Grabiszyńska 309 – WBREW PRAWU

Facebook

kopniakNa temat budowy przy Grabiszyńskiej 309 pisaliśmy już kilkakrotnie. Były to wpisy ujawniające wiele nieprawidłowości w procesie tej inwestycji. Niestety, nie widać żadnej poprawy. Dowiedzieliśmy się, że ostatnio organy spółdzielni w sprawie tej budowy postąpiły wbrew prawu. Uważamy, że to co piszemy jest ważne dla wszystkich członków, a w szczególności tych, którzy chcą nabyć mieszkanie w nowym budynku.

Prawo to my ?

W październiku ub.przewodniczący RN p. Wojciech Wąs zaproponował RN podjęcie uchwały zezwalającej zarządowi podpisywanie umów o kupno lokalu (Grabiszyńska 309) z osobami nie będącymi członkami Spółdzielni. Zgodnie z wysokim standardem RN jednogłośnie podjęła uchwałę wyrażającą zgodę dla zarządu na podpisywanie umów z osobami, które nie są członkami Spółdzielni.
Co mówi prawo:

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Art. 18. 1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.
Statut Spółdzielni
§ 79. 1.  Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.

Czarno na białym jest napisane, że umowę można zawrzeć z członkiem Spółdzielni. Nie ulega wątpliwości, że RN działała wbrew prawu. Jak widać RN nie miała prawa podejmować uchwały sprzecznej z ustawą, ale uchwaliła. Można zadać pytanie: dlaczego? Wykluczamy niekompetencję ponieważ zarząd jak i RN posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie. Niemożliwe aby kilkanaście osób nie znało  ustaw spółdzielczych  i statutu. Czyżby zatem było to świadome naruszenie obowiązującego prawa ?

Dla przypomnienia
Zgodnie z  art. 58 kodeksu cywilnego czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna. Zgodnie z w/w artykułem kodeksu cywilnego umowa będzie nieważna, gdy jest sprzeczna z ustawą albo ma na celu obejście ustawy. Ma to miejsce gdy zarówno treść umowy jak również jej forma jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Co jeszcze zostało zrobione lub będzie zrobione wbrew prawu ?

Przy okazji
Z  budynkiem przy Grabiszyńskiej 309 chyba nie idzie zbyt gładko. Do tej pory nie znaleziono najemców na wszystkie lokale użytkowe. Część osób chętnych na mieszkanie w tym bloku już zrezygnowała. W styczniu br. skierowano pismo zarządu do mieszkańców budynków Grabiszyńska 311-321 w sprawie możliwości wykupu miejsc postojowych lub garażowych w garażu podziemnym pod budynkiem Grabiszyńska 309. Dowodzi to, że nie ma wystarczająco  chętnych na miejsca w garażu podziemnym. Budynek nie będzie posiadał instalacji gazowej, a wentylacja mieszkań i garaży będzie mechaniczna.

************************************************************************************

Facebook

10 komentarzy do “Grabiszyńska 309 – WBREW PRAWU

 1. spółdzielca

  Wbrew prawu.

  Na osiedlu panuje ciemność, nie palą się lampy uszkodzone przez  roboty budowlane. Z budynku przy ul. Grabiszyńskiej  313 strach wyjść, jest kompletnie ciemno, dziurawa droga osiedlowa zniszczona przez jeżdżące koparki i dźwigi,  betoniarki pracują pod budynkiem. Od  ponad dwóch lat rozkopany jest niewielki skwerek dla dzieci.

 2. Atsark

  Podobno we wtorek 4.04 o godz 17.00 w spółdzielni W-W Południe (ADM ul. Widna) ma być spotkanie z sen. Lidią Staroń n.t. nowej u stawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Warto by pójść ją wesprzeć……….

 3. mieszkaniec osiedla

  Grabiszyńska 309 WBREW PRAWU !

  Kto za to zapłaci? zapytamy p.o. prezesa

  Właśnie, kto zapłaci za to,że nasze dzieci idą do szkoły nie wyspane, bo pod oknami ich mieszkań pracują betoniarki i dźwigi do późnych godzin nocnych.?

  Kto zapłaci idącym dzieciom do szkoły niebezpieczną, rozkopaną i dziurawą drogą, a mieszkańców do pracy.?

  Kto zapłaci za  nieoświetlone ciągi komunikacyjne na osiedlu.

  Kto zapłaci za stworzenie niebezpieczeństwa przejście do przystanku przez blokujące ciężarówki i dźwigi przenoszące ogromne  materiały budowlane nad głowami przechodniów? Można tak jeszcze wymieniać…ale

  Spółdzielnie mieszkaniowe zwłaszcza Metalowiec nie są dla spółdzielców tylko dla prezesa i Rady Nadzorczej,  to  grupa trzymająca władzę .

  Dla prezesa ponad 1000 mieszkańców  mini osiedla Grabiszyńskiej i Fiołkowej, to “grupka” mieszkańców, z którymi można się wcale nie liczyć! ale upominać się o swojaka, co to nie dostał taniego kredytu, lament podnosi bez racji, bo ma grunt za darmo, który finansowała  właśnie ta  ” grupka” mieszkańców od 1975 roku .

  Prezes i Rada Nadzorcza to zorganizowana grupa

 4. mieszkaniec osiedla

  Grabiszyńska 309 –  WBREW PRAWU
  Regulamin porządku domowego uchwalony przez R.N. 23.02.2017 r. uchwała R.N.  nr 2/02/17

  Budynki i ich otoczenie, oraz wszelkie  urządzenia są własnością prywatną wszystkich członków.

  Obowiązki zarządu spółdzielni:

  -m.in.zapewnienie miejsc parkingowych dla samochodów określonego budynku
  -zapewnienie mieszkańcom dogodnego i bezpiecznego przejścia do domów i mieszkań
  -czas wykonywania robót uciążliwych ( hałaśliwych) ogranicza się od godz.08.-20.
  -za zakłócanie ciszy uznaje się:
  długotrwałą prace silników spalinowych w bezpośredniej bliskości okien , lub budynku
  -jeżdżenie po ciągach komunikacyjnych w pobliżu  budynków hałaśliwymi pojazdami

  Czynności zakazane i niedopuszczalne, aby  pod budynkiem od dłuższego czasu stała koparka z wyciekającym paliwem.

  Zarządca  osiedla, zarazem inwestor budowy s.m. METALOWIEC   nie stosuje się  do regulaminu  porządku domowego narażając  wszystkich mieszkańców osiedla na utratę życia i zdrowia. Świadomie  i z premedytacją stwarza zagrożenie bezpiecznego zamieszkania.
  W związku z nagminnym  stwarzaniem  ogromnego  niebezpieczeństwa dla mieszkańców jest ciągła interwencja  policji i służb porządkowych.

 5. Piotr

  Grabiszyńska 309 wbrew prawu!

  O budowę budynku na terenie zielonym , na osiedlowym skwerku wnioskowała zorganizowana grupa rządząca w METALOWCU  t.j. jednoosobowy zarząd spółdzielni -PREZES i  RADA NADZORCZA. Członkowie i mieszkańcy osiedla  nie mają nic do powiedzenia. Budują mieszkania dla swoich pociotków.

  Zarząd i Rada Nadzorcza uchwalają uchwały niezgodne z ustawą i prawem i nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności , po prostu robią co chcą.

  Organy spółdzielni mieszkaniowej  METALOWIEC  protestują w obronie swoich ciepłych posadek  i  kosmicznych zarobków.

  Spółdzielczość – jaka spółdzielczość ?  W NASZEJ SPÓŁDZIELNI NIE MA ŻADNEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

 6. Grabiszyńska 309 - WBREW PRAWUadmin Autor wpisu

  W ostatnim czasie ktoś próbował dostać się na naszą stronę poprzez formularz komentarzy. Robił to jednak tak nieudolnie, że nasz system zabezpieczeń potraktował cały zamiar jako spam. Mieliśmy możność zapoznania się z treścią tego spamu. Styl i treść przypominała pisemną twórczość naszego prezesa. Po raz pierwszy od dwóch lat ktoś próbował całkiem gołosłownie skrytykować to co robimy np.: 

  To może proszę Państwo troszkę konkretów, ponieważ dawno nie czytałem tylu oskarżeń a tak na prawdę jedynie domysłów nie popartych żadnymi argumentami i żródłami.”

  Dobrze byłoby, aby swoje wpisy poparli Państwo nie jedynie domysłami lecz rzetelnymi i konkretnymi informacjami wraz ze źródłem ich pochodzenia.”

  Taka treść wskazuje na to, że autor nie czytał naszych wpisów. Pozostałą zawartość spamu stanowi zmanipulowana treść stosowana w propagandzie sukcesu. W związku z powyższym prawdopodobnie w najbliższym czasie we wpisie „Grabiszyńska 309-WBREW PRAWU” opublikujemy dalsze  informacje dotyczące budowy przy Grabiszyńskiej 309.

   

Dodaj komentarz

Uzupełnij !