PIC NA WODĘ

pinokioPic na wodę czyli potocznie kłamstwo, zmyślenie, działanie wprowadzające kogoś w błąd.
Takie słowa są jak najbardziej na miejscu w przypadku ogłoszonych przez prezesa "konsultacji". Na temat „konsultacji” pisaliśmy już wcześniej. Teraz dzięki współpracy otrzymaliśmy potwierdzenie, że te całe „konsultacje” to zwykły pic na wodę.

Co już na ten temat pisano

Już  w grudniu 2017 r. we wpisie „Konsultacje ?” pisaliśmy:
- “konsultacja społeczna” jest pozorowana ponieważ nie określono terminu, formy i miejsca “konsultacji”
- uchwalanie “Regulaminu rozliczeń kosztów i przychodów w SM Metalowiec” nie leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia lecz Rady Nadzorczej

W styczniowym numerze „Gazety Południowej” prezes napisał:
„Dziękujemy za wszystkie uwagi i wnioski, które dotarły do nas po publikacji propozycji statutowych zapisów dotyczących podziału pożytków (o ostatecznym kształcie tych zapisów zdecyduje Walne Zgromadzenie w maju 2018 r.).”

Dzięki aktywności pewnej grupy spółdzielców posiadamy ciekawe informacje dotyczące tej sprawy i je przedstawiamy.

Uchwała Rady Nadzorczej

W grudniu 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 2/12/17:
„Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek zarządu z 21.11.2017 r., ZJK/w-250/17 w sprawie zmian w regulaminach po nowelizacji usm – i uwzględniając pozytywne opinie Komisji RN – wprowadza zmianę w rozdziale III. Pożytki – regulaminu rozliczeń kosztów i przychodów w SM Metalowiec – polegającą na zmianie pkt 6.6 na następującą:
Koszty przypadające na dany lokal pomniejszane są o przysługujący udział w dochodach z działalności Spółdzielni tylko dla użytkownika lokalu będącego członkiem Spółdzielni, z uwzględnieniem w szczególności:
- stażu członkowskiego danej nieruchomości/budynku. Lata stażu dla danej nieruchomości/budynku oblicza się jako średnią ważoną,
- wpłaconych udziałów – proporcjonalnie do ich wartości z uwzględnieniem przeliczenia udziałów wnoszonych przed denominacją (1.01.1994) do wartości obowiązujących przed 9.09.2017 r.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.”

Treść tej uchwały nie różni się niczym od propozycji prezesa przedstawionej w grudniowym numerze "Gazety Południowej".

Co z tego wynika ?

Proszę zauważyć, że wniosek do RN jest z datą 21.11.2017 r., posiedzenie RN odbyło się 14.12.2017 r., a więc kiedy grudniowa "Gazeta Południowa" dotarła do czytelników zapadła już decyzja w sprawie zmiany regulaminu.
Szczytem hipokryzji jest pisanie o „konsultacjach” w styczniowym numerze "Gazety Południowej" gdy już wszystko było uchwalone w połowie grudnia 2017 r.
Takie postępowanie jest autorstwa zarządu, ale proszę zwrócić uwagę, że na takie działanie nie ma  żadnej(!) reakcji Rady Nadzorczej czyli jest to akceptowane. Naszym zdaniem jest to dowód, że Rada Nadzorcza jest bezwolnym narzędziem.

"Konsultacje" to tylko jeden z przykładów traktowania tysięcy spółdzielców Metalowca przez organy spółdzielni.

Coraz bardziej dochodzimy do przekonania, że nie tylko "konsultacje" to pic. Wiele wskazuje, że od lat tworzony był taki spółdzielczy świat, w którym pozorowana jest działalność, pozorowana kontrola, pozorowana demokracja, pozorowane prawo i porządek, a kłamstwo jest czymś normalnym.

***************************************************************************

Ten wpis został opublikowany w kategorii ORGANY SPÓŁDZIELNI i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na PIC NA WODĘ

  1. Bożena pisze:

    Oszust to mało powiedziane, to jest wyjątkowy pasożyt żerujący na ludziach ciężko pracujących. Pod pretekstem remontów, ulepszeń wyłudza na siłę nasze ciężko zarobione pieniądze, wyklucza członków upominających się o swoje prawa.
    Według prezesa każdy chwyt jest dobry, aby napchać swoje kieszenie jeszcze przed emeryturą. Naszymi pieniędzmi daje łapówki, kupuje nagrody, buduje budynki na handel, kradnie grunty części wspólne mieszkańców. Spółdzielcy za wszystko zapłacą i płacą bo nad prezesem nie ma żadnej kontroli.

  2. x pisze:

    Ale oszust. Chyba ma to we krwi.

Dodaj komentarz

Uzupełnij ! Przekroczony czas. Proszę odnowić CAPTCHA.