MATRIX ?

Facebook

MATRIX ?Kolejny, być może, intrygujący tytuł – MATRIX. Jest to celowe odniesienie do  filmu MATRIX, który opowiada o dwóch światach: prawdziwym i sztucznym, który tylko udaje rzeczywistość. Taki MATRIX spółdzielczy tworzy od dłuższego czasu prezes SM “Metalowiec”. Kolejnym przykładem takiej twórczości prezesa jest artykuł w majowym dodatku “Gazety Południowej”.

O co poszło

Prezes zareagował na artykuł “Wezmę się za kastę prezesów” w gazecie “Fakt”. Artykuł w gazecie dotyczył wypowiedzi wiceministra Sebastiana Kalety o problemach spółdzielni mieszkaniowych. Minister powiedział, że przygotował projekt ustawy poprawiający funkcjonowanie spółdzielni. W projekcie ustawy będzie mowa że:
1. Powoływać i odwoływać prezesów będą walne zgromadzenia, które będą ustalały wynagrodzenia członków zarządu.
2. Władze spółdzielni będą miały obowiązek udostępniania mieszkańcom umowy i faktury dotyczące firm zewnętrznych.
3. Spółdzielnie będą miały obowiązek prowadzenia strony internetowej oraz umożliwienia głosowania w wyborach przez internet.
4. Obrady walnego zgromadzenia mają być transmitowane w internecie.

 

Co na to prezes

“Obrońca spółdzielczości” nie patyczkował się i wystosował do ministra list otwarty. Aby wszyscy, wszem i wobec, wiedzieli jakim jest aktywnym “obrońcą” prezes opublikował swój list w opłacanej przez Spółdzielnię “Gazecie Południowej”. Uznając, że najlepszą obroną jest atak tak też postąpił nasz “obrońca” i od razu przystąpił do ataku. Na początek stwierdził, że ma wątpliwości czy p. Kaleta reprezentuje ministerstwo sprawiedliwości. Dalej nasz “obrońca” twierdzi, że:
1. pomysły p. ministra chyba nie są jego
2. p. minister chyba nie rozumie słowa “kasta”
3. kastą raczej stała się grupa w ministerstwie sprawiedliwości
4. żadna kasta w spółdzielniach nie istnieje
5. p. minister chyba wykazuje “nieznajomość stanu rzeczy”
Następnie nasz “obrońca spółdzielczości” zarzuca p. ministrowi “szkalowanie prezesów spółdzielni zarzucając im: pazerność, bezkarność i śmianie się w twarz spółdzielcom, gardzenie lokatorami”. Czy tego wszystkiego nie ma w naszej spółdzielni?

MATRIX?

Naszym zdaniem jak najbardziej MATRIX czyli sztuczny obraz spółdzielczości prezentowany jest przez prezesa. Jaka jest rzeczywistość w naszej spółdzielni przedstawiamy już od ponad pięciu lat. W dalszym ciągu jest kontynuowana pozorowana spółdzielczość z czasów PRL-u. W  SM “Metalowiec” prezesuje człowiek (79 lat), który był już prezesem spółdzielni w 1973 r., a w Radzie Nadzorczej zasiadają ludzie mający ponad 80 lat. Było im dobrze w PRL-u to po co coś zmieniać?

***************************************************************************************************

Facebook

3 komentarze do “MATRIX ?

  1. Adamek

    Skoro nie wiecie to wam powiem. Autorem jest asystentka prezesa p. Katarzyna Różycka, która na stronie internetowej przez pomyłkę zamiast nr 3/2020 opublikowała roboczą wersję nr 4/2020 dodatku do Gazety Południowej. Na tej roboczej wersji jest notatka z nazwiskiem p. Katarzyny. Po kilku dniach na stronie internetowej pomyłka została naprawiona i pojawił się skan wersji papierowej nr 3/2020 dodatku.

  2. Adamek

    To jeszcze nic. Nie wiem czy wiecie kto pisze opracowuje tę stronę społdzielni w Gazecie Południowej.

Dodaj komentarz

Uzupełnij !