WALNE – październik 2018

metalowiec-teatrzykWalne Zgromadzenie w SM “Metalowiec”odbyło się 8 października 2018 r. Trochę na ten temat napisał prezes w “Gazecie Południowej” oraz ktoś na blogu o Muchoborze Małym. Żaden z wymienionych artykułów niestety nie zawierał wiele istotnych i ciekawych informacji. W tym wpisie postaramy się przedstawić trochę więcej informacji na temat ostatniego Walnego Zgromadzenia.

Dziwne Walne

Na Walnym mieliśmy sytuacje, która chyba nie miała miejsca do tej pory. Autor 9 poprawek do statutu prosił o odrzucenie swoich propozycji. O odrzucenie poprawek wnosił wcześniej prezes . Były to takie poprawki jak dodanie do statutu stwierdzenia:
“Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.”
lub wykreślenia zdania:
“Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.”
W pierwszym przypadku prezes argumentował, że jest to zawarte w ustawie. W drugim przypadku mimo, że jest to w ustawie nie widział potrzeby wykreślenia. Chyba “co wolno wojewodzie …”
Nie było żadnej dyskusji na ten temat, zrobiono tak jak chciał prezes i Walne odrzuciło wszystkie poprawki.

Punkt 6a porządku obrad

Punktem 6a w porządku obrad Walnego Zgromadzenia było wyrażenie zgody na przeznaczenie części nadwyżki bilansowej na sfinansowanie niedoboru w pozycji ubezpieczenie.
Na ten temat nie napisał nic prezes w artykule o Walnym Zgromadzeniu na łamach “Gazety Południowej”, nie wspomniano o tym także na blogu o Muchoborze Małym.
Postanowiliśmy uzupełnić ten brak ponieważ ten temat jest naszym zdaniem ciekawy. Jeden z obecnych na zebraniu zabrał głos i powiedział, że:
1. nie powinno się zawierać umowy ubezpieczenia nie mając wcześniej zabezpieczenia budżetowego
2. jest to  dzielenie skóry na niedźwiedziu bo nie ma dowodów, że posiadamy nadwyżkę budżetową
3. niewłaściwe jest ubezpieczać spółdzielnię w firmie austriackiej, która wywozi nasze pieniądze zagranicę
Nie było żadnej merytorycznej dyskusji i Walne Zgromadzenie zagłosowało zgodnie z wnioskiem prezesa.

Walne czyli SM „Metalowiec i UNIQA

Prezes powiedział na zebraniu, że jesteśmy ubezpieczeni w austriackiej firmie UNIQA. Postanowiliśmy trochę poszperać w internecie na temat tej firmy ubezpieczeniowej. Okazało się, że między Spółdzielnią a ubezpieczycielem są dużo większe powiązania niż powiedział prezes:
1. ekspertem ds. współpracy z mieszkalnictwem w UNIQA jest córka b. członka Rady Nadzorczej, właścicielka mieszkania przy Grabiszyńskiej 309
2. jeden z dyrektorów UNIQA został przyjęty do spółdzielni i kupił mieszkanie przy Grabiszyńskiej 309
3. członkowie władz Spółdzielni od lat mają odrębną polisę w UNIQA – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Polisa

Ciekawa jest ta polisa „członków władz Spółdzielni”. Co jest przedmiotem umowy możemy przeczytać w ogólnych warunkach ubezpieczenia:
“Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna członków władz za szkody wyrządzone przez nich spółdzielni mieszkaniowej w związku z pełnieniem przez te osoby funkcji członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej, Prokurenta, Pełnomocnika, lub wykonywaniem powierzonych obowiązków na stanowisku Kierownika administracji osiedla mieszkaniowego wchodzącego w skład spółdzielni mieszkaniowej, a także przez Głównego Księgowego (w sytuacji rozszerzenia zakresu ochrony z tego tytułu), na skutek zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni mieszkaniowej.”
Wydaje nam się, że między bajki można włożyć wszelkie słowa o „odpowiedzialności” zarządu i Rady Nadzorczej – po prostu są za nasze pieniądze ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Po prostu bubel

Człowiek, który na Walnym Zgromadzeniu zwrócił uwagę na kwestię ubezpieczenia nie zauważył, że ta uchwała jest po prostu bublem. Treść podjętej uchwały jest następująca:
„Walne Zgromadzenie Członków SM ”Metalowiec” na podstawie § 20 pkt. 15 Statutu Spółdzielni uwzględniając wniosek zarządu i pozytywną opinię Rady Nadzorczej – wyraża zgodę na przeznaczenie nadwyżki bilansowej w wysokości 84 762,0 zł na sfinansowanie niedoboru w pozycji ubezpieczenie.”
W treści uchwały jest stwierdzenie, że jakaś nadwyżka bilansowa będzie wynosić 84 762 zł i będzie przeznaczona na sfinansowanie niedoboru w pozycji ubezpieczenie. Prawidłowo końcowy fragment uchwały powinien brzmieć:
„…..- wyraża zgodę na przeznaczenie kwoty 84 762,0 zł z nadwyżki bilansowej za rok 2018 na sfinansowanie niedoboru w pozycji ubezpieczenie.”
Takiego bubla dostajemy od organów spółdzielni. Zarząd sformułował taką uchwałę, a Rada Nadzorcza, która „nadzoruje i kontroluje”, wydała pozytywną opinię. Taką pracę otrzymujemy za ok. milion złotych rocznie.

Więcej na temat Walnych Zgromadzeń w “Metalowcu”: https://wmetalowcu.pl/tag/walne-zgromadzenie/

********************************************************************

1 komentarz do “WALNE – październik 2018

  1. członek metalowca

    Obłuda Walnego.

    Uchwały niezgodne z prawem sformułowane przez prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej Metalowiec służą do grabienia spółdzielców.

Dodaj komentarz

Uzupełnij !