Archiwa tagu: metalowiec wrocław

metalowiec wrocław

Metalowiec Wrocław – Walne

urnaPrezes Spółdzielni Metalowiec Wrocław regularnie dba o to abyśmy mieli o czym pisać. W ubiegłym tygodniu wrzucono do skrzynek pocztowych pismo od prezesa zatytułowane “Szanowni Członkowie SM Metalowiec”. Po przeczytaniu tego pisma uznaliśmy, ze stanowi dobry materiał do kolejnego wpisu na temat spółdzielni Metalowiec Wrocław.

Temat

W piśmie z dnia 27.04.2021 prezes informował, że w dniu 25.03.2021 “samorząd zdecydował”, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w “trybie szczególnym”. Jak ma wyglądać ten “tryb szczególny” dowiadujemy się w dalszej części pisma. Głosowania będą się odbywać przy pomocy urny.
Nie wiemy co to za “samorząd” zdecydował o Walnym Zgromadzeniu i jaka była forma tej decyzji. Nie ma na ten temat żadnej informacji na stronie internetowej spółdzielni. Od grudnia 2020 r. nie publikowane są protokoły Rady Nadzorczej nie mówiąc już o protokołach zarządu czyli tak jak zwykle – pisaliśmy o tym wielokrotnie.
Nic także nie wiadomo aby opracowano jakieś zasady przeprowadzania głosowania. Ograniczono się tylko do stwierdzenia, że kontrolę prawidłowości przeprowadzenia głosowania będą prowadzić członkowie Rad Osiedla. Jacy to członkowie Rad Osiedla, jaka ilość i kto ich wybrał, nie wiadomo. W tradycyjnym Walnym Zgromadzeniu zebrani wybierają Komisję Skrutacyjną i skład jest znany z nazwiska. Brak słów do określenia tego co ma miejsce w spółdzielni.
Spółdzielnia Metalowiec Wrocław może być przykładem poziomu spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce.

Warto wiedzieć

– Z końcem ubiegłego roku wygasła umowa prezesa (i dalej rządzi).
– Strona internetowa spółdzielni jest niedostępna ponieważ nie   zapłacono i wygasł certyfikat bezpieczeństwa.
– Zysk spółdzielni za ubiegły rok wyniósł… ok. 37 tys zł. Tak małego zysku nie pamiętają najstarsi członkowie.

Potrzebny komentarz?

POZEW ZBIOROWY

metalowiec-wagaPOZEW ZBIOROWY został skierowany do naszej spółdzielni czyli SM “Metalowiec” we Wrocławiu. Dowiedzieliśmy się o tej sprawie niedawno, jak już zapadł wyrok. Postanowiliśmy o tym  napisać ponieważ do tej pory nie mieliśmy informacji o pozwie na taką skalę. Nie sądzimy aby ten wyrok był podany do wiadomości szeregowych członków spółdzielni. Dziękujemy za informacje  oraz kopię sentencji wyroku. Czytaj dalej

ODLOT

Metalowiec Wrocław - WalneDlaczego ODLOT? Właśnie takie słowo przyszło nam na myśl po przeczytaniu ostatniego artykułu prezesa w Gazecie Południowej. Szef zarządu Spółdzielni produkuje się regularnie na łamach gazety lokalnej, ale to co ostatnio wypisuje nie możemy pozostawić bez reakcji. Co gorsza podobne treści prezes kieruje w tzw. listach otwartych do gazet o zasięgu ogólnopolskim.

Prezes pisze listy

Oburzony krytyką spółdzielni mieszkaniowych, która ukazała się w kilku mediach, prezes Spółdzielni Metalowiec poczuł się w obowiązku zareagować na te „wypisywane herezje-oparte na braku wiedzy”. Oburzenie prezesa oraz jego EGO były tak wielkie, że te oburzenie nie tylko miało postać listów otwartych. EGO prezesa, a oficjalnie obowiązek informowania spółdzielców spowodowało, że temat „wypisywanych herezji” został poruszony obszernie na łamach spółdzielczej Gazety Południowej (nr 2/2020). Jak dowiedzieliśmy się z tejże Gazety  listy otwarte zostały skierowane przez prezesa do redakcji „Trybuny” i „Faktu”. Czytaj dalej