Archiwum kategorii: ORGANY SPÓŁDZIELNI

Walne Zgromadzenia, Zarząd, Rada Nadzorcza, Rady Osiedli SM Metalowiec Wrocław.

Walne 2015 – Osiedle nr I

Walne 2015 - Osiedle nr IZdaniem niektórych osób było to najciekawsze Walne od kilku lat. Trochę głośno, sporo emocji i parę ciekawych wystąpień. Szczególnie aktywni byli spółdzielcy sprzeciwiający się budowie wieżowca przy Grabiszyńskiej 309. Gorączkę ostudził jeden człowiek, który pokazał oryginał i odczytał sentencję odmowy pozwolenia na budowę przy Grabiszyńskiej 309. Większość zebranych nie wiedziała o odmowie, Zarząd i otoczenie zachowało cię dziwnie, a przecież kopię decyzji opublikowaliśmy już 5 czerwca. Było też coś o funduszu zasobowym i tym zajmiemy się osobno.
Myślimy, że warto będzie przeczytać protokół z Walnego Zgromadzenia Osiedla nr I.

********************************************************************************

Facebook

Walne 2015 – zmiana Statutu

Walne 2015 - Osiedle nr IMa się odbyć Walne 2015. Na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia będzie głosowana między innymi zmiana § 27 Statutu. Dla przypomnienia jak ten § brzmi:

§ 27.
1.  Rada Nadzorcza składa się z 9-12 członków wybieranych bezpośrednio przez części Walnego Zgromadzenia, po 3-4 członków, w systemie rotacyjnym –przewidującym co roku ustąpienie członków, którym skończyła się w danym roku kadencja.
2.  Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa  3  lata, przy czym nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje –wybór na kolejne kadencje może nastąpić po co najmniej 1 rocznej przerwie.
3.  W wypadku utraty mandatu członka Rady w trakcie trwania kadencji –wybór nowego członka Rady, na okres kadencji członka ustępującego, powinien nastąpić na najbliższej części Walnego Zgromadzenia. Czytaj dalej

Facebook

Walne Zgromadzenie 2015

Walne 2015 - Osiedle nr IMieszkańcy z Grabiszyńskiej 311-313 złożyli wniosek w sprawie porządku obrad na Walne Zgromadzenie i dostali odpowiedź od Prezesa. Uważamy za celowe opublikowanie tej odpowiedzi aby reszta spółdzielców mogła się zapoznać z treścią jeszcze przed Walnym. Będzie można porównać to co zostało napisane z tym co zostanie powiedziane.

Walne 2015 - Osiedle nr IWalne 2015 - Osiedle nr IWalne 2015 - Osiedle nr IWalne 2015 - Osiedle nr I

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************

Facebook