Archiwa tagu: zarząd

MONEY, MONEY!

MONEY, MONEY!Money, czyli pieniądze. Ten temat jest raczej drażliwy i ukrywany, także w naszej spółdzielni. Poruszamy tę sprawę w efekcie podejmowanego ostatnio przez media tematu wysokości emerytury “legendarnej” tramwajarki (ok. 6200 zł). Przypomnieliśmy sobie, że nasza spółdzielnia też ma się czym pochwalić. W czerwcu br. reprezentująca spółdzielców Rada Nadzorcza  postanowiła dowartościować naszego “Naj-Naj”. Ponieważ, chyba z wrodzonej skromności, zwykle takie sprawy przed nami ukrywają, uważamy, że nie mają się czego wstydzić i dlatego informujemy, że przyznano:

– wynagrodzenie zasadnicze zwiększone o 4% od stycznia 2015 r.
– nagrodę roczną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia
– premię za czerwiec w wysokości 40%

Money, money!
Podobnież c
iekawa jest treść uchwał dotyczących powyższych decyzji.

Więcej na temat pieniędzy  w “Metalowcu”:  https://wmetalowcu.pl/tag/forsa/

*******************************************************************************

Facebook

WALNE 5.10.2015

MONEY, MONEY!W dniu 5.10.2015 odbyło się Walne Zgromadzenie SM “Metalowiec”. Wygląda, że postępowanie organów Spółdzielni w trakcie zebrania było poniżej  poziomu. Według naszych informacji w trakcie zebrania było wiele nieprawidłowości i naruszeń prawa. Niewiele sobie robiono z uwag zgłaszanych z sali.  Zarząd bezprawnie nie dopuścił do głosowania uchwały zgłoszonej przez kilkudziesięciu członków z ul. Grabiszyńskiej. Natomiast bez problemu podjęto dziwaczną, nie mającą podstaw prawnych, uchwałę w sprawie pawilonu przy ul. Grabiszyńskiej 240. Właściciel zakładu fryzjerskiego w tym pawilonie zapowiedział, że zaskarży tę uchwałę. Jeżeli to zrobi to wygra, uchwały nie będzie, a my zapłacimy. Czy ktoś może powiedzieć, po co to wszystko?
Mamy już pismo w sprawie tego Walnego Zgromadzenia. Człowiek pisze do Zarządu i składa oświadczenie, które mimo obowiązku nie przyjął Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Czy to nie jest już cyrk?

MONEY, MONEY!MONEY, MONEY!

 

Ciekawe rzeczy. Kto pierwszy zrobi z tego użytek?

 

Ponieważ w tym piśmie są tzw. paragrafy dlatego pozwalamy sobie wyjaśnić:
1.  § 10 ust. 10 Regulaminu Walnego zgromadzenia brzmi:
 ” Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie, niezależnie od zgłaszanych wniosków, oświadczenia do protokółu Walnego Zgromadzenia.”
2.  § 12 ust. 16 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia brzmi:
” W terminie 90 dni od daty odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o wyborze na członków Rady Nadzorczej, wybranych przez części Walnego Zgromadzenia  –członków elektów.”

O tym ostatnim pisaliśmy  na stronie “Plusy ujemne” – “Szósty”
.
Czytaj dalej

Facebook

ŻĄDANIE NA WALNE !

MONEY, MONEY!W dniu 5 października ma się odbyć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SM “Metalowiec”.
Na te Walne  ponad 70 osobowa grupa złożyła na piśmie żądanie zmiany porządku obrad. Żądanie to dotyczy wprowadzenia do porządku na  Walne punktu dotyczącego wstrzymania inwestycji budowy budynku przy ul. Grabiszyńskiej 309. Pismo w tej sprawie zostało złożone w dniu 8 września więc zgodnie z prawem powinno być wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie złożone na ręce Zarządu Spółdzielni zawiera projekt uchwały i uzasadnienie. Dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami okolicy ul. Grabiszyńskiej 309 mamy kopie pisma i możemy ją przedstawić aby wszyscy chętni mogli się zapoznać i zrozumieć, że budowa przyniesie stratę, a postępowanie organów  wobec Spółdzielców jest i było niedopuszczalne.

MONEY, MONEY!MONEY, MONEY!

 

 

 

 

Czytaj dalej

Facebook