Miesięczne archiwum: Wrzesień 2016

SHOW MUST GO ON

SHOW MUST GO ONSHOW MUST GO ON czyli przedstawienie musi trwać.

W dniu 3 października br. w klubie “Bakara” o godz. 17 odbędzie się Walne Zgromadzenie członków SM “Metalowiec”.

W porządku obrad zebrania jest kilka ciekawych punktów, którymi zamierzamy się zająć.

Punkt trzeci porządku obrad

Wybory Komisji statutowych.”
Problem w tym, że Statut mówi o komisjach, ale tylko w rozdziale VIII dotyczącym Rady Nadzorczej natomiast nic nie mówi o komisjach Walnego Zgromadzenia. Powstaje więc pytanie co  ma wybierać Walne Zgromadzenie. Jak widzimy na pewno nie “komisje statutowe”. Od lat ten punkt Walnego Zgromadzenia brzmiał:
“Wybory Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
i Uchwał i Wniosków”
Dlaczego teraz po latach zmieniono ten punkt ? Chyba nie w ramach ISO 9001 wprowadzono w błąd członków Spółdzielni, którzy przyjdą na zebranie nie bardzo wiedząc co będą wybierać.
Czytaj dalej