne Zgromadzenie 2015Walne Zgromadzenie 2015

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************

Grabiszyńska 240 (2)

Walne Zgromadzenie 2015W Gazecie Południowej z 13 maja 2015 nr 5(245) został po raz kolejny poruszony temat obiektu przy ul.Grabiszyńskiej 240. W artykule zostały w zasadzie powtórzone informacje znane spółdzielcom już wcześniej – ale nie do końca. Okazało się bowiem, że umowa dzierżawy i zarządzania pawilonem Grabiszyńska 240 została podpisała nie ze spółką Womak Gamma, jak pisano w Gazecie Południowej  z 12.11.2014( str.6), ale ze spółką Womak Omega (KRS 0000487321). Jest to spora różnica ponieważ Womak Omega, z która podpisano umowę została zarejestrowana 25.11.2013 i posiada na dzień 17.05.2015 kapitał zakładowy w wysokości …. 5000 zł. Nie jest to wiadomość poufna, ale władze Spółdzielni nie poinformowały o tym pozostałych spółdzielców. Powstaje pytanie, dlaczego?
Dlaczego nie poinformowano nas także, że umowa dzierżawy opiewa na … 28 lat, a dowiadujemy się o tym z mediów, a nie od tych którzy za nasze pieniądze mają obowiązek dbania o nasz spółdzielczy majątek.
Więcej możecie się Państwo dowiedzieć z następującej  publikacji:
http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,pawilon-handlowy-przy-zbiegu-grabiszynskiej-i-hallera-zmieni-oblicze-powstanie-tez-nowy-parking–foto-,wia5-3273-24249.html
Natomiast poznać prezesa Womak Omega i dowiedzieć o “galerii Grabiszyńskiej”:

********************************************************************************

Zarząd

szef1Poniżej przedstawiamy skargę jednego ze spółdzielców do Rady Nadzorczej na Zarząd Spółdzielni.
Do tej pory nie słyszeliśmy aby ktoś skarżył się na Zarząd. Naszym zdaniem jest to dobrze udokumentowana skarga. Zgodnie z naszą deklaracją usunęliśmy wszelkie dane osobowe.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli w najbliższym czasie przedstawić reakcję Rady Nadzorczej w tej sprawie.
skan0005aWalne Zgromadzenie 2015Walne Zgromadzenie 2015

 

 

 

 


Już możemy przedstawić reakcję Rady Nadzorczej na skargę

skan0002aWalne Zgromadzenie 2015

 

 

 

 

 

********************************************************************************************************