Archiwa tagu: dibp invest sp. z o.o

dibp invest sp. z o.o

Grabiszyńska 240 – CO JEST GRANE?

Grabiszyńska 240 - CO JEST GRANE?Co jest grane?
Posiadamy takie informacje, że powinniśmy  jak najszybciej podzielić się z innymi  tym co wiemy. Musimy przyznać, że im bardziej zaczęliśmy się wgłębiać w temat tym coraz “dziwniejsze” rzeczy wychodziły na jaw. Będziemy to wszystko sukcesywnie przedstawiać dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

W księdze wieczystej nieruchomości Grabiszyńska 240 pojawił się ostatnio w dziale III wpis zatytułowany “Roszczenia” o następującej treści:
“Roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego nr 10 o projektowanej powierzchni 330 m.kw. na parterze budynku przy ul. Grabiszyńskiej nr 238-240 we Wrocławiu i przeniesienie prawa własności tego lokalu wraz z prawami przynależnymi w stanie wolnym od jakichkolwiek roszczeń i obciążeń na rzecz osób trzecich na warunkach określonych w umowie stanowiącej podstawę niniejszego wpisu.”
Podstawą powyższego wpisu jest:
“Umowa o budowę lokalu użytkowego dla członka spółdzielni w celu ustanowienia na jego rzecz prawa odrębnej własności tego lokalu po zakończeniu budowy “ekspektatywa odrębnej własności lokalu.” Data sporządzenia 12.10.2015 czyli tydzień po Walnym Zgromadzeniu.

We wpisie jest wymieniona Powszechna Kasa Oszczędności BP SA.
Nic nam nie wiadomo aby Rada Nadzorcza podejmowała uchwałę w tej sprawie i mamy wątpliwości czy o tym wie.
Jak te informacje mają się do, znanej spółdzielcom, sprawy właścicieli lokali użytkowych w pawilonie czyli salonu fryzjerskiego i warzywniaka?
Trudno nam to wszystko zrozumieć. Jak ktoś może nam pomóc to prosimy o kontakt.

“Rozbudowa i przebudowa”

Grabiszyńska 240 - CO JEST GRANE?Pisaliśmy już, że w dniu 6 października 2015 r. Womak Omega podpisała z firmą Budimex umowę dotyczącą rozbudowy pawilonu Grabiszyńska 240
W dniu 29 grudnia 2015 r. Budimex i Womak Omega podpisały aneks uchylający warunki zawieszenia realizacji umowy. Umożliwiło to rozpoczęcie przebudowy pawilonu, który zaczął się od prac ziemnych i wyburzania. Czytaj dalej

Facebook