Archiwa tagu: metalowiec

metalowiec

Sprawdzam

SprawdzamSłowo “sprawdzam” może się komuś kojarzyć z grą w pokera.  W naszym przypadku “sprawdzam” odnosi się do możliwości, a może nawet obowiązku sprawdzania rachunków, które nam wystawia spółdzielnia. Dzięki pracy jednego z mieszkańców możemy przedstawić sposób sprawdzenia prawidłowości rachunków  jakie nam każe płacić administracja spółdzielni.

Jak sprawdzić rzetelnośc rozliczeń zaliczek i opłat w spółdzielni

Na podstawie art.4 ustawy o spółdz. mieszk. członkowie spółdzielni mają obowiązek uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniu swoich lokali i nieruchomości wspólnych. Spółdzielnia po zakończeniu roku ma obowiązek otrzymane zaliczki i opłaty rozliczyć. Poniżej przedstawiamy w jaki sposób można sprawdzić jakość rozliczenia.

Kolejność kroków

Krok 1
– złożyć wniosek do spółdzielni o dostarczenie danych za rok ubiegły dla naszej nieruchomości, zestawienie rozliczeń kosztów i przychodów, powierzchni ogrzewanej i ilości zamieszkałych osób, pełnego rozliczenia energii cieplnej
Krok 2
– przygotować ubiegłoroczne rozliczenia ciepłej i zimnej wody oraz zmiany opłat

Krok 3
– uszeregować elementy opłat lub zaliczek wg jednostek naliczania

“A” Koszty wg. powierzchni w m²                      zł
Koszty administr.
Opłaty i prowizje
Ubezpieczenie
Centralne ogrzewanie
Energia elektr. ogólna
Fundusz remontowy
MPWiK wody opadowe
Opłata za tereny wspólne
Podatek od nieruchomości
             “A” – Razem

“B” Koszty wg. osób                                                
Dżwigi
Modern. dźwigów
Gaz
Odpady komunalne
            “B” – Razem

“C” Koszty pozostałe                                       zł
Fundusz społ-kulturalny
Opłata stała wodna
Zimna woda abonament
Podgrzanie wody
Zimna woda
Vectra
            “C” – Razem
* Gdyby spółdzielnia nie rozliczyła kosztów w pozycji “C” to należy roczny koszt ustalić samodzielnie i wpisać. *

 Krok 4
– po otrzymaniu zestawienia rozliczeń kosztów i przychodów należy wpisać wykazane przez spółdzielnię kwoty z kolumny KOSZTY
Krok 5
– kwotę z pozycji “A” – Razem należy podzielić przez powierzchnię ogrzewaną nieruchomości i wynik pomnożyć przez powierzchnię lokalu
Krok 6
– kwotę z pozycji “B” – Razem należy podzielić przez ilość osób zamieszkałych w nieruchomości i pomnożyć przez liczbę osób zamieszkałych w lokalu
Krok 7
– wyniki działań w krokach 5 + 6 dodane do “C” – Razem określają nasze zobowiązania finansowe wobec spółdzielni
Krok 8
– ustalenie kwoty obciążającej nasz lokal przez spółdzielnię polega na zsumowaniu kwot miesięcznych obciążeń pomnożonych przez miesiące obowiązywania

Przykład:
I – IV      621,97 x 5 mies.  = 3109,85 zł
V – VIII   624,57 x 3 mies.  = 1873,73 zł
IX – XII   640,76 x 4 mies.  = 2563,04 zł
Razem = 7546,60 zł

* Uwaga: przy rozliczaniu centralnego ogrzewania powinna być uwzględniana nadwyżka z roku ubiegłego, którą do kwoty tegorocznej należy odjąć. *
                                                                           
/oprac. OLCZES/

W razie pytań autor powyższego opracowania może udzielić odpowiedzi za naszym pośrednictwem.

Facebook

CZARY-MARY

SprawdzamCzary-mary to początkowy fragment tytułu artykułu w grudniowej Gazecie Południowej. Autorem tego artykułu w gazecie jest nasz Obrońca Spółdzielczości, Wybitny Ekspert, Znakomity Manager, Tropiciel Wrogów Spółdzielczości, Niezłomny Obrońca Praworządności, Autor Wspaniałego Rozwoju, Wybitny i Elokwentny Mówca, Jedyny Taki w Polsce czyli Pan Prezes Spółdzielni. Czytaj dalej

Facebook

WALNE – październik 2019

SprawdzamWalne – październik 2019 odbyło się dokładnie 7 października 2019 r. Posiadane przez nas informacje pozwalają ocenić, że te ostatnie Walne było nawet ciekawe. Na zebraniu można było zaobserwować oddolną aktywność spółdzielców i zdeptanie tej aktywności przez beton spółdzielczy. W tym wpisie postaramy się przedstawić, naszym zdaniem, ciekawe rzeczy jakie miały miejsce na tym zebraniu. Czytaj dalej

Facebook