Plusy ujemne

Jesteśmy karmieni w Spółdzielni, znaną z przeszłości, propagandą sukcesu – same plusy. Jednak część z nas widzi też drugą stronę medalu. Doszliśmy do wniosku, że celowym będzie utworzenie kolejnej strony na której będziemy mogli przedstawiać “plusy ujemne” w działaniach Spółdzielni a właściwie jej organów. Wszystkich, którzy mają informacje na ten temat, prosimy o kontakt. Pierwszy […]

Walne 2015 – zmiana Statutu

Ma się odbyć Walne 2015. Na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia będzie głosowana między innymi zmiana § 27 Statutu. Dla przypomnienia jak ten § brzmi: § 27. 1.  Rada Nadzorcza składa się z 9-12 członków wybieranych bezpośrednio przez części Walnego Zgromadzenia, po 3-4 członków, w systemie rotacyjnym –przewidującym co roku ustąpienie członków, którym skończyła się w […]